Chương trình đối tác Tài khoản PAMM

Phương pháp đơn giản giúp cho nhà quản lý thu hút đối tác để phát triển Tài khoản PAMM. Đối với các chuyên gia (các nhà phân tích, nhà quản lý rủi ro và v.v.) - cơ hội để nhận thu nhập bổ sung.

Trở thành đối tác

Cách thức hoạt động

  • Đối tác lựa chọn nhà quản lý phù hợp trên bảng xếp hạng Tài khoản PAMM và liên lạc với anh ta trên diễn đàn.

  • Nhà quản lý và đối tác tiềm năng thỏa thuận về điều kiện hợp tác.

  • Nhà quản lý thêm đối tác vào myAlpari và đối tác giúp nhà quản lý phát triển Tài khoản PAMM.

Mẫu hợp tác

Đối tác thu hút

Đối tác thu hút nhà đầu tư vào Tài khoản PAMM và nhận phần trăm từ lợi nhuận của nhà quản lý cho mỗi nhà đầu tư.

Đối tác hỗ trợ

Đối tác hỗ trợ sử dụng kỹ năng của bản thân để phát triển Tài khoản PAMM và nhận phần trăm cố định từ thù lao của nhà quản lý. Các điều khoản hợp tác sẽ được đàm phán riêng.

Ví dụ về cách tính thù lao

Dành cho đối tác thu hút

Lợi nhuận của nhà đầu tư (25.000 USD) trừ đi phần thù lao của nhà quản lý (5.000 USD)
20.000 USD
5.000 USD
Thù lao của nhà quản lý (5.000 USD) trừ đi phần thù lao của đối tác ($500)
4.500 USD
500 USD
Thù lao của đối tác thu hút
500 USD

Sau giai đoạn giao dịch, nhà đầu tư được đối tác mời đến nhận được khoản lợi nhuận tương đương với 25.000 USD. Theo hợp đồng, anh ta phải chi trả cho nhà quản lý 20% lợi nhuận, tương đương với 5.000 USD. Theo đó, nhà quản lý Tài khoản PAMM cần thanh toán cho đối tác 500 USD hoặc 10% từ khoản thù lao mà nhà quản lý nhận được.

Dành cho đối tác hỗ trợ

Lợi nhuận của nhà đầu tư (100.000 USD) trừ đi phần thù lao của nhà quản lý (20.000 USD)
50.000 USD
20.000 USD
10.000 USD
20.000 USD
Thù lao của nhà quản lý (20.000 USD) trừ đi phần thù lao của đối tác (2.000 USD)
18.000 USD
2.000 USD
Thù lao của đối tác
2.000 USD

Sau giai đoạn giao dịch, nhà đầu tư Tài khoản PAMM nhận được khoản lợi nhuận tương đương với 100.000 USD. Trong trường hợp này, dựa theo điều kiện đầu tư, thù lao của nhà quản lý tương đương với 20% lợi nhuận - 20.000 USD. Theo thỏa thuận với nhà quản lý, đối tác sẽ nhận được mức thù lao tương đương với 2.000 USD.

Thông tin chi tiết

Lưu ý!

Biểu đồ bên trên là ví dụ về cách tính mức thù lao. Thông tin có tại trang này không đảm bảo cho các thu nhập của bạn trong tương lai.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.