Điều kiện đầu tư

Nhà quản lý thiết lập điều kiện đầu tư cơ bản tại đề xuất Tài khoản PAMM bên trong myAlpari - số tiền đầu tư tối thiểu, mức thù lao, tần suất xử lý yêu cầu. Nhà đầu tư đầu tư vào Tài khoản PAMM và Danh Mục PAMM dựa theo mức đề xuất (đầu tư) tối thiểu.

Tài khoản PAMM

 • Số tiền đầu tư tối thiểu

  50 USD, 50 EUR

  Đối với Tài khoản PAMM không công khai - dựa theo đề xuất

 • Số dư tối thiểu trên tài khoản của nhà đầu tư

  50 USD, 50 EUR

  Đối với Tài khoản PAMM không công khai - dựa theo đề xuất

 • Số tiền nạp / rút tối thiểu

  10 USD, 10 EUR

Danh Mục PAMM

 • Số tiền đầu tư tối thiểu

  100 USD, 100 EUR

 • Số dư tối thiểu trên tài khoản của nhà đầu tư

  100 USD, 100 EUR

 • Số tiền nạp / rút tối thiểu

  10 USD, 10 EUR

Tài khoản PAMM

Danh Mục PAMM

 • Số tiền mà nhà quản lý danh mục PAMM công khai không thể rút

  1000 USD, 1000 EUR

 • Số tiền mà nhà quản lý danh mục PAMM không công khai không thể rút

  100 USD, 100 EUR

 • Phần trăm thù lao tối đa của nhà quản lý trên Tài khoản PAMM trong trường hợp bổ sung vào Danh Mục PAMM

  Không quá 35%

 • Tỷ lệ tài sản của nhà quản lý trong Tài khoản PAMM

  Không quá 50%

  không có giới hạn dành cho Danh Mục PAMM không công khai

 • Thù lao

  Từ 0 đến 15% từ khoản lợi nhuận của nhà đầu tư

 • Xử lý yêu cầu

  Tối thiểu mỗi ngày một lần

  Ngưỡng xử lý từ 1 đến 240 phút trước thời điểm xử lý yêu cầu

Hãy đầu tư hoặc quản lý Danh Mục PAMM!

Đầu tư

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.