Tại sao lệnh đóng tự động khi tôi mở một lệnh đối lập theo cùng một công cụ tại MT5?

Trong phần mềm giao dịch MetaTrader 5 có hai phương pháp kế toán lệnh:

  1. Kế toán lệnh theo hệ thống ròng (Netting) – trong một khoảng thời gian nhất định, chỉ có thể mở trên tài khoản một lệnh đối với một một công cụ:
    • Nếu có một lệnh mở theo một công cụ, khi thực hiện lệnh theo cùng một hướng, khối lượng các lệnh này sẽ được tổng hợp lại.
    • Khi thực hiện lệnh theo hướng đối lập sẽ diễn ra quá trình giảm khối lượng lệnh hiện tại, đóng lệnh (nếu lệnh đối lập có khối lượng bằng với lệnh hiện tại) hoặc đảo lệnh (nếu lệnh đối lập lớn hơn lệnh hiện tại).
  2. Kế toán theo lệnh mua bán đối xứng cho phép bạn có thể mở nhiều lệnh trên cùng một tài khoản (bao gồm cả lệnh đối lập) đối với một công cụ.

Nếu tài khoản mở với loại kế toán “Hệ thống ròng (Netting)” thì nhà giao dịch sẽ không thể khóa lệnh. Do đó, khi mở một lệnh đối lập theo cùng một công cụ, lệnh trước đó sẽ bị đóng lại. Nếu bạn không đồng ý với loại kế toán này, khi mở tài khoản cần phải chọn mục “Sử dụng lệnh mua bán đối xứng trong giao dịch”. Chức năng này hiện chỉ có trên các tài khoản được mở qua phần mềm giao dịch MetaTrader 5. Trong thời gian tới bạn sẽ có thể mở tại myAlpari.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.