• Giao dịch Forex
  • Đầu tư
  • Chương trình tri ân khách hàng
  • Ưu đãi và các cuộc thi
  • Phân tích
  • Nên bắt đầu từ đâu
  • Về chúng tôi

Maintenance

Là số tiền tối thiểu bắt buộc cần phải có trên tài khoản của nhà giao dịch. Số tiền này được thiết lập bởi NADA (National Association of Dealers according). Ngoài ra cũng có thể được hiểu là số tiền cần thiết để mua một công cụ và duy trì giá của công cụ đó.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.