کَش‌بَک خود را دو برابر کنید

کَش‌بَک خود را دو برابر کنید

در دسامبر و ژانویه برای انجام معاملات و واریز وجه به حساب های خود ، دو برابر امتیاز پاداش ALP دریافت کنید. همچنین می‌توانید 50% بازپرداخت اسپرد معاملات خود را دریافت کنید.

ثبت‌نام

1. این شرایط و ضوابط بر روند اجرای طرح ویژه «دو برابر کردن کَش‌بَک» (که از این پس با عنوان «طرح ویژه» به آن اشاره می‌شود) قابل اجرا خواهد بود.

2. سازماندهی این «طرح ویژه» برعهده Alpari Limited است (که از این پس با عنوان «شرکت» به آن اشاره می‌شود).

3. زمان اجرای «طرح ویژه»: از 20 دسامبر 2021 تا 23 ژانویه 2022 (که از این پس با عنوان «دوره طرح ویژه» به آن اشاره می‌شود).

4. همه «مشتریان شرکت» برای شرکت در این «طرح ویژه» واجد شرایط هستند.

5. در چارچوب «طرح ویژه» و طی «دوره طرح ویژه»، شرایط و ضوابط «برنامه وفاداری کَش‌بک Alpari» که در ادامه آمده است تغییر خواهد کرد:

5.1. تعداد امتیازهای پاداش ALP که برای معامله در انواع حساب های تجاری زیر اعطا می‌شود دو برابر خواهد شد:

  • nano.mt4
  • standard.mt4
  • standard.mt5
  • ecn.mt4
  • pro.ecn.mt4
  • ecn.mt5

5.2. تعداد امتیازات پاداش ALP که برای واریز به حساب تجاری اعطا می‌شود نیز دو برابر خواهد شد.

5.3. میزان تخفیف مربوط به باز پرداخت اسپرد دو برابر خواهد شد، به این شرط که موجودی حساب معادل حداقل 400 دلار (یا معادل آن به یورو یا روبل با نرخ تبدیل تعیین‌شده از سوی «شرکت» در زمان محاسبه از باز پرداخت اسپرد از شب یکشنبه تا دوشنبه) در حسابی که تخفیف برای آن فعال شده حفظ شود. اگر شرط مربوط به حداقل میزان موجودی حساب حفظ نشود، تخفیف به حالت استاندارد تعریف‌شده در «برنامه وفاداری کَش‌بَک Alpari» تغییر می‌کند. تخفیف طرح ویژه در انواع حساب زیر در دسترس است:

  • nano.mt4
  • standard.mt4
  • standard.mt5
  • ecn.mt4

5.4. طی «دوره طرح ویژه»، میزان تخفیف مربوط به پرداخت برای کمیسیون تکمیل موجودی به میزان 50% کاهش پیدا می‌کند.

6. «مشتری» موافقت می‌کند که هر یک از تخفیف‌ها به طور مجزا بر اساس میزان موجودی حساب تجاری فعال می‌شود. اگر موجودی حساب تجاری «مشتری» طی «دوره طرح ویژه» به طور مستمر برابر یا بیشتر از 400 دلار نباشد، تخفیف بر اساس شرایط استاندارد «برنامه وفاداری کَش‌بَک Alpari» محاسبه و بر اساس شرایط و ضوابط «طرح ویژه» محاسبه نمیشود. علاوه‌براین، اگر واحد پول حساب به غیر از دلار آمریکا باشد، نرخ تبدیلی که بر محاسبه موجودی تأثیر می‌گذارد نیز در نظر گرفته می‌شود.

6.1. طی «دوره طرح ویژه»، «مشتری» می‌تواند وضعیت خود را در «برنامه وفاداری کَش‌بَک Alpari» به سطح «الماس» تغییر دهد. در روز دوشنبه هر هفته جدید طی «دوره طرح ویژه»، وضعیت اختصاص داده/تأیید می‌شود، به این شرط که طی هفته قبل از اینکه آن وضعیت اختصاص داده/تأیید شود، «مشتری» موجودی حساب تجاری آلپاری خود را حداقل روی 1500 دلار حفظ کرده باشد.

7. «مشتری» متوجه می‌شود و موافقت می‌کند که همه درخواست‌های تکمیل موجودی در روز اجرای درخواست، و نه در روزی که درخواست ارسال شده است، از طرف «شرکت» مرور می‌شود.

8. انتقال داخلی میان حساب‌ها به عنوان تکمیل موجود قلمداد نمی‌شود، به غیر از انتقال‌های داخلی از حساب myAlpari که از طریق سیستم پرداخت خارجی به آن وجه واریز شده باشد. کمیسیون‌هایی که «شرکت» که در قالب طرح‌های ویژه بازپرداخت کمیسیون سیستم پرداخت بازپرداخت می‌کند، به عنوان تکمیل موجودی قلمداد نمی‌شود.

9. حق تغییر شرایط و ضوابط «طرح ویژه» بدون اعلان قبلی برای شرکت محفوظ است.

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.