گزینه «افزایش سرمایه»

گزینه «افزایش سرمایه»

سرمایه‌گذاری بیشتری در حساب‌های PAMM فعال انجام دهید و تا حداکثر 5000 دلار اضافی دریافت کنید

سرمایه گذاری

شرایط طرح ویژه

 1. قوانین و مقررات مربوط به طرح ویژه «ارتقای سرمایه» (که از این پس با عنوان «طرح ویژه» به آن اشاره می‌شود)، در این «شرایط و ضوابط» ذکر شده است.
 2. سازماندهی این «طرح ویژه» برعهده Alpari Limited است (که از این پس با عنوان «شرکت» به آن اشاره می‌شود).
 3. دوره «طرح ویژه» از 01.03.2021 تا 31.03.2021 (که از این پس با عنوان «دوره طرح ویژه» به آن اشاره می‌شود).
 4. همه مشتریان Alpari که در طول «دوره طرح ویژه» در حساب‌های PAMM سرمایه‌گذاری کرده‌اند (که از این پس با عنوان «مشتری» به آن‌ها اشاره می‌شود)، به‌طور خودکار «شرکت‌کننده در طرح ویژه» محسوب می‌شوند. در طول «دوره طرح ویژه» هر زمان بخواهید می‌توانید در «طرح ویژه» ثبت‌نام کنید اما در هر صورت در 31.03.2021، طرح به پایان می‌رسد.
 5. به عنوان بخشی از این طرح ویژه، همه سرمایه‌گذاران حساب PAMM واجد شرایط دریافت پاداش نقدی خواهند بود.

  5.1. پاداش به صورت وجه واقعی به دلار آمریکا به حساب شخصی مشتری منتقل می‌شود و به محض واریز قابل برداشت خواهد بود.

  5.2. برای محاسبه و جمع کردن پاداش در چارچوب «طرح ویژه» برای سرمایه‌گذاران در حساب‌های PAMM، شاخص‌های «گردش مالی مبنا» و «گردش مالی افزایشی» معرفی شده است.

  5.3. مقدار «گردش مالی» در طول «دوره طرح ویژه» به صورت زیر محاسبه می‌شود:

   1. ابتدا مقدار شاخص برای هریک از حساب‌های سرمایه‌گذاری مشتری به صورت مجزا براساس نتایج بازه‌ای یک‌ساعته محاسبه می‌شود: سرمایه حساب در شروع این بازه یک‌ساعته در حداکثر مقدار لوریجِ حساب PAMM در آن ساعت ضرب می‌شود. برای حساب‌هایی که به دلار آمریکا باز نشده‌اند، هنگام محاسبه شاخص، سرمایه با نرخ تعیین‌شده ازسوی «شرکت» (مقدار میانگین قیمت درخواستی و پیشنهادی) در زمان تسویه تبدیل می‌شود.
   2. با جمع کردن همه مقادیر نهایی «گردش مالی مبنا» برای هریک از حساب‌های «مشتری»، مقدار «گردش مالی مبنای» قطعی برای هر ساعت دست می‌آید. در این مورد، حساب‌های سرمایه‌گذار فقط به عنوان حساب‌های سرمایه‌گذاری شخصی «مشتری» قلمداد می‌شود. حساب‌های سبد سرمایه‌گذاری PAMM برای شرکت در «طرح ویژه» واجد شرایط نیستند.
   3. مقادیر «گردش مالی مبنا» برای هر ساعت از «دوره طرح ویژه»، به شاخص نهایی «گردش مالی مبنا» در کل «دوره طرح ویژه» اضافه می‌شود.

  5.4. در پایان «طرح ویژه»، رشد «گردش مالی مبنا» طی دوره «طرح ویژه» در مقایسه با دوره پیش از آغاز دوره «طرح ویژه» محاسبه می‌شود (برای این دوره، در شرایط «طرح ویژه»، ماه/هفته از 01.02.2021 تا 28.02.2021 استفاده می‌شود). بنابراین، مقدار «گردش مالی مبنا» در ماه پیش از آغاز دوره «طرح ویژه» از مقدار «گردش مالی مبنا» در دوره «طرح ویژه» کسر می‌شود. جمع کل برابر با مقدار «گردش مالی افزایشی» است. اگر طی دوره پیش از «طرح ویژه»، مشتری در حساب‌های PAMM سرمایه‌گذاری نکرده باشد، هیچ مبلغی از مقدار شاخص «گردش مالی مبنا» برای دوره «طرح ویژه» کسر نمی‌شود. بنابراین، کل گردش مالی به دست آمده طی دوره «طرح ویژه» به عنوان افزایش محاسبه می‌شود.

  5.5. برای هر یک میلیون واحد از مقدار «گردش مالی مبنا»، پاداشی معادل 1 دلار آمریکا به «مشتری» داده می‌شود. اگر واحد یک میلیونی کامل نباشد، هیچ پاداشی تعلق نمی‌گیرد.

  5.6. حداکثر پاداش کل 5000 دلار آمریکا (یا معادل آن به یورو/روبل با نرخ تعیین‌شده ازسوی «شرکت» در زمان واریز وجوه) است.

 6. پاداش‌ها ظرف یک هفته پس از پایان «طرح ویژه» پرداخت می‌شود.
 7. صرف‌نظر از اینکه نتایج معاملات در حساب‌های PAMM که «مشتری» در آن‌ها سپرده‌گذاری کرده است مثبت یا منفی باشد، پاداش واریز می‌شود.
 8. حق لغو «طرح ویژه»، اصلاح شرایط و ضوابط یا عدم پرداخت پاداش، درصورت شناسایی اقدامات غیرقانونی، برای «شرکت» محفوظ است.

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.