آلپاری 19 ساله شد!

واریز وجوه بدون کارمزد

بدون کارمزد وجوه واریز کنید

بدون کارمزد وجوه واریز کنید

%0 کارمزد از برای واریز وجوه از 1 تا 31 اگوست

منتظر به روز رسانی بخش «امتیازات و طرح های تشویقی» باشید.

شرایط طرح تشویقی

  1. مدت زمان اجرای طرح: از 1 تا 31 اگوست 2018 (از 10 مرداد تا 9 شهریور 1397)
  2. تمام مشتریانی که طی مدت زمان اجرای این طرح تشویقی با یکی از سیستم‌های پرداختی درج شده در سایت به حساب خود وجوه واریز کند، در این طرح شرکت خواهند کرد.
  3. طرح تشویقی در موارد زیر اعمال نمی‌شود:
    • کارمزد وایزهای بانکی توسط بانک ارسال کننده کسر می‌شود و جبران نخواهد شد.
    • کارمزد نمایندگان (آژانس‌های اجرای انتقالات) نیز جبران نخواهد شد.
  4. شرکت آلپاری فقط کارمزد‌های سیستم‌های پرداختی را حبران می‌کند، کارمزدهای اضافی جبران نخواهند شد. لطفا شرایط واریز وجوه را در سایت با دقت بررسی کنید.
  5. مبلغ واریز مشتریانی که بند 2 این مقررات را اجرا کنند، بطور کامل در حساب آنها ریخته خواهد شد.
  6. شرکت آلپاری حق دارد، در صورت انجام عملیات و نقض شرایط شرکت در طرح تشویقی و یا نقض مفاد مقررات انجام عملیات تجاری و غیر تجاری شرکت کننده را از طرح تشویقی حذف کند. وضعیت‌های مشکوک و یا توصیف تشده در این مقررات توسط متخصصان آلپاری با در نظر گرفتن منافع طرفین حل خواهند شد. در صورت تغییر شرایط شرکت در طرح تشویقی، در این مورد در سایت شرکت اطلاع داده خواهد شد.

 

بازگشت به بالای صفحه