30% پاداش واریزی

شرایط پیشنهاد:

 1. این شرایط و ضوابط تعیین‌کننده فرایندی هستند که پیشنهاد «پاداش سپرده‌گذاری 30%» (که از این به بعد آن را «پیشنهاد» می‌نامیم) ازطریق آن اجرا می‌شود.
 2. Alpari Limited (که از این به بعد آن را «شرکت» می‌نامیم) مسئولیت سازمان‌دهی «پیشنهاد» را بر عهده دارد.
 3. این «شرایط» فرایند دریافت وجوه پاداش را مشخص می‌کنند. پاداش به حساب معاملاتی مشتری واریز می‌شود.
 4. «پیشنهاد» از 15 جولای  تا 15 آگوست 2021 (از 24 تیر تا 24 مرداد 1400) دردسترس خواهد بود.
 5. این «پیشنهاد» تنها برای آن دسته از مشتریان Alpari که از تاریخ  15 جولای  تا 15 آگوست 2021 (از 24 تیر تا 24 مرداد 1400) ازطریق لینک موجود در بَنر وب‌سایت «شرکت» ثبت‌نام کرده‌اند دردسترس است. مشتریان تنها یک بار می‌توانند برای این «پیشنهاد» ثبت‌نام کنند و در آن شرکت کنند.

توجه!

اگر مشتری ازطریق لینک موجود در بنر ثبت‌نام نکرده باشد، جزو شرکت‌کنندگان «پیشنهاد» محسوب نمی‌شود و پاداشی دریافت نخواهد کرد.

 1. شرکت‌کننده در «پیشنهاد» باید پس از ثبت‌نام، ظرف مدت 7 روز، مبلغی برابر با حداقل 100 دلار آمریکا (یا معادل آن به یورو براساس نرخ ارز داخلی «شرکت» در زمان انتقال) را از یک سیستم پرداخت خارجی به یک حساب standard.mt4 واریز کند. هنگام محاسبه پاداش، حق کمیسیونی که به‌عنوان بخشی از پیشنهاد ویژه دیگری از سوی «شرکت» به مشتری پرداخت شده است، به‌عنوان بخشی از مبلغ واریز در نظر گرفته نمی‌شود.
 2. پس از آنکه مشتری در «پیشنهاد» ثبت‌نام کرد، تنها اولین حساب standard.mt4 که بعد از آن به آن پول واریز می‌شود می‌تواند در «پیشنهاد» شرکت کند. انتقال‌های داخلی بین حساب‌ها، واریز محسوب نمی‌شوند (مگر در مواردی که وجه از حساب موقتی که اخیراً به آن پول اضافه شده به حساب معاملاتی منتقل شود).
 3. اگر مشتری پس از واریز به یک حساب معاملاتی، برای «پیشنهاد» ثبت‌نام کند، این واریز به‌عنوان بخشی از «پیشنهاد» در نظر گرفته نخواهد شد.
 4. مشتری می‌داند و می‌پذیرد که تاریخ تمامی انتقال‌ها براساس زمانی که «شرکت» آن‌ها را انجام داده است، و نه زمان ارائه درخواست، تعیین می‌شود.
 5. مشتریان درصورت رعایت مفاد بند 5 تا 8‌ این «شرایط»، پاداشی در قالب اعتبار غیرقابل‌برداشت از «شرکت» دریافت می‌کنند که برابر با 30 درصد از مبلغ واریزی آن‌ها است.
 6. مقدار کل پاداش حداکثر 300 دلار آمریکا (یا معادل آن به یورو براساس نرخ ارز داخلی «شرکت» در زمان انتقال) است.
 7. «دوره مشارکت فعال پیشنهاد» از لحظه‌ محاسبه پاداش برای اولین واریز مشتری آغاز می‌شود و 30 روز طول می‌کشد. درصورتیکه یکی از مفاد بند 16 صادق باشد، این دوره کمتر از 30 روز خواهد بود.
 8. همچنین همه واریزهای داخلی (واریز به حساب موقت و انتقال متعاقب وجه به حساب معاملاتی) و واریزهای خارجی به حساب معاملاتی شرکت‌کننده در «پیشنهاد»، که ظرف 7 روز پس از واریز پاداش اولیه انجام شوند، به‌استثنای تمامی وجه‌های برداشت‌شده از لحظه‌ ثبت‌نام مشتری برای «پیشنهاد»، مشمول پاداش می‌شوند.

مثال 1

مشتری برای «پیشنهاد» ثبت‌نام می‌کند، 100 دلار آمریکا از حساب standard.mt4 برداشت می‌کند، و متعاقباً 100 دلار آمریکا به همان حساب واریز می‌کند. در این مورد، پاداشی به مشتری تعلق نخواهد گرفت چرا که مجموع مبلغی که از زمان ثبت‌نام در «پیشنهاد» واریز شده است، برابر با صفر است.

 1. برای اینکه پاداشتان قابل برداشت شود باید حجم معاملات شما با جفت‌ارزها و/یا فلزات لحظه‌ای ظرف 30 روز پس از دریافت پاداش به حد خاصی برسد.
 2. در ازای معامله هر لاتِ کامل، 2 دلار آمریکا از مبلغ پاداش (یا معادل آن به یورو مطابق با نرخ ارز داخلی شرکت در زمان انتقال) قابل برداشت خواهد شد. می‌توانید با استفاده از فرمول زیر، محاسبه کنید که برای اینکه کل مبلغ پاداش در حسابتان قابل برداشت شود، حجم معاملات (برحسب لات) چقدر باید باشد: مبلغ پاداش (که براساس نرخ ارز داخلی «شرکت» در روز واریز وجه پاداش، به دلار آمریکا تبدیل شده است) تقسیم بر 2 دلار آمریکا.
 3. مشارکت مشتری در «پیشنهاد» پیش از موعد به پایان خواهد رسید اگر:

  • حجم معاملات مشتری به حدی رسیده باشد که بتوان کل پاداش را به وجه قابل برداشت تبدیل کرد. با برآورده شدن این شرایط، کل مبلغ پاداش به‌طور خودکار برای برداشت قابل دسترس خواهد بود.
  • مشتری پس از واریز حداقل 100 دلار آمریکا (یا معادل آن به یورو مطابق با نرخ ارز داخلی «شرکت» در زمان واریز وجه) به حساب معاملاتیِ شرکت‌کننده در «پیشنهاد»، با استفاده از هر روشی (ازجمله انتقال داخلی) از آن حساب وجه برداشت ‌کند. در چنین مواردی، وجه پاداش براساس مقدار حجم معاملاتی که مشتری تا لحظه برداشت تکمیل کرده است، قابل برداشت خواهد بود. هرگونه وجه اعتبار باقی‌مانده حذف خواهد شد.
 4. در پایان دوره 30 روزه پس از پرداخت وجه پاداش برای اولین واریز به حساب، اگر مشارکت مشتری در «پیشنهاد» پیش از موعد به پایان نرسیده باشد، بخش مشخصی از وجه پاداش او مطابق با حجم معاملات تکمیل‌شده مشتری در این بازه زمانی، به‌صورتی که در بند 15 شرح داده شده است، برای برداشت دردسترس قرار خواهد گرفت. تمامی وجوه پاداش باقی‌مانده حذف خواهند شد.

مثال 2

مشتری مبلغ 200 دلار آمریکا به حساب standard.mt4 واریز می‌کند. طبق این «شرایط»، مشتری مبلغ 60 دلار آمریکا به‌عنوان وجه پاداش در حساب خود دریافت می‌کند. اگر مشتری بخواهد این پاداش را به وجه قابل برداشت تبدیل کند، باید 30 لات را معامله کند. اگر مشتری بتواند ظرف 30 روز از دریافت پاداش، 30 لات را معامله کند، پس از پایان این دوره 30 روزه، 60 دلار آمریکا به‌طور قابل برداشت به حساب او واریز می‌شود. فرمول: 200 × 30% / 2 = 30 lots. با این حال، اگر مشتری در دوره پیشنهاد بتواند حجم کمتری را معامله کند، به‌عنوان مثال 10 لات، در آن‌صورت فقط 20 دلار آمریکا (1 لات = 2 دلار آمریکا) برای برداشت دردسترس قرار خواهد گرفت و ظرف 30 روز پس از دریافت پاداش، به حساب مشتری واریز می شود. پس از آن، 40 دلار وجه پاداش باقی مانده در حساب پاک خواهد شد.

 1. محدودیت‌های زیر برای «پیشنهاد» اعمال می‌شود:

  • طی دوره «پیشنهاد»، موجودی منفی حساب پوشش داده نمی‌شود و وجوه اعتباری تا پیش از پایان دوره 30 روزه یا تا زمان تکمیل شرایط حجم معاملاتی، پاک نخواهد شد.
  • از وجوه اعتباری در محاسبه «سرمایه» و «مارجین آزاد» استفاده می‌شود. استاپ‌اوت برای حساب‌های شرکت‌کننده در این «پیشنهاد» 0% است .
  • برای محاسبه حجم معاملات، فقط معاملاتی در نظر گرفته می‌شود که طی دوره «پیشنهاد» هم باز و هم بسته شده باشند و حداقل به مدت 5 دقیقه باز نگه داشته شده باشند.
  • در مواردی که «سرمایه» موجود در حساب، برابر یا کمتر از مبلغ پاداش واریزی باشد، «شرکت» از این حق برخوردار است که پوزیشن‌های باز مشتری را ببندد و تا زمانی که وجه موردنیاز واریز نشده است یا «پیشنهاد» به پایان نرسیده است، از انجام معمالات آتی مشتری نیز جلوگیری کند.
  • برای پوزیشن‌هایی که قفل شده‌اند، فقط نیمی از کل حجم پوزیشن برای محاسبه حجم معاملات درنظر گرفته می‌شود.
  • درصورت شناسایی تراکنش کلاه‌بردارانه بااستفاده از اعتبار واریزشده، «شرکت» از این حق برخوردار است که مشارکت حساب متخلف را در این «پیشنهاد» پیش از موعد پایان دهد و همه پاداش‌های واریز شده را بدون اخطار قبلی یا ارائه توضیح پاک کند.
 2. درصورت شرکت در این «پیشنهاد»، مشتری تأیید می کند که این «شرایط» را متوجه شده است و می‌پذیرد.
 3. مشتری می‌داند و می‌پذیرد که پایانه MetaTrader 4 هنگام محاسبه «سطح مارجینِ» حساب‌های شرکت‌کننده در «پیشنهاد»، وجوه پاداش را در نظر می‌گیرد.
 4. «شرکت» از این حق برخوردار است که در هر زمانی بدون اعلام قبلی، تغییراتی در این «شرایط» ایجاد کند.

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.