واقعیت مجازی

صندوق جوایز

$ 8 760 در سال

هدف – نشان دادن بیشترین بازده
و کمترین افت در حساب‌های آموزشی

رقابت مجازی برای جوایز واقعی

شرکت کنندگان مسابقه می‌توانند بدون هیچ ریسکی، جایزه نقدی دریافت کنند. چون مسابقه واقعیت مجازی برای حساب‌های آموزشی برگزار می‌شود. تنها چیزی که برای پیروزی لازم است – نشان دادن بهترین نتیجه معاملات است!

 • $ 2 190

  صندوق جایزه دوره 42

 • 50 000 alp

  جوایز مکمل

 • 30

  تعداد مقام‌های جایزه دار

 • 3 747

  شرکت کنندگان دوره 2

دوره 2 ادامه دارد 08/04/2019 - 22/06/2019
ثبت نام
3 دوره 08/07/2019 - 21/09/2019
ثبت نام باز است 22/06/2019

رتبه بندی دوره 2 hint

اطلاعات جمع آوری شده در 22/05/2019 06:04، وقت EET. هر یک ساعت یکبار بروز می‌شود.

مقام

search icon

درآمد

(امتیازات)

افت

(امتیازات)

عامل سود

(امتیازات)

مجموع امتیازات

‎1
‎shevy
‎47.07%
(43)
‎2.09%
(48)
‎6.90
(50)
141
500
USD
‎2
‎simplesharmajee
‎41.44%
(38)
‎2.42%
(46)
‎3.12
(44)
128
400
USD
‎3
‎hovr
‎34.05%
(25)
‎1.33%
(50)
‎5.30
(49)
124
350
USD
‎4
‎gav
‎56.86%
(48)
‎5.95%
(35)
‎2.45
(28)
111
250
USD
‎5
‎A50255700
‎31.81%
(22)
‎4.56%
(42)
‎3.73
(47)
111
200
USD
‎6
‎goodman
‎45.96%
(42)
‎10.67%
(24)
‎2.94
(41)
107
150
USD
‎7
‎RaDePa
‎44.85%
(41)
‎7.90%
(31)
‎2.71
(35)
107
100
USD
‎8
‎Young trader
‎29.85%
(13)
‎1.89%
(49)
‎3.19
(45)
107
90
USD
‎9
‎Roman77
‎35.88%
(28)
‎9.42%
(27)
‎3.60
(46)
101
80
USD
‎10
‎BBCHIMASTO
‎31.36%
(21)
‎2.23%
(47)
‎2.67
(32)
100
70
USD
‎11
‎Selim
‎38.06%
(33)
‎8.44%
(30)
‎2.74
(36)
99
10000
ALP
‎12
‎kirpich
‎60.94%
(50)
‎16.08%
(10)
‎2.75
(37)
97
7000
ALP
‎13
‎Chelyabinsk-74
‎58.45%
(49)
‎16.29%
(8)
‎2.82
(39)
96
5000
ALP
‎14
‎happy
‎31.20%
(20)
‎3.49%
(44)
‎2.47
(30)
94
3000
ALP
‎15
‎Crow
‎55.64%
(47)
‎15.79%
(12)
‎2.68
(33)
92
2500
ALP
‎16
‎ElMambi
‎30.08%
(16)
‎7.61%
(33)
‎3.10
(43)
92
2000
ALP
‎17
‎MaximusM
‎28.07%
(5)
‎5.45%
(39)
‎4.00
(48)
92
2000
ALP
‎18
‎mured
‎52.79%
(46)
‎16.30%
(7)
‎2.80
(38)
91
2000
ALP
‎19
‎Elza
‎52.72%
(45)
‎16.41%
(6)
‎2.93
(40)
91
2000
ALP
‎20
‎Batman
‎40.66%
(37)
‎8.91%
(28)
‎2.21
(26)
91
2000
ALP
‎21
‎Sas
‎37.18%
(31)
‎5.90%
(36)
‎2.18
(24)
91
1500
ALP
‎22
‎Shagusya
‎35.98%
(29)
‎13.01%
(19)
‎2.96
(42)
90
1500
ALP
‎23
‎Thugger16
‎32.52%
(24)
‎4.92%
(41)
‎2.17
(23)
88
1500
ALP
‎24
‎Kirill
‎35.60%
(27)
‎7.72%
(32)
‎2.23
(27)
86
1500
ALP
‎25
‎banshy
‎50.53%
(44)
‎16.12%
(9)
‎2.58
(31)
84
1500
ALP
‎26
‎msd777alashm
‎30.57%
(18)
‎3.24%
(45)
‎2.15
(21)
84
1000
ALP
‎27
‎bull
‎37.12%
(30)
‎13.79%
(18)
‎2.70
(34)
82
1000
ALP
‎28
‎Carmay
‎29.24%
(7)
‎3.97%
(43)
‎2.45
(29)
79
1000
ALP
‎29
‎Fito
‎39.72%
(35)
‎8.70%
(29)
‎2.01
(14)
78
1000
ALP
‎30
‎Rakita
‎41.48%
(39)
‎13.99%
(17)
‎2.12
(18)
74
1000
ALP
‎31
‎gorob
‎44.28%
(40)
‎15.89%
(11)
‎2.17
(22)
73
‎-
‎32
‎Safra
‎38.06%
(32)
‎11.57%
(22)
‎2.07
(16)
70
‎-
‎33
‎R42
‎26.89%
(1)
‎5.28%
(40)
‎2.13
(20)
61
‎-
‎34
‎volk
‎30.71%
(19)
‎5.66%
(37)
‎1.67
(3)
59
‎-
‎35
‎LanCent
‎29.47%
(10)
‎10.93%
(23)
‎2.21
(25)
58
‎-
‎36
‎MedvedT
‎29.47%
(11)
‎7.26%
(34)
‎1.98
(12)
57
‎-
‎37
‎mr.First
‎40.15%
(36)
‎16.42%
(5)
‎2.04
(15)
56
‎-
‎38
‎Jove
‎38.25%
(34)
‎12.36%
(20)
‎1.55
(1)
55
‎-
‎39
‎rsakom
‎34.53%
(26)
‎12.30%
(21)
‎1.86
(7)
54
‎-
‎40
‎Hram
‎28.51%
(6)
‎5.65%
(38)
‎1.92
(9)
53
‎-
‎41
‎Kalitva2019
‎32.44%
(23)
‎14.89%
(13)
‎1.92
(10)
46
‎-
‎42
‎Lachin
‎29.26%
(8)
‎9.71%
(26)
‎1.75
(4)
38
‎-
‎43
‎nikto
‎29.90%
(14)
‎16.44%
(4)
‎2.13
(19)
37
‎-
‎44
‎full power
‎29.45%
(9)
‎14.32%
(16)
‎1.95
(11)
36
‎-
‎45
‎One Piece
‎30.01%
(15)
‎14.74%
(14)
‎1.84
(6)
35
‎-
‎46
‎Ragnar
‎27.08%
(3)
‎14.50%
(15)
‎2.08
(17)
35
‎-
‎47
‎baz
‎27.39%
(4)
‎9.82%
(25)
‎1.82
(5)
34
‎-
‎48
‎KEROS
‎30.47%
(17)
‎21.02%
(2)
‎1.87
(8)
27
‎-
‎49
‎vehsohk
‎26.98%
(2)
‎18.01%
(3)
‎2.00
(13)
18
‎-
‎50
‎Tamtor
‎29.55%
(12)
‎21.96%
(1)
‎1.64
(2)
15
‎-

مقام

search icon

درآمد

افت

عامل سود

‎1
‎kirpich
‎60.94%
‎16.08%
‎2.75
‎2
‎Chelyabinsk-74
‎58.45%
‎16.29%
‎2.82
‎3
‎gav
‎56.86%
‎5.95%
‎2.45
‎4
‎Crow
‎55.64%
‎15.79%
‎2.68
‎5
‎mured
‎52.79%
‎16.30%
‎2.80
‎6
‎Elza
‎52.72%
‎16.41%
‎2.93
‎7
‎banshy
‎50.53%
‎16.12%
‎2.58
‎8
‎shevy
‎47.07%
‎2.09%
‎6.90
‎9
‎goodman
‎45.96%
‎10.67%
‎2.94
‎10
‎RaDePa
‎44.85%
‎7.90%
‎2.71
‎11
‎gorob
‎44.28%
‎15.89%
‎2.17
‎12
‎Rakita
‎41.48%
‎13.99%
‎2.12
‎13
‎simplesharmajee
‎41.44%
‎2.42%
‎3.12
‎14
‎Batman
‎40.66%
‎8.91%
‎2.21
‎15
‎mr.First
‎40.15%
‎16.42%
‎2.04
‎16
‎Fito
‎39.72%
‎8.70%
‎2.01
‎17
‎Jove
‎38.25%
‎12.36%
‎1.55
‎18
‎Selim
‎38.06%
‎8.44%
‎2.74
‎19
‎Safra
‎38.06%
‎11.57%
‎2.07
‎20
‎Sas
‎37.18%
‎5.90%
‎2.18
‎21
‎bull
‎37.12%
‎13.79%
‎2.70
‎22
‎Shagusya
‎35.98%
‎13.01%
‎2.96
‎23
‎Roman77
‎35.88%
‎9.42%
‎3.60
‎24
‎Kirill
‎35.60%
‎7.72%
‎2.23
‎25
‎rsakom
‎34.53%
‎12.30%
‎1.86
‎26
‎hovr
‎34.05%
‎1.33%
‎5.30
‎27
‎Thugger16
‎32.52%
‎4.92%
‎2.17
‎28
‎Kalitva2019
‎32.44%
‎14.89%
‎1.92
‎29
‎A50255700
‎31.81%
‎4.56%
‎3.73
‎30
‎BBCHIMASTO
‎31.36%
‎2.23%
‎2.67
‎31
‎happy
‎31.20%
‎3.49%
‎2.47
‎32
‎volk
‎30.71%
‎5.66%
‎1.67
‎33
‎msd777alashm
‎30.57%
‎3.24%
‎2.15
‎34
‎KEROS
‎30.47%
‎21.02%
‎1.87
‎35
‎ElMambi
‎30.08%
‎7.61%
‎3.10
‎36
‎One Piece
‎30.01%
‎14.74%
‎1.84
‎37
‎nikto
‎29.90%
‎16.44%
‎2.13
‎38
‎Young trader
‎29.85%
‎1.89%
‎3.19
‎39
‎Tamtor
‎29.55%
‎21.96%
‎1.64
‎40
‎MedvedT
‎29.47%
‎7.26%
‎1.98
‎41
‎LanCent
‎29.47%
‎10.93%
‎2.21
‎42
‎full power
‎29.45%
‎14.32%
‎1.95
‎43
‎Lachin
‎29.26%
‎9.71%
‎1.75
‎44
‎Carmay
‎29.24%
‎3.97%
‎2.45
‎45
‎Hram
‎28.51%
‎5.65%
‎1.92
‎46
‎MaximusM
‎28.07%
‎5.45%
‎4.00
‎47
‎baz
‎27.39%
‎9.82%
‎1.82
‎48
‎Ragnar
‎27.08%
‎14.50%
‎2.08
‎49
‎vehsohk
‎26.98%
‎18.01%
‎2.00
‎50
‎R42
‎26.89%
‎5.28%
‎2.13
‎51
‎vanhal510
‎26.69%
‎13.99%
‎1.64
‎52
‎bardha
‎26.45%
‎4.96%
‎1.74
‎53
‎zosya
‎26.34%
‎5.27%
‎1.70
‎54
‎denis760
‎26.14%
‎11.33%
‎1.72
‎55
‎Manowar
‎26.01%
‎10.24%
‎1.68
‎56
‎Fartovitrader
‎25.93%
‎17.38%
‎1.89
‎57
‎ssa
‎25.62%
‎18.84%
‎1.75
‎58
‎Gloria
‎25.42%
‎7.86%
‎2.10
‎59
‎chelovek
‎25.38%
‎6.98%
‎2.23
‎60
‎danpo 83
‎25.21%
‎17.41%
‎1.63
‎61
‎wera
‎25.21%
‎5.67%
‎2.39
‎62
‎Zyyyy
‎25.08%
‎5.93%
‎2.45
‎63
‎Darya
‎24.48%
‎14.83%
‎1.95
‎64
‎nasran
‎24.13%
‎14.34%
‎1.46
‎65
‎vladven125
‎24.09%
‎3.64%
‎2.09
‎66
‎tahae19
‎23.96%
‎0.97%
‎5.76
‎67
‎Bonbon
‎23.18%
‎15.72%
‎1.32
‎68
‎APCHERON
‎23.11%
‎6.40%
‎1.81
‎69
‎nKdik
‎23.08%
‎6.24%
‎1.84
‎70
‎Vahabov
‎23.08%
‎6.14%
‎2.17
‎71
‎Opsa
‎23.06%
‎24.85%
‎1.65
‎72
‎Boroda
‎22.97%
‎3.27%
‎3.14
‎73
‎vanDik
‎22.80%
‎4.32%
‎1.82
‎74
‎IbraForex
‎22.60%
‎6.34%
‎1.94
‎75
‎mugash4
‎22.26%
‎23.68%
‎1.53
‎76
‎Tomas
‎21.99%
‎15.45%
‎1.83
‎77
‎devil167
‎21.79%
‎9.37%
‎1.53
‎78
‎Tatarin
‎21.70%
‎8.35%
‎1.58
‎79
‎Rysiek
‎21.62%
‎7.62%
‎1.37
‎80
‎Gogogo
‎21.31%
‎0.38%
‎19.79
‎81
‎Gidra
‎21.21%
‎2.78%
‎1.79
‎82
‎Omis Ghadimi
‎21.16%
‎11.34%
‎1.63
‎83
‎Papi97
‎21.11%
‎3.02%
‎2.83
‎84
‎Sergey73
‎21.08%
‎10.45%
‎1.77
‎85
‎Red Dragon
‎20.99%
‎10.99%
‎1.71
‎86
‎shangar
‎20.92%
‎17.47%
‎1.45
‎87
‎Abdou2019
‎20.86%
‎9.51%
‎1.64
‎88
‎leodotcom
‎20.76%
‎12.07%
‎1.45
‎89
‎AB123456
‎20.52%
‎5.73%
‎2.57
‎90
‎Vintchester
‎20.39%
‎10.68%
‎1.88
‎91
‎gdb
‎20.31%
‎12.52%
‎1.97
‎92
‎gordey
‎20.15%
‎10.74%
‎1.92
‎93
‎LEV
‎20.14%
‎9.94%
‎1.91
‎94
‎phoenix
‎19.84%
‎4.37%
‎2.12
‎95
‎Scipion
‎19.74%
‎3.08%
‎2.40
‎96
‎Ramzes
‎19.47%
‎10.23%
‎1.50
‎97
‎aleks868
‎19.15%
‎17.93%
‎1.39
‎98
‎TopUp
‎19.14%
‎18.16%
‎1.62
‎99
‎Araden
‎19.06%
‎1.22%
‎3.56
‎100
‎JEKSONN
‎18.89%
‎13.66%
‎1.39
‎101
‎velbel
‎18.88%
‎8.37%
‎2.04
‎102
‎Alexr70
‎18.88%
‎9.26%
‎1.82
‎103
‎chemist
‎18.58%
‎8.12%
‎2.07
‎104
‎Slavian
‎18.50%
‎6.43%
‎1.91
‎105
‎Darven1987
‎18.30%
‎7.84%
‎1.65
‎106
‎darklexus
‎18.24%
‎8.21%
‎1.52
‎107
‎Sanjar
‎18.20%
‎0.69%
‎14.91
‎108
‎Sarnath
‎18.06%
‎8.80%
‎2.07
‎109
‎Ggeorgij
‎17.96%
‎9.17%
‎2.00
‎110
‎longhy
‎17.93%
‎3.99%
‎2.76
‎111
‎semen2002
‎17.64%
‎8.06%
‎1.77
‎112
‎Tuly
‎17.45%
‎11.39%
‎1.53
‎113
‎sova
‎17.41%
‎3.19%
‎1.99
‎114
‎a5rzamn
‎17.35%
‎4.00%
‎1.90
‎115
‎rezuan
‎17.24%
‎12.50%
‎1.37
‎116
‎anfor
‎17.10%
‎13.89%
‎1.48
‎117
‎u500
‎17.05%
‎9.22%
‎1.37
‎118
‎yilam
‎16.99%
‎10.35%
‎1.56
‎119
‎Lenura
‎16.98%
‎2.60%
‎2.05
‎120
‎nkhan2810
‎16.98%
‎13.67%
‎1.42
‎121
‎DAV1
‎16.92%
‎17.66%
‎1.69
‎122
‎supermen
‎16.88%
‎11.36%
‎1.41
‎123
‎Kmmr
‎16.85%
‎11.01%
‎1.44
‎124
‎Piggi
‎16.83%
‎7.39%
‎1.41
‎125
‎Mostdef
‎16.78%
‎3.69%
‎2.06
‎126
‎VZ
‎16.71%
‎4.86%
‎1.41
‎127
‎MINGO68
‎16.66%
‎12.90%
‎1.83
‎128
‎clod67
‎16.61%
‎4.68%
‎2.25
‎129
‎IGOR_1980
‎16.57%
‎7.20%
‎1.37
‎130
‎DaimondsGrand
‎16.47%
‎7.78%
‎1.57
‎131
‎Hamba Allah
‎16.47%
‎7.52%
‎2.03
‎132
‎Griff
‎16.36%
‎0.00%
‎0.00
‎133
‎Zahar
‎16.31%
‎7.79%
‎1.72
‎134
‎OAO
‎16.25%
‎1.36%
‎2.25
‎135
‎New Man
‎16.22%
‎7.61%
‎1.66
‎136
‎PAI
‎16.19%
‎8.44%
‎1.48
‎137
‎Sheyman
‎16.14%
‎1.10%
‎2.08
‎138
‎servadko
‎16.06%
‎8.69%
‎1.45
‎139
‎Wolf
‎16.05%
‎9.19%
‎1.82
‎140
‎yura101
‎16.04%
‎4.54%
‎2.01
‎141
‎first place
‎16.00%
‎7.39%
‎1.73
‎142
‎come on
‎15.95%
‎6.76%
‎1.97
‎143
‎garry
‎15.89%
‎16.25%
‎1.33
‎144
‎m.reza
‎15.89%
‎6.10%
‎1.79
‎145
‎merely
‎15.76%
‎14.73%
‎1.39
‎146
‎Tiger scalper
‎15.75%
‎5.30%
‎1.70
‎147
‎Alexey
‎15.71%
‎8.42%
‎1.58
‎148
‎volodimir
‎15.66%
‎10.88%
‎1.51
‎149
‎International
‎15.65%
‎10.13%
‎2.43
‎150
‎ooDee
‎15.60%
‎2.10%
‎3.57
‎151
‎Mak
‎15.57%
‎2.42%
‎2.63
‎152
‎rasol 1
‎15.15%
‎6.28%
‎1.51
‎153
‎SmiRom
‎15.05%
‎5.50%
‎2.64
‎154
‎idalgo
‎14.89%
‎0.69%
‎5.68
‎155
‎tarek
‎14.84%
‎7.47%
‎1.37
‎156
‎Aleksey Irkutsk
‎14.74%
‎6.27%
‎1.49
‎157
‎ehsan55
‎14.70%
‎2.55%
‎2.13
‎158
‎konstiman
‎14.68%
‎5.31%
‎1.77
‎159
‎Yura_
‎14.66%
‎11.05%
‎1.26
‎160
‎winner12019
‎14.64%
‎8.97%
‎1.37
‎161
‎MOIOKO
‎14.64%
‎12.53%
‎1.71
‎162
‎ShuPalca
‎14.64%
‎4.54%
‎1.59
‎163
‎Metric
‎14.59%
‎12.54%
‎1.47
‎164
‎kelenge
‎14.54%
‎15.56%
‎1.38
‎165
‎Saxs
‎14.48%
‎5.28%
‎2.28
‎166
‎astr777
‎14.37%
‎10.50%
‎1.28
‎167
‎BVaddeR
‎14.18%
‎7.44%
‎1.55
‎168
‎Sobaka_kusaka
‎14.06%
‎9.84%
‎1.36
‎169
‎kapjets
‎13.95%
‎7.52%
‎1.63
‎170
‎mortal1984
‎13.86%
‎7.11%
‎1.43
‎171
‎Nadia
‎13.79%
‎16.45%
‎1.53
‎172
‎AnnaTrader777
‎13.77%
‎14.12%
‎1.23
‎173
‎Vovchus
‎13.77%
‎5.01%
‎3.16
‎174
‎chereda
‎13.76%
‎17.62%
‎1.28
‎175
‎analitik
‎13.49%
‎2.76%
‎2.09
‎176
‎And77
‎13.49%
‎10.42%
‎1.55
‎177
‎lucktrade
‎13.47%
‎15.86%
‎1.40
‎178
‎___AAA___
‎13.45%
‎9.94%
‎1.38
‎179
‎Bocah18
‎13.39%
‎10.00%
‎1.36
‎180
‎solex_web
‎13.38%
‎4.30%
‎1.37
‎181
‎groz58
‎13.36%
‎10.38%
‎1.56
‎182
‎kpot
‎13.25%
‎1.45%
‎3.03
‎183
‎VITAMIN
‎13.24%
‎10.45%
‎1.53
‎184
‎SVIST
‎13.19%
‎6.33%
‎1.59
‎185
‎Pinsval
‎12.97%
‎3.68%
‎1.91
‎186
‎oleg74
‎12.87%
‎2.40%
‎1.99
‎187
‎GLEBKIN
‎12.83%
‎1.36%
‎3.86
‎188
‎Dildora
‎12.75%
‎3.73%
‎1.66
‎189
‎alextm
‎12.71%
‎5.72%
‎1.84
‎190
‎Roman
‎12.61%
‎12.81%
‎1.46
‎191
‎Kart
‎12.60%
‎2.31%
‎3.09
‎192
‎Sanvec
‎12.56%
‎5.15%
‎2.13
‎193
‎SaeedGanji
‎12.53%
‎12.03%
‎1.43
‎194
‎makar
‎12.47%
‎5.25%
‎1.98
‎195
‎den9379717100
‎12.43%
‎1.46%
‎1.89
‎196
‎Ronaldforrest
‎12.42%
‎11.85%
‎1.30
‎197
‎goodnot2019
‎12.37%
‎11.01%
‎1.62
‎198
‎Robot man
‎12.34%
‎2.92%
‎2.03
‎199
‎Bandito
‎12.33%
‎10.34%
‎1.33
‎200
‎Ror
‎12.24%
‎19.54%
‎1.29
‎201
‎Vitaliy5
‎12.12%
‎2.66%
‎1.94
‎202
‎Adler
‎12.12%
‎8.39%
‎1.31
‎203
‎bbs1
‎12.09%
‎5.07%
‎1.85
‎204
‎Cosmos
‎12.06%
‎9.75%
‎1.32
‎205
‎magistr2510
‎12.05%
‎0.87%
‎4.05
‎206
‎ChannelLB
‎12.02%
‎5.04%
‎1.63
‎207
‎marimay
‎11.99%
‎14.25%
‎1.35
‎208
‎akunamatata
‎11.97%
‎4.31%
‎1.98
‎209
‎SineCura
‎11.97%
‎9.10%
‎1.59
‎210
‎abutilon
‎11.97%
‎1.81%
‎1.91
‎211
‎Andy
‎11.79%
‎25.13%
‎1.26
‎212
‎Varg
‎11.77%
‎19.28%
‎1.40
‎213
‎adilsonp
‎11.71%
‎16.55%
‎1.41
‎214
‎karimov
‎11.63%
‎9.45%
‎1.68
‎215
‎RoKKoS
‎11.62%
‎3.41%
‎2.11
‎216
‎Excelsior
‎11.61%
‎0.78%
‎9.36
‎217
‎Profit_trading
‎11.60%
‎7.00%
‎1.74
‎218
‎Feeranym
‎11.55%
‎11.10%
‎1.28
‎219
‎proton
‎11.54%
‎5.81%
‎1.74
‎220
‎Mcjoeh
‎11.54%
‎10.96%
‎1.39
‎221
‎Aleksandr59
‎11.47%
‎10.41%
‎1.31
‎222
‎Dimex
‎11.42%
‎2.06%
‎2.25
‎223
‎Domovoy
‎11.42%
‎0.27%
‎15.06
‎224
‎grimleaper
‎11.41%
‎2.80%
‎1.68
‎225
‎Boucher
‎11.33%
‎3.76%
‎1.70
‎226
‎Dima pyrohov
‎11.22%
‎1.11%
‎3.05
‎227
‎Doston
‎11.22%
‎4.96%
‎1.50
‎228
‎loko46
‎11.21%
‎9.22%
‎1.29
‎229
‎sash
‎11.20%
‎7.92%
‎1.57
‎230
‎KatiSati
‎11.10%
‎6.65%
‎1.97
‎231
‎McLay
‎11.06%
‎7.91%
‎1.46
‎232
‎nazarik
‎11.04%
‎2.89%
‎1.47
‎233
‎IIIYPABN
‎11.02%
‎1.95%
‎1.70
‎234
‎Alparitur2
‎11.01%
‎6.78%
‎1.39
‎235
‎zxcvbnm
‎10.97%
‎5.70%
‎1.68
‎236
‎Amal95
‎10.85%
‎3.72%
‎1.43
‎237
‎Vitbyorn
‎10.81%
‎2.94%
‎1.68
‎238
‎kovsk
‎10.73%
‎10.33%
‎1.40
‎239
‎basi
‎10.69%
‎1.89%
‎1.98
‎240
‎KATIA75
‎10.68%
‎8.87%
‎1.73
‎241
‎Filinez
‎10.64%
‎10.31%
‎1.48
‎242
‎Raiss
‎10.58%
‎2.58%
‎2.89
‎243
‎arkeopetrix
‎10.55%
‎9.25%
‎1.49
‎244
‎Slonist
‎10.54%
‎2.38%
‎2.41
‎245
‎sergeim
‎10.52%
‎20.11%
‎1.29
‎246
‎Hadi165
‎10.51%
‎1.29%
‎2.47
‎247
‎Sperus
‎10.45%
‎2.00%
‎2.78
‎248
‎zzzz0511
‎10.39%
‎5.69%
‎2.05
‎249
‎Azim
‎10.33%
‎9.17%
‎1.42
‎250
‎sssa12
‎10.31%
‎2.38%
‎3.25
‎251
‎Mistel
‎10.29%
‎10.35%
‎1.63
‎252
‎Maks1
‎10.24%
‎5.65%
‎1.89
‎253
‎Sagitt
‎10.24%
‎1.04%
‎3.03
‎254
‎Evgen
‎10.12%
‎6.91%
‎1.40
‎255
‎kubera
‎10.10%
‎3.22%
‎2.21
‎256
‎OLGA
‎10.04%
‎5.97%
‎2.26
‎257
‎Ludok
‎10.01%
‎17.23%
‎1.18
‎258
‎UDA4NIK
‎10.00%
‎10.78%
‎1.31
‎259
‎mans
‎9.98%
‎17.56%
‎1.18
‎260
‎ambitman
‎9.93%
‎13.60%
‎1.33
‎261
‎Cheburash
‎9.93%
‎5.25%
‎1.73
‎262
‎Drago doro
‎9.89%
‎6.67%
‎1.82
‎263
‎govagravity
‎9.84%
‎2.83%
‎1.41
‎264
‎mcchris
‎9.83%
‎1.01%
‎4.22
‎265
‎gradusnik
‎9.78%
‎10.27%
‎1.46
‎266
‎Toper
‎9.77%
‎5.06%
‎1.50
‎267
‎lipartiav
‎9.77%
‎9.31%
‎1.63
‎268
‎Neverhood
‎9.76%
‎3.54%
‎1.44
‎269
‎ahmadcondet
‎9.76%
‎8.58%
‎1.82
‎270
‎GRIGGOR
‎9.76%
‎4.44%
‎1.57
‎271
‎Erfeli
‎9.72%
‎5.12%
‎1.60
‎272
‎Bretteur
‎9.68%
‎2.71%
‎1.73
‎273
‎chubays
‎9.56%
‎4.22%
‎1.70
‎274
‎Aliij
‎9.55%
‎3.10%
‎1.62
‎275
‎Kiyani65
‎9.55%
‎13.34%
‎1.20
‎276
‎BARSELENA
‎9.52%
‎15.02%
‎1.31
‎277
‎SK234
‎9.50%
‎11.42%
‎1.30
‎278
‎achun
‎9.50%
‎8.16%
‎1.32
‎279
‎Knights.night
‎9.44%
‎8.06%
‎1.53
‎280
‎Mr. NEDODAEV
‎9.40%
‎17.05%
‎1.19
‎281
‎Andrei768
‎9.39%
‎2.85%
‎2.38
‎282
‎BimBelForex.com
‎9.37%
‎3.22%
‎1.60
‎283
‎Andreus
‎9.29%
‎6.45%
‎1.79
‎284
‎hindex
‎9.26%
‎9.28%
‎1.17
‎285
‎Dharm
‎9.22%
‎7.54%
‎1.50
‎286
‎Gbemie
‎9.22%
‎2.55%
‎1.39
‎287
‎Pourya_FX
‎9.20%
‎1.47%
‎2.13
‎288
‎Kostianius
‎9.20%
‎10.94%
‎1.32
‎289
‎zveruga
‎9.12%
‎8.08%
‎1.28
‎290
‎riabusha
‎9.11%
‎1.85%
‎2.51
‎291
‎avm
‎9.10%
‎2.84%
‎1.79
‎292
‎T
‎9.08%
‎10.69%
‎1.31
‎293
‎pon60
‎9.02%
‎1.01%
‎4.81
‎294
‎BlackSun
‎8.95%
‎5.01%
‎1.47
‎295
‎Harry Queen
‎8.95%
‎7.85%
‎1.58
‎296
‎PERSPECTIVE TRADE
‎8.85%
‎4.56%
‎1.27
‎297
‎Vechnii
‎8.80%
‎1.98%
‎1.81
‎298
‎ezdra
‎8.78%
‎1.54%
‎3.15
‎299
‎GIVATMA
‎8.74%
‎3.09%
‎1.80
‎300
‎Lyri
‎8.63%
‎18.11%
‎1.16
‎301
‎poisk
‎8.62%
‎3.45%
‎1.50
‎302
‎MONARCH
‎8.56%
‎7.26%
‎1.75
‎303
‎hoomll
‎8.52%
‎0.00%
‎0.00
‎304
‎GeminiDF
‎8.51%
‎1.32%
‎2.59
‎305
‎contoso
‎8.50%
‎12.72%
‎1.26
‎306
‎Shaman
‎8.47%
‎5.86%
‎1.77
‎307
‎Asd
‎8.45%
‎4.49%
‎1.45
‎308
‎aprilray
‎8.43%
‎3.00%
‎1.92
‎309
‎tajson
‎8.38%
‎1.96%
‎3.28
‎310
‎VETER
‎8.33%
‎0.12%
‎3.58
‎311
‎Baffetoff
‎8.31%
‎3.06%
‎1.74
‎312
‎prints charls
‎8.30%
‎6.26%
‎1.53
‎313
‎selimcik61
‎8.30%
‎0.69%
‎4.92
‎314
‎Vodyanoi
‎8.29%
‎7.18%
‎1.61
‎315
‎GhostTrader-GT
‎8.28%
‎4.89%
‎1.48
‎316
‎esaul
‎8.25%
‎0.28%
‎5.89
‎317
‎black
‎8.23%
‎4.89%
‎2.23
‎318
‎wealthgates
‎8.22%
‎3.47%
‎1.39
‎319
‎FX11-02
‎8.18%
‎0.00%
‎0.00
‎320
‎Formost
‎8.15%
‎14.84%
‎1.25
‎321
‎jktu240869
‎8.15%
‎2.20%
‎1.68
‎322
‎lotos-f
‎8.13%
‎4.50%
‎1.33
‎323
‎struch
‎8.05%
‎7.79%
‎1.37
‎324
‎ZbfcUq
‎8.04%
‎20.25%
‎1.25
‎325
‎trader74
‎8.01%
‎9.77%
‎1.40
‎326
‎Helmi123
‎7.96%
‎9.16%
‎1.22
‎327
‎Pavel85
‎7.93%
‎7.91%
‎1.30
‎328
‎FUJIN
‎7.91%
‎5.73%
‎2.16
‎329
‎Vishal
‎7.90%
‎8.30%
‎1.32
‎330
‎valera12
‎7.86%
‎8.99%
‎1.40
‎331
‎4xxxx
‎7.79%
‎7.20%
‎1.33
‎332
‎alexandr.marin
‎7.78%
‎3.09%
‎1.47
‎333
‎Runner626
‎7.78%
‎10.43%
‎1.37
‎334
‎aziz
‎7.77%
‎13.61%
‎1.27
‎335
‎Rozochka
‎7.77%
‎1.93%
‎1.67
‎336
‎Zorro 111
‎7.74%
‎10.23%
‎1.17
‎337
‎Jayfx
‎7.74%
‎10.06%
‎1.22
‎338
‎Deut818
‎7.73%
‎5.90%
‎1.44
‎339
‎Faik
‎7.72%
‎2.55%
‎1.50
‎340
‎olek
‎7.69%
‎6.25%
‎1.52
‎341
‎AliMonster
‎7.67%
‎6.45%
‎1.30
‎342
‎Rus1986
‎7.64%
‎13.81%
‎1.41
‎343
‎Antares
‎7.63%
‎1.47%
‎1.76
‎344
‎Frezer
‎7.57%
‎6.35%
‎1.36
‎345
‎huerich
‎7.53%
‎10.37%
‎1.21
‎346
‎sokol78
‎7.52%
‎11.08%
‎1.23
‎347
‎sanetraders
‎7.50%
‎13.14%
‎1.34
‎348
‎Svet
‎7.49%
‎0.69%
‎2.47
‎349
‎bagun 1985
‎7.47%
‎5.46%
‎1.39
‎350
‎dezmond87
‎7.42%
‎0.97%
‎2.62
‎351
‎gexujusi
‎7.42%
‎7.69%
‎1.55
‎352
‎ffora
‎7.42%
‎12.30%
‎1.31
‎353
‎mifanya
‎7.40%
‎11.60%
‎1.50
‎354
‎kirbob
‎7.35%
‎8.41%
‎1.25
‎355
‎Deltoid88
‎7.34%
‎9.81%
‎1.23
‎356
‎Aijiaoyi
‎7.32%
‎0.76%
‎3.19
‎357
‎Neznackomez
‎7.29%
‎9.13%
‎1.29
‎358
‎Johny
‎7.26%
‎4.12%
‎1.56
‎359
‎TURKMEN
‎7.20%
‎7.00%
‎1.56
‎360
‎O.Omidvar
‎7.18%
‎3.72%
‎1.26
‎361
‎inkognito
‎7.18%
‎5.89%
‎1.28
‎362
‎Yurik1986
‎7.13%
‎7.61%
‎1.37
‎363
‎hamii
‎7.07%
‎0.87%
‎3.77
‎364
‎dfre
‎7.05%
‎9.91%
‎1.49
‎365
‎Editor
‎7.05%
‎3.85%
‎1.34
‎366
‎VNS1
‎7.05%
‎11.85%
‎1.21
‎367
‎JohanWeiss2019
‎7.03%
‎6.67%
‎1.32
‎368
‎sergo30
‎7.02%
‎2.67%
‎1.89
‎369
‎Vayak
‎7.01%
‎6.89%
‎1.10
‎370
‎Titan
‎6.96%
‎4.30%
‎1.40
‎371
‎Strelok10
‎6.95%
‎2.22%
‎2.93
‎372
‎Mohammad14617
‎6.95%
‎2.81%
‎1.55
‎373
‎Sashkakira
‎6.94%
‎2.93%
‎1.39
‎374
‎Rezam
‎6.93%
‎5.59%
‎1.37
‎375
‎naoyxD
‎6.92%
‎1.47%
‎1.41
‎376
‎Hopper
‎6.91%
‎13.58%
‎1.28
‎377
‎eSil
‎6.91%
‎6.11%
‎1.53
‎378
‎zveroBOY
‎6.90%
‎14.48%
‎1.27
‎379
‎Kolobok3105
‎6.89%
‎6.94%
‎1.44
‎380
‎Kunalji
‎6.86%
‎6.83%
‎1.35
‎381
‎Leskey
‎6.86%
‎1.20%
‎2.14
‎382
‎GAVROCH13
‎6.84%
‎9.27%
‎1.27
‎383
‎Dinara
‎6.80%
‎1.32%
‎1.40
‎384
‎Angor
‎6.80%
‎8.03%
‎1.21
‎385
‎Gemini_2033
‎6.79%
‎3.20%
‎2.59
‎386
‎Abramus
‎6.79%
‎6.68%
‎1.10
‎387
‎Kader
‎6.79%
‎0.00%
‎0.00
‎388
‎alkash
‎6.77%
‎10.19%
‎1.18
‎389
‎svetik60
‎6.76%
‎20.10%
‎1.18
‎390
‎sdsrpa
‎6.75%
‎3.42%
‎1.53
‎391
‎mr.Bin
‎6.75%
‎11.26%
‎1.17
‎392
‎King of kings
‎6.73%
‎8.17%
‎1.16
‎393
‎siarhei101
‎6.73%
‎5.33%
‎1.25
‎394
‎Sedoy
‎6.72%
‎10.12%
‎1.13
‎395
‎zavdet
‎6.72%
‎10.22%
‎1.13
‎396
‎FoxSP
‎6.71%
‎7.20%
‎1.28
‎397
‎Prinueca
‎6.67%
‎3.69%
‎1.44
‎398
‎ZULIA
‎6.64%
‎1.75%
‎1.70
‎399
‎Nika
‎6.63%
‎0.16%
‎15.56
‎400
‎DrRazzz
‎6.61%
‎5.53%
‎1.26
‎401
‎Alexpereira
‎6.60%
‎5.12%
‎1.46
‎402
‎Opeola
‎6.59%
‎8.47%
‎1.50
‎403
‎Shendoc
‎6.58%
‎1.20%
‎2.46
‎404
‎Sasha1989
‎6.58%
‎0.79%
‎3.18
‎405
‎Cthsq
‎6.53%
‎1.36%
‎2.37
‎406
‎vladimiracc74
‎6.51%
‎8.10%
‎1.37
‎407
‎oleg_po
‎6.50%
‎6.43%
‎1.31
‎408
‎Black otter
‎6.47%
‎3.75%
‎1.52
‎409
‎kiswan
‎6.46%
‎2.54%
‎2.12
‎410
‎mishooter
‎6.44%
‎5.27%
‎1.25
‎411
‎Barene baba
‎6.43%
‎2.73%
‎1.77
‎412
‎Lionsgate
‎6.43%
‎13.01%
‎1.16
‎413
‎Ovece
‎6.43%
‎2.18%
‎1.55
‎414
‎DBubnova
‎6.42%
‎11.33%
‎1.30
‎415
‎Edu
‎6.42%
‎0.86%
‎5.09
‎416
‎neofit1982
‎6.37%
‎2.02%
‎2.22
‎417
‎cikal
‎6.35%
‎5.71%
‎1.19
‎418
‎Ilnar
‎6.33%
‎0.36%
‎6.71
‎419
‎DreamTeam
‎6.32%
‎15.86%
‎1.13
‎420
‎mixailov
‎6.32%
‎18.82%
‎1.19
‎421
‎Excellence
‎6.32%
‎7.01%
‎1.13
‎422
‎DUS
‎6.30%
‎0.48%
‎10.01
‎423
‎Voevodka
‎6.29%
‎4.43%
‎1.59
‎424
‎Volshebnikoff
‎6.26%
‎5.59%
‎1.34
‎425
‎Malik
‎6.26%
‎5.55%
‎1.42
‎426
‎nixxon74
‎6.22%
‎0.81%
‎3.69
‎427
‎Gala19
‎6.21%
‎16.43%
‎1.12
‎428
‎Farg
‎6.21%
‎3.33%
‎1.72
‎429
‎Ivan
‎6.18%
‎4.69%
‎1.62
‎430
‎Erbol
‎6.17%
‎4.22%
‎1.29
‎431
‎m.Viktor-77
‎6.12%
‎17.89%
‎1.20
‎432
‎Fil84
‎6.09%
‎10.53%
‎1.20
‎433
‎Shashank Singh Sahab
‎6.05%
‎2.32%
‎3.59
‎434
‎serg666
‎6.03%
‎4.02%
‎1.74
‎435
‎GaNiK-SPARTAK
‎5.99%
‎4.46%
‎1.30
‎436
‎aged
‎5.98%
‎6.79%
‎1.36
‎437
‎Nur
‎5.97%
‎12.77%
‎1.17
‎438
‎vadim.z
‎5.95%
‎16.59%
‎1.09
‎439
‎Baihaqi
‎5.92%
‎14.41%
‎1.20
‎440
‎forkus
‎5.92%
‎7.25%
‎1.24
‎441
‎Shmaks666
‎5.91%
‎0.00%
‎0.00
‎442
‎alex500
‎5.84%
‎6.98%
‎1.33
‎443
‎RScoin
‎5.83%
‎5.21%
‎1.27
‎444
‎huabg
‎5.81%
‎6.26%
‎1.34
‎445
‎Amirreza
‎5.79%
‎5.13%
‎1.21
‎446
‎Dine
‎5.77%
‎8.75%
‎1.23
‎447
‎slava230160
‎5.75%
‎13.79%
‎1.27
‎448
‎Sova_VV
‎5.75%
‎2.52%
‎1.93
‎449
‎Foremen
‎5.73%
‎12.79%
‎1.21
‎450
‎meromar
‎5.72%
‎1.02%
‎1.71
‎451
‎warzuqni
‎5.70%
‎7.67%
‎1.15
‎452
‎Renzo
‎5.69%
‎1.58%
‎1.21
‎453
‎igorK
‎5.68%
‎20.17%
‎1.12
‎454
‎good boy
‎5.63%
‎4.09%
‎1.84
‎455
‎ValeKS
‎5.60%
‎3.87%
‎1.55
‎456
‎ying
‎5.59%
‎2.97%
‎1.96
‎457
‎turvat 2
‎5.58%
‎10.29%
‎1.09
‎458
‎Jaysibkuz
‎5.57%
‎2.65%
‎2.01
‎459
‎ruslan82
‎5.56%
‎9.10%
‎1.24
‎460
‎Nadya2102
‎5.55%
‎6.17%
‎1.24
‎461
‎JanVan
‎5.55%
‎10.24%
‎1.23
‎462
‎Kalspiff
‎5.55%
‎1.40%
‎2.86
‎463
‎rekrut15
‎5.50%
‎2.52%
‎1.87
‎464
‎olga.t123456
‎5.49%
‎5.10%
‎1.20
‎465
‎Miku39
‎5.49%
‎3.74%
‎1.37
‎466
‎VoiK
‎5.48%
‎11.76%
‎1.17
‎467
‎DeNn73
‎5.48%
‎4.67%
‎1.37
‎468
‎Vasilamak
‎5.46%
‎0.94%
‎2.10
‎469
‎Fidel
‎5.42%
‎18.57%
‎1.17
‎470
‎Ahdrey1983
‎5.42%
‎6.20%
‎1.28
‎471
‎saga
‎5.41%
‎6.77%
‎1.13
‎472
‎valerik61
‎5.39%
‎0.98%
‎2.85
‎473
‎Buona
‎5.39%
‎2.43%
‎1.34
‎474
‎zeuvs
‎5.37%
‎3.63%
‎1.57
‎475
‎vadimka730
‎5.36%
‎6.47%
‎1.37
‎476
‎Red_Sun
‎5.36%
‎0.65%
‎9.19
‎477
‎auskays01
‎5.31%
‎0.11%
‎4.67
‎478
‎123qqq
‎5.30%
‎16.62%
‎1.13
‎479
‎reza_khaffan
‎5.30%
‎10.41%
‎1.18
‎480
‎timoha
‎5.27%
‎5.15%
‎1.48
‎481
‎Siyakolzx
‎5.26%
‎7.59%
‎1.19
‎482
‎Sensei
‎5.26%
‎1.86%
‎1.32
‎483
‎Forwarder
‎5.25%
‎0.96%
‎3.05
‎484
‎sandaljepit
‎5.24%
‎22.35%
‎1.18
‎485
‎Slimmide
‎5.22%
‎8.38%
‎1.27
‎486
‎jmorenoo
‎5.21%
‎10.00%
‎1.14
‎487
‎kms73
‎5.18%
‎3.64%
‎1.20
‎488
‎ivan4ik
‎5.18%
‎2.30%
‎1.34
‎489
‎Luidmila777
‎5.13%
‎14.04%
‎1.21
‎490
‎Ntsikinys
‎5.11%
‎5.66%
‎1.52
‎491
‎andreu
‎5.08%
‎5.25%
‎1.46
‎492
‎Slavyan Berkut
‎5.05%
‎0.27%
‎4.55
‎493
‎oigvincent
‎5.02%
‎1.16%
‎1.81
‎494
‎Julia80-80
‎5.02%
‎9.26%
‎1.25
‎495
‎RLA
‎5.01%
‎6.69%
‎1.14
‎496
‎Idm28
‎4.98%
‎14.78%
‎1.28
‎497
‎Monetka v jope
‎4.98%
‎16.66%
‎1.13
‎498
‎1two1
‎4.96%
‎7.70%
‎1.15
‎499
‎VOVANELLO
‎4.88%
‎5.44%
‎1.41
‎500
‎lesnic
‎4.85%
‎10.30%
‎1.25
‎501
‎tdf12101957
‎4.85%
‎13.65%
‎1.08
‎502
‎StupidSage
‎4.82%
‎5.00%
‎1.19
‎503
‎Nehochuha
‎4.81%
‎0.22%
‎3.45
‎504
‎SSG
‎4.80%
‎2.10%
‎1.22
‎505
‎FF2019
‎4.79%
‎0.72%
‎1.33
‎506
‎Paketa
‎4.78%
‎9.68%
‎1.13
‎507
‎Masaya357
‎4.76%
‎4.85%
‎1.22
‎508
‎Garas
‎4.76%
‎4.53%
‎1.28
‎509
‎Pavel17072
‎4.72%
‎2.79%
‎1.85
‎510
‎Alana
‎4.72%
‎11.87%
‎1.34
‎511
‎ink
‎4.70%
‎7.69%
‎1.37
‎512
‎Banifaci1
‎4.70%
‎1.92%
‎1.70
‎513
‎Timka777
‎4.64%
‎1.83%
‎1.34
‎514
‎Wert
‎4.62%
‎0.18%
‎2.35
‎515
‎mxw28
‎4.61%
‎0.35%
‎7.11
‎516
‎Sunj
‎4.60%
‎0.80%
‎2.99
‎517
‎freelife
‎4.59%
‎14.46%
‎1.23
‎518
‎eni28
‎4.57%
‎1.12%
‎1.22
‎519
‎felixleo
‎4.56%
‎5.66%
‎1.65
‎520
‎PhillsCapital
‎4.55%
‎0.83%
‎3.66
‎521
‎Formarg
‎4.54%
‎3.31%
‎1.36
‎522
‎sasankhan
‎4.54%
‎1.96%
‎1.81
‎523
‎saule
‎4.53%
‎15.59%
‎1.10
‎524
‎rrr555
‎4.52%
‎7.36%
‎1.17
‎525
‎khakestari
‎4.49%
‎2.35%
‎1.61
‎526
‎Fxdroid
‎4.49%
‎7.97%
‎1.22
‎527
‎hare
‎4.46%
‎3.91%
‎1.24
‎528
‎AndLis
‎4.44%
‎6.90%
‎1.32
‎529
‎ifyfx
‎4.43%
‎1.02%
‎1.86
‎530
‎pol1006
‎4.43%
‎5.88%
‎1.31
‎531
‎CASWELL
‎4.42%
‎4.77%
‎1.55
‎532
‎fedul
‎4.41%
‎7.30%
‎1.23
‎533
‎Ymor
‎4.41%
‎3.35%
‎1.38
‎534
‎Kolbaster
‎4.38%
‎6.38%
‎1.38
‎535
‎Danzel
‎4.38%
‎10.14%
‎1.15
‎536
‎Ilych
‎4.37%
‎6.49%
‎1.25
‎537
‎PLAYER ONE
‎4.35%
‎1.26%
‎1.99
‎538
‎Bsasilio02
‎4.35%
‎9.46%
‎1.06
‎539
‎klord
‎4.34%
‎10.35%
‎1.18
‎540
‎Alena
‎4.32%
‎17.75%
‎1.16
‎541
‎Morteza95
‎4.31%
‎2.55%
‎2.03
‎542
‎gfgf
‎4.28%
‎4.31%
‎1.52
‎543
‎pippala
‎4.28%
‎10.12%
‎1.17
‎544
‎AlexMarkus
‎4.27%
‎6.36%
‎1.46
‎545
‎hip12
‎4.26%
‎3.90%
‎1.34
‎546
‎Cassius
‎4.26%
‎6.52%
‎1.22
‎547
‎King Maan
‎4.23%
‎1.02%
‎1.91
‎548
‎ribaksude
‎4.23%
‎12.98%
‎1.08
‎549
‎chemicalpropose
‎4.22%
‎0.40%
‎8.51
‎550
‎Amir66
‎4.14%
‎0.18%
‎9.98
‎551
‎nikn67
‎4.13%
‎2.50%
‎1.59
‎552
‎saper
‎4.13%
‎7.20%
‎1.37
‎553
‎19BDK
‎4.11%
‎0.05%
‎77.17
‎554
‎Karten
‎4.10%
‎2.15%
‎2.16
‎555
‎Witcher21
‎4.08%
‎7.50%
‎1.17
‎556
‎dembel2008
‎4.08%
‎1.49%
‎2.35
‎557
‎hustler18bt
‎4.04%
‎1.50%
‎1.38
‎558
‎s-jvn
‎4.03%
‎4.88%
‎1.18
‎559
‎Sapper
‎4.02%
‎1.69%
‎1.91
‎560
‎Iskander
‎4.01%
‎3.64%
‎1.60
‎561
‎ASI
‎3.97%
‎4.31%
‎1.23
‎562
‎rotanchik
‎3.96%
‎3.64%
‎1.84
‎563
‎Trader777
‎3.95%
‎5.17%
‎1.23
‎564
‎Joni2020
‎3.94%
‎0.34%
‎5.06
‎565
‎sergkirovsk
‎3.93%
‎1.38%
‎2.19
‎566
‎Scorpi
‎3.93%
‎3.28%
‎1.16
‎567
‎Den777
‎3.93%
‎4.08%
‎1.19
‎568
‎Nikolaevich
‎3.92%
‎9.16%
‎1.16
‎569
‎dreamorder
‎3.90%
‎14.48%
‎1.07
‎570
‎Geny
‎3.89%
‎3.43%
‎1.27
‎571
‎Morder
‎3.88%
‎4.27%
‎1.15
‎572
‎jh
‎3.85%
‎7.89%
‎1.16
‎573
‎kwon
‎3.84%
‎20.78%
‎1.09
‎574
‎sardar
‎3.84%
‎3.86%
‎1.19
‎575
‎kvi
‎3.84%
‎13.84%
‎1.08
‎576
‎SH100100
‎3.83%
‎2.03%
‎1.71
‎577
‎AlFX12
‎3.82%
‎2.76%
‎1.34
‎578
‎vrn
‎3.82%
‎7.79%
‎1.19
‎579
‎Azattomsk
‎3.80%
‎2.06%
‎1.67
‎580
‎HIHOFOREX
‎3.77%
‎4.15%
‎1.29
‎581
‎StevenJw
‎3.77%
‎1.33%
‎3.55
‎582
‎Statham
‎3.74%
‎1.94%
‎1.21
‎583
‎Netto090
‎3.74%
‎6.44%
‎1.15
‎584
‎V0L0DYA
‎3.72%
‎4.34%
‎1.35
‎585
‎Alex
‎3.71%
‎9.03%
‎1.18
‎586
‎BIG BOSS
‎3.71%
‎12.90%
‎1.17
‎587
‎birg
‎3.70%
‎9.76%
‎1.17
‎588
‎sewer89
‎3.69%
‎3.08%
‎1.15
‎589
‎KingBeku
‎3.66%
‎18.19%
‎1.12
‎590
‎vita23vita
‎3.65%
‎9.91%
‎1.15
‎591
‎ferveks
‎3.62%
‎0.75%
‎2.55
‎592
‎KTan
‎3.59%
‎8.23%
‎1.13
‎593
‎Sash Theory
‎3.57%
‎0.01%
‎186.67
‎594
‎Alexsl
‎3.56%
‎12.45%
‎1.07
‎595
‎aleks.sashash
‎3.56%
‎1.66%
‎1.86
‎596
‎Liudok_V
‎3.53%
‎10.34%
‎1.11
‎597
‎And19750
‎3.52%
‎10.31%
‎1.09
‎598
‎Palych
‎3.50%
‎5.84%
‎1.26
‎599
‎Sibiri
‎3.49%
‎7.76%
‎1.11
‎600
‎sarkaw
‎3.48%
‎11.91%
‎1.07
‎601
‎Felix
‎3.48%
‎9.41%
‎1.14
‎602
‎Ellis
‎3.46%
‎3.19%
‎1.13
‎603
‎Brat
‎3.46%
‎0.29%
‎3.53
‎604
‎Frederick
‎3.44%
‎2.31%
‎1.46
‎605
‎allex111
‎3.44%
‎4.73%
‎1.22
‎606
‎widi9527
‎3.44%
‎3.27%
‎1.20
‎607
‎Weld
‎3.43%
‎1.77%
‎1.25
‎608
‎Valery
‎3.42%
‎1.28%
‎1.65
‎609
‎sStratonit
‎3.41%
‎3.66%
‎1.19
‎610
‎Mr.Mamon
‎3.41%
‎3.11%
‎1.28
‎611
‎fmoney
‎3.38%
‎0.89%
‎1.67
‎612
‎Vivaterr
‎3.38%
‎5.15%
‎1.32
‎613
‎Enha
‎3.38%
‎13.52%
‎1.09
‎614
‎drake2
‎3.38%
‎2.21%
‎1.62
‎615
‎pyton
‎3.37%
‎2.09%
‎1.70
‎616
‎Sborshik
‎3.35%
‎12.62%
‎1.14
‎617
‎ZF2019
‎3.35%
‎11.78%
‎1.13
‎618
‎Direct
‎3.35%
‎6.00%
‎1.15
‎619
‎Ivan74
‎3.33%
‎11.21%
‎1.13
‎620
‎Bek
‎3.33%
‎10.93%
‎1.08
‎621
‎vodolei
‎3.32%
‎15.49%
‎1.15
‎622
‎SERGTSV84
‎3.31%
‎0.58%
‎4.77
‎623