واقعیت مجازی

صندوق جوایز

$ 8,760 در سال

هدف – نشان دادن بیشترین بازده
و کمترین افت در حساب‌های آموزشی

رقابت مجازی برای جوایز واقعی

شرکت کنندگان مسابقه می‌توانند بدون هیچ ریسکی، جایزه نقدی دریافت کنند. چون مسابقه واقعیت مجازی برای حساب‌های آموزشی برگزار می‌شود. تنها چیزی که برای پیروزی لازم است – نشان دادن بهترین نتیجه معاملات است!

 • $ 2 190

  صندوق جایزه دوره 46

 • 50 000 alp

  جوایز مکمل

 • 30

  تعداد مقام‌های جایزه دار

 • 4 516

  شرکت کنندگان دوره 2

دوره 2 ادامه دارد 06/04/2020 - 20/06/2020
ثبت نام
3 دوره 06/07/2020 - 19/09/2020
ثبت نام باز است 20/06/2020

رتبه بندی دوره 2 hint

اطلاعات جمع آوری شده در 27/05/2020 06:04. هر یک ساعت یکبار بروز می‌شود.

مقام

search icon

درآمد

(امتیازات)

افت

(امتیازات)

عامل سود

(امتیازات)

مجموع امتیازات

‎1
‎Raja22
‎76.60%
(41)
‎4.06%
(49)
‎6.10
(50)
140
500
USD
‎2
‎Mal50
‎66.40%
(35)
‎3.09%
(50)
‎3.25
(48)
133
400
USD
‎3
‎dimos
‎89.95%
(47)
‎6.93%
(44)
‎2.41
(39)
130
350
USD
‎4
‎LUDK
‎65.65%
(34)
‎5.10%
(48)
‎2.85
(47)
129
250
USD
‎5
‎janatan
‎63.39%
(33)
‎7.68%
(40)
‎3.88
(49)
122
200
USD
‎6
‎DenSyaopin
‎94.53%
(48)
‎11.14%
(31)
‎2.43
(40)
119
150
USD
‎7
‎Vizuwi
‎77.19%
(42)
‎9.66%
(35)
‎2.24
(38)
115
100
USD
‎8
‎Nakhodatraer
‎69.63%
(37)
‎9.74%
(34)
‎2.54
(42)
113
90
USD
‎9
‎Morteza95
‎59.10%
(29)
‎7.77%
(39)
‎2.57
(43)
111
80
USD
‎10
‎volodimir
‎77.55%
(43)
‎13.40%
(23)
‎2.58
(44)
110
70
USD
‎11
‎Tuly Yeasmin
‎72.94%
(40)
‎8.11%
(38)
‎2.03
(32)
110
10000
ALP
‎12
+2
‎baz007
‎59.71%
(31)
‎7.50%
(42)
‎2.22
(37)
110
7000
ALP
‎13
-1
‎Khamza
‎69.77%
(38)
‎7.57%
(41)
‎2.00
(30)
109
5000
ALP
‎14
-1
‎Agus
‎68.34%
(36)
‎8.90%
(36)
‎2.02
(31)
103
3000
ALP
‎15
‎Cashflow
‎51.91%
(19)
‎5.99%
(47)
‎2.04
(33)
99
2500
ALP
‎16
‎nell
‎45.13%
(3)
‎6.86%
(45)
‎2.84
(46)
94
2000
ALP
‎17
‎Han29
‎57.14%
(26)
‎13.39%
(24)
‎2.45
(41)
91
2000
ALP
‎18
‎Direct
‎46.82%
(7)
‎8.67%
(37)
‎2.63
(45)
89
2000
ALP
‎19
‎marimay
‎87.66%
(46)
‎14.07%
(22)
‎1.75
(20)
88
2000
ALP
‎20
‎Maxim
‎46.59%
(5)
‎6.15%
(46)
‎2.19
(36)
87
2000
ALP
‎21
‎HerFCH
‎55.05%
(25)
‎7.39%
(43)
‎1.69
(18)
86
1500
ALP
‎22
‎Alirezapanahi15
‎52.37%
(20)
‎11.03%
(32)
‎2.11
(34)
86
1500
ALP
‎23
‎Avoid
‎85.35%
(45)
‎22.02%
(11)
‎1.98
(28)
84
1500
ALP
‎24
‎Maks
‎71.18%
(39)
‎20.09%
(15)
‎1.98
(29)
83
1500
ALP
‎25
‎Vet
‎50.49%
(17)
‎12.48%
(28)
‎2.18
(35)
80
1500
ALP
‎26
‎zmv
‎120.32%
(50)
‎22.61%
(8)
‎1.78
(21)
79
1000
ALP
‎27
‎Mistel
‎95.53%
(49)
‎26.68%
(4)
‎1.84
(26)
79
1000
ALP
‎28
‎Faddei
‎82.56%
(44)
‎24.73%
(6)
‎1.80
(25)
75
1000
ALP
‎29
‎AXE CAPITAL
‎59.60%
(30)
‎18.43%
(18)
‎1.79
(22)
70
1000
ALP
‎30
‎Leordo
‎49.39%
(14)
‎12.03%
(30)
‎1.79
(23)
67
1000
ALP
‎31
‎Almat
‎53.06%
(22)
‎18.83%
(16)
‎1.98
(27)
65
‎-
‎32
+1
‎ximic2
‎54.30%
(24)
‎16.08%
(21)
‎1.67
(16)
61
‎-
‎33
-1
‎Can Can
‎57.45%
(27)
‎22.60%
(9)
‎1.80
(24)
60
‎-
‎34
‎No one
‎49.67%
(16)
‎12.63%
(27)
‎1.62
(14)
57
‎-
‎35
‎vikti16
‎53.05%
(21)
‎17.01%
(19)
‎1.67
(15)
55
‎-
‎36
‎sonin
‎49.50%
(15)
‎16.15%
(20)
‎1.68
(17)
52
‎-
‎37
‎Amper
‎49.25%
(13)
‎10.33%
(33)
‎1.38
(5)
51
‎-
‎38
‎Livandos
‎46.76%
(6)
‎12.64%
(26)
‎1.69
(19)
51
‎-
‎39
‎-NED-
‎59.03%
(28)
‎20.72%
(14)
‎1.41
(6)
48
‎-
‎40
‎rsakom
‎60.70%
(32)
‎33.48%
(2)
‎1.44
(8)
42
‎-
‎41
‎Yauda
‎48.49%
(11)
‎18.54%
(17)
‎1.56
(13)
41
‎-
‎42
‎NIKKI
‎54.17%
(23)
‎24.98%
(5)
‎1.56
(12)
40
‎-
‎43
‎Tammiyo
‎47.46%
(8)
‎12.09%
(29)
‎1.34
(2)
39
‎-
‎44
‎C-3PO
‎45.82%
(4)
‎12.94%
(25)
‎1.48
(9)
38
‎-
‎45
‎RSTM
‎48.95%
(12)
‎20.89%
(13)
‎1.54
(11)
36
‎-
‎46
‎SavForex
‎51.85%
(18)
‎22.27%
(10)
‎1.38
(4)
32
‎-
‎47
‎Agapid
‎47.52%
(9)
‎21.08%
(12)
‎1.50
(10)
31
‎-
‎48
‎Bretteur
‎44.73%
(1)
‎24.52%
(7)
‎1.43
(7)
15
‎-
‎49
‎suruci
‎47.61%
(10)
‎28.12%
(3)
‎1.29
(1)
14
‎-
‎50
‎Persian
‎44.92%
(2)
‎35.51%
(1)
‎1.36
(3)
6
‎-

مقام

search icon

درآمد

افت

عامل سود

‎1
‎zmv
‎120.32%
‎22.61%
‎1.78
‎2
‎Mistel
‎95.53%
‎26.68%
‎1.84
‎3
‎DenSyaopin
‎94.53%
‎11.14%
‎2.43
‎4
‎dimos
‎89.95%
‎6.93%
‎2.41
‎5
‎marimay
‎87.66%
‎14.07%
‎1.75
‎6
‎Avoid
‎85.35%
‎22.02%
‎1.98
‎7
‎Faddei
‎82.56%
‎24.73%
‎1.80
‎8
‎volodimir
‎77.55%
‎13.40%
‎2.58
‎9
‎Vizuwi
‎77.19%
‎9.66%
‎2.24
‎10
‎Raja22
‎76.60%
‎4.06%
‎6.10
‎11
‎Tuly Yeasmin
‎72.94%
‎8.11%
‎2.03
‎12
‎Maks
‎71.18%
‎20.09%
‎1.98
‎13
‎Khamza
‎69.77%
‎7.57%
‎2.00
‎14
‎Nakhodatraer
‎69.63%
‎9.74%
‎2.54
‎15
‎Agus
‎68.34%
‎8.90%
‎2.02
‎16
‎Mal50
‎66.40%
‎3.09%
‎3.25
‎17
‎LUDK
‎65.65%
‎5.10%
‎2.85
‎18
‎janatan
‎63.39%
‎7.68%
‎3.88
‎19
‎rsakom
‎60.70%
‎33.48%
‎1.44
‎20
‎baz007
‎59.71%
‎7.50%
‎2.22
‎21
‎AXE CAPITAL
‎59.60%
‎18.43%
‎1.79
‎22
‎Morteza95
‎59.10%
‎7.77%
‎2.57
‎23
‎-NED-
‎59.03%
‎20.72%
‎1.41
‎24
‎Can Can
‎57.45%
‎22.60%
‎1.80
‎25
‎Han29
‎57.14%
‎13.39%
‎2.45
‎26
‎HerFCH
‎55.05%
‎7.39%
‎1.69
‎27
‎ximic2
‎54.30%
‎16.08%
‎1.67
‎28
‎NIKKI
‎54.17%
‎24.98%
‎1.56
‎29
‎Almat
‎53.06%
‎18.83%
‎1.98
‎30
‎vikti16
‎53.05%
‎17.01%
‎1.67
‎31
‎Alirezapanahi15
‎52.37%
‎11.03%
‎2.11
‎32
‎Cashflow
‎51.91%
‎5.99%
‎2.04
‎33
‎SavForex
‎51.85%
‎22.27%
‎1.38
‎34
‎Vet
‎50.49%
‎12.48%
‎2.18
‎35
‎No one
‎49.67%
‎12.63%
‎1.62
‎36
‎sonin
‎49.50%
‎16.15%
‎1.68
‎37
‎Leordo
‎49.39%
‎12.03%
‎1.79
‎38
‎Amper
‎49.25%
‎10.33%
‎1.38
‎39
‎RSTM
‎48.95%
‎20.89%
‎1.54
‎40
‎Yauda
‎48.49%
‎18.54%
‎1.56
‎41
‎suruci
‎47.61%
‎28.12%
‎1.29
‎42
‎Agapid
‎47.52%
‎21.08%
‎1.50
‎43
‎Tammiyo
‎47.46%
‎12.09%
‎1.34
‎44
‎Direct
‎46.82%
‎8.67%
‎2.63
‎45
‎Livandos
‎46.76%
‎12.64%
‎1.69
‎46
‎Maxim
‎46.59%
‎6.15%
‎2.19
‎47
‎C-3PO
‎45.82%
‎12.94%
‎1.48
‎48
‎nell
‎45.13%
‎6.86%
‎2.84
‎49
‎Persian
‎44.92%
‎35.51%
‎1.36
‎50
‎Bretteur
‎44.73%
‎24.52%
‎1.43
‎51
‎retrowill
‎44.57%
‎22.13%
‎1.56
‎52
‎lion
‎43.95%
‎4.41%
‎2.66
‎53
‎MASOUM
‎43.71%
‎5.86%
‎1.73
‎54
‎Leya
‎43.34%
‎4.53%
‎6.41
‎55
‎jery
‎43.33%
‎4.39%
‎2.62
‎56
‎Pard
‎43.23%
‎22.27%
‎1.40
‎57
‎Helen
‎42.79%
‎16.44%
‎1.42
‎58
‎kekskozz
‎42.55%
‎24.13%
‎1.42
‎59
‎Ayaat
‎42.50%
‎14.05%
‎1.68
‎60
‎ivanshar
‎41.92%
‎4.37%
‎1.96
‎61
‎trader74
‎41.81%
‎9.59%
‎1.68
‎62
‎firide
‎41.75%
‎13.10%
‎2.74
‎63
‎DST
‎41.69%
‎21.87%
‎1.74
‎64
‎Les
‎41.52%
‎11.95%
‎1.51
‎65
‎Gold2020
‎41.11%
‎15.07%
‎1.70
‎66
‎VaVlad
‎40.73%
‎7.64%
‎2.07
‎67
‎piusato1
‎40.52%
‎11.10%
‎1.42
‎68
‎groz58
‎40.49%
‎3.74%
‎1.98
‎69
‎DDDD
‎40.25%
‎14.85%
‎1.86
‎70
‎kaa
‎40.20%
‎10.27%
‎1.75
‎71
‎zapata
‎40.06%
‎4.87%
‎2.45
‎72
‎gek
‎39.87%
‎22.42%
‎1.40
‎73
‎Xaleks
‎39.68%
‎12.45%
‎1.57
‎74
‎zidan
‎39.52%
‎14.11%
‎2.25
‎75
‎BARSELENA
‎39.20%
‎9.32%
‎1.68
‎76
‎nike
‎39.00%
‎14.15%
‎2.24
‎77
‎Bella_G
‎38.87%
‎7.65%
‎1.82
‎78
‎bessem2014
‎38.81%
‎13.90%
‎1.78
‎79
‎olga.g123456
‎38.34%
‎24.77%
‎1.43
‎80
‎dragon
‎38.15%
‎7.73%
‎2.20
‎81
‎Pavel111
‎38.04%
‎17.01%
‎1.63
‎82
‎sofia
‎37.80%
‎7.91%
‎2.16
‎83
‎Hunter007
‎37.55%
‎4.98%
‎2.07
‎84
‎Atpildas69
‎37.08%
‎14.39%
‎1.37
‎85
‎Machoforex
‎36.62%
‎8.35%
‎1.94
‎86
‎alex261
‎36.55%
‎14.56%
‎1.57
‎87
‎Dronov
‎36.42%
‎7.98%
‎1.74
‎88
‎igormax2
‎36.33%
‎13.28%
‎1.67
‎89
‎HONDA
‎36.27%
‎15.55%
‎2.12
‎90
‎Aziz0992
‎36.07%
‎11.69%
‎1.59
‎91
‎yufan
‎35.98%
‎9.00%
‎1.61
‎92
‎V
‎35.88%
‎37.74%
‎1.25
‎93
‎Banjar kaya
‎35.81%
‎6.32%
‎1.80
‎94
‎agronom
‎35.69%
‎19.53%
‎1.43
‎95
‎Kris2424
‎35.26%
‎7.51%
‎2.19
‎96
‎Azyuomafx
‎35.22%
‎20.21%
‎1.68
‎97
‎Kamelot
‎35.12%
‎15.37%
‎1.54
‎98
‎Armenattor
‎34.92%
‎11.20%
‎1.56
‎99
‎Ehntv05
‎34.83%
‎20.06%
‎1.48
‎100
‎korona2008
‎34.71%
‎13.58%
‎1.53
‎101
‎leun
‎34.61%
‎7.27%
‎2.37
‎102
‎AEAEGFX
‎34.44%
‎5.91%
‎2.69
‎103
‎proxor
‎34.34%
‎24.52%
‎1.54
‎104
‎havr
‎33.96%
‎8.42%
‎1.74
‎105
‎NBelyani
‎33.95%
‎16.63%
‎1.54
‎106
‎KaRa
‎33.90%
‎21.80%
‎1.42
‎107
‎Qwersad32
‎33.58%
‎9.75%
‎1.74
‎108
‎DOVRAN
‎33.42%
‎8.48%
‎1.68
‎109
‎gosha
‎33.35%
‎24.86%
‎1.30
‎110
‎HEEGFX
‎33.35%
‎15.56%
‎2.08
‎111
‎Sergo
‎33.29%
‎4.71%
‎1.44
‎112
‎G_OLD_Trader
‎33.25%
‎18.33%
‎1.38
‎113
‎suzan
‎32.68%
‎18.43%
‎1.92
‎114
‎kosoi
‎32.55%
‎18.01%
‎1.45
‎115
‎sharikx
‎32.49%
‎1.79%
‎9.26
‎116
‎alex115
‎32.32%
‎7.22%
‎1.73
‎117
‎vadimz
‎31.97%
‎15.44%
‎1.34
‎118
‎Dorfine
‎31.90%
‎22.50%
‎1.53
‎119
‎LAPOTb
‎31.56%
‎14.25%
‎1.55
‎120
‎Bograk
‎31.38%
‎13.69%
‎1.50
‎121
‎igrok20
‎31.36%
‎2.75%
‎2.91
‎122
‎Natas
‎31.01%
‎3.69%
‎2.18
‎123
‎Aseke
‎30.73%
‎8.68%
‎1.88
‎124
‎magg
‎30.56%
‎9.31%
‎2.03
‎125
‎Detalist
‎30.53%
‎4.06%
‎3.33
‎126
‎Sergun
‎30.49%
‎0.00%
‎0.00
‎127
‎Choi Sai Ho
‎30.48%
‎30.01%
‎1.34
‎128
‎evyoda
‎30.25%
‎2.08%
‎3.47
‎129
‎VSSG
‎30.04%
‎6.86%
‎2.11
‎130
‎golden eagle
‎30.03%
‎20.75%
‎1.34
‎131
‎zveroBOY
‎30.02%
‎24.27%
‎1.35
‎132
‎Dharam
‎29.97%
‎16.86%
‎1.59
‎133
‎BlackSun
‎29.75%
‎2.29%
‎5.82
‎134
‎Kyky
‎29.74%
‎9.26%
‎1.42
‎135
‎yassini
‎29.41%
‎7.35%
‎1.86
‎136
‎sergi
‎29.41%
‎11.39%
‎1.48
‎137
‎real
‎29.38%
‎13.48%
‎1.82
‎138
‎serg88
‎29.32%
‎9.84%
‎1.34
‎139
‎Jurka
‎29.31%
‎18.05%
‎1.29
‎140
‎Violetca
‎29.26%
‎11.92%
‎1.51
‎141
‎RT-70
‎29.21%
‎22.19%
‎1.21
‎142
‎Khariton
‎29.20%
‎9.45%
‎1.36
‎143
‎Present Friend
‎29.16%
‎5.96%
‎2.22
‎144
‎romanovka
‎29.13%
‎17.32%
‎1.42
‎145
‎Graff09
‎29.11%
‎25.07%
‎1.32
‎146
‎Asket
‎29.01%
‎11.46%
‎1.45
‎147
‎Rossianin
‎28.87%
‎10.67%
‎1.73
‎148
‎Alexander2020
‎28.84%
‎17.97%
‎1.25
‎149
‎Borziy3939
‎28.78%
‎3.88%
‎1.78
‎150
‎firly
‎28.73%
‎9.51%
‎1.57
‎151
‎Greensan
‎28.69%
‎26.01%
‎1.28
‎152
‎Evgen4
‎28.57%
‎8.41%
‎1.58
‎153
‎rR
‎28.55%
‎17.17%
‎1.43
‎154
‎acryl
‎28.43%
‎23.69%
‎1.29
‎155
‎Texas
‎28.43%
‎4.48%
‎2.12
‎156
‎Bubble Inc.
‎28.30%
‎16.51%
‎1.26
‎157
‎dirjoz
‎28.29%
‎15.62%
‎1.98
‎158
‎ALEX GONCHAROFF
‎28.27%
‎25.29%
‎1.25
‎159
‎Isadreams
‎28.27%
‎13.51%
‎1.82
‎160
‎Rouzez
‎28.14%
‎22.75%
‎1.26
‎161
‎tvv
‎28.08%
‎26.92%
‎1.27
‎162
‎RKS344
‎28.07%
‎25.40%
‎1.36
‎163
‎KAK TO TAK
‎28.02%
‎36.48%
‎1.32
‎164
‎DIViA
‎27.85%
‎11.99%
‎1.22
‎165
‎Dzhon09
‎27.84%
‎23.69%
‎1.23
‎166
‎Seriy
‎27.76%
‎26.61%
‎1.30
‎167
‎Komarik
‎27.72%
‎12.78%
‎1.47
‎168
‎Liudok_V
‎27.71%
‎3.10%
‎2.07
‎169
‎saule
‎27.37%
‎11.40%
‎1.42
‎170
‎Kepka
‎27.33%
‎4.33%
‎4.41
‎171
‎IRA
‎27.29%
‎19.50%
‎1.31
‎172
‎Valera-1
‎27.22%
‎17.89%
‎1.34
‎173
‎ALIOT
‎27.02%
‎5.27%
‎1.69
‎174
‎WWW DELL FIN WWW
‎26.83%
‎9.59%
‎1.54
‎175
‎Azniz
‎26.81%
‎14.24%
‎1.51
‎176
‎spunkmeyer22
‎26.80%
‎22.95%
‎1.45
‎177
‎stels72
‎26.74%
‎7.36%
‎1.36
‎178
‎valeryo
‎26.65%
‎12.04%
‎1.46
‎179
‎Hidob
‎26.60%
‎12.83%
‎1.62
‎180
‎Mazai
‎26.55%
‎12.46%
‎1.53
‎181
‎F28
‎26.49%
‎4.03%
‎3.10
‎182
‎Vintura
‎26.45%
‎7.32%
‎1.80
‎183
‎Pinchez
‎26.41%
‎2.08%
‎5.30
‎184
‎IRANIANTRADER
‎26.38%
‎22.76%
‎1.26
‎185
‎Luckyme
‎25.96%
‎17.75%
‎1.34
‎186
‎Floret
‎25.80%
‎26.80%
‎1.22
‎187
‎movlad
‎25.77%
‎24.38%
‎1.28
‎188
‎finica
‎25.73%
‎19.07%
‎1.37
‎189
‎leos
‎25.67%
‎12.18%
‎1.28
‎190
‎RichmanVu
‎25.48%
‎23.53%
‎1.34
‎191
‎Ddd
‎25.11%
‎28.20%
‎1.27
‎192
‎WhiteFalcon
‎25.02%
‎20.28%
‎1.27
‎193
‎mav56
‎24.99%
‎8.56%
‎1.62
‎194
‎baxtic
‎24.91%
‎10.29%
‎1.64
‎195
‎fari
‎24.80%
‎21.43%
‎1.27
‎196
‎alkeon
‎24.70%
‎13.23%
‎1.41
‎197
‎rondoteles
‎24.66%
‎4.30%
‎3.57
‎198
‎Avtandil
‎24.54%
‎12.02%
‎1.65
‎199
‎Kraftdog
‎24.46%
‎25.80%
‎1.38
‎200
‎f0rex_trader
‎24.41%
‎7.89%
‎3.37
‎201
‎X1000
‎24.35%
‎24.25%
‎1.40
‎202
‎VAHID MMM
‎24.18%
‎26.11%
‎1.21
‎203
‎coronatrend
‎24.01%
‎19.79%
‎1.32
‎204
‎Valja51
‎23.99%
‎21.29%
‎1.44
‎205
‎abab61
‎23.99%
‎4.34%
‎1.64
‎206
‎DrHubbas
‎23.91%
‎9.05%
‎1.66
‎207
‎ART
‎23.83%
‎18.88%
‎1.45
‎208
‎Pochemu_ne_ya
‎23.76%
‎7.17%
‎2.11
‎209
‎Trymen
‎23.72%
‎39.08%
‎1.16
‎210
‎vovik
‎23.63%
‎34.99%
‎1.19
‎211
‎BUGAI
‎23.43%
‎6.74%
‎1.42
‎212
‎makello
‎23.33%
‎11.08%
‎1.44
‎213
‎golad rose
‎23.22%
‎13.08%
‎1.40
‎214
‎Saturn
‎23.16%
‎27.01%
‎1.20
‎215
‎fas
‎23.11%
‎20.77%
‎1.32
‎216
‎VILATPAN
‎23.10%
‎20.24%
‎1.24
‎217
‎Alen
‎23.09%
‎9.38%
‎1.60
‎218
‎Corry
‎23.06%
‎15.25%
‎1.36
‎219
‎dang
‎23.06%
‎30.78%
‎1.28
‎220
‎Paketa 74
‎23.03%
‎15.11%
‎1.29
‎221
‎ole555777
‎23.01%
‎17.03%
‎1.17
‎222
‎Elang
‎22.96%
‎34.23%
‎1.23
‎223
‎adel4850
‎22.86%
‎5.57%
‎1.44
‎224
‎Itrium
‎22.85%
‎5.42%
‎1.53
‎225
‎SmiRom
‎22.78%
‎7.61%
‎2.61
‎226
‎IVAN1104
‎22.76%
‎18.88%
‎1.56
‎227
‎doxtor
‎22.71%
‎5.01%
‎1.51
‎228
‎Gans24rus
‎22.40%
‎14.25%
‎1.51
‎229
‎irinuhka
‎22.20%
‎14.86%
‎1.60
‎230
‎nefer
‎22.13%
‎18.74%
‎1.35
‎231
‎Mikula
‎22.05%
‎33.96%
‎1.17
‎232
‎KHDA
‎21.97%
‎6.03%
‎1.56
‎233
‎BossM
‎21.82%
‎20.38%
‎1.31
‎234
‎boonkiat
‎21.78%
‎8.12%
‎1.65
‎235
‎golden rose
‎21.71%
‎24.24%
‎1.42
‎236
‎Archer
‎21.71%
‎1.36%
‎11.31
‎237
‎Katumba
‎21.57%
‎13.27%
‎1.34
‎238
‎Dulyatitula
‎21.35%
‎3.43%
‎2.31
‎239
‎Jk
‎21.27%
‎25.72%
‎1.18
‎240
‎maxan77
‎21.19%
‎5.48%
‎1.41
‎241
‎rozum
‎21.17%
‎17.15%
‎1.28
‎242
‎nevalyashka
‎21.11%
‎8.38%
‎1.50
‎243
‎Chat56
‎20.93%
‎6.74%
‎1.36
‎244
‎west27
‎20.88%
‎12.55%
‎1.55
‎245
‎Lucky1995
‎20.80%
‎10.83%
‎2.02
‎246
‎ERST
‎20.76%
‎1.20%
‎16.66
‎247
‎Getting
‎20.76%
‎4.19%
‎1.85
‎248
‎Chilis190681
‎20.73%
‎14.08%
‎1.37
‎249
‎gerach
‎20.68%
‎13.25%
‎1.43
‎250
‎ralf
‎20.66%
‎5.39%
‎2.00
‎251
‎asam
‎20.58%
‎26.52%
‎1.18
‎252
‎alexxxx
‎20.57%
‎13.47%
‎1.26
‎253
‎UVC
‎20.49%
‎20.10%
‎1.39
‎254
‎bondarev
‎20.43%
‎15.29%
‎1.26
‎255
‎Gav
‎20.35%
‎16.39%
‎1.32
‎256
‎Saxno84
‎20.35%
‎0.00%
‎0.00
‎257
‎ZILtrader
‎20.34%
‎10.91%
‎1.48
‎258
‎davoud
‎20.34%
‎12.62%
‎1.44
‎259
‎loko46
‎20.17%
‎6.18%
‎1.31
‎260
‎MTUNGWA SIPHO
‎20.15%
‎6.26%
‎1.48
‎261
‎Fil84
‎20.09%
‎9.25%
‎1.54
‎262
‎first
‎20.04%
‎18.52%
‎1.30
‎263
‎Sergeymoney
‎20.03%
‎6.45%
‎1.35
‎264
‎AAA1985
‎19.96%
‎6.42%
‎1.48
‎265
‎ajtkr
‎19.92%
‎22.02%
‎1.29
‎266
‎Boanarotti
‎19.92%
‎20.80%
‎1.27
‎267
‎alex701
‎19.90%
‎35.94%
‎1.15
‎268
‎trion1
‎19.72%
‎35.46%
‎1.17
‎269
‎Tim12345
‎19.56%
‎10.24%
‎1.89
‎270
‎Dmitrom
‎19.36%
‎1.83%
‎2.61
‎271
‎TARZAN
‎19.24%
‎4.85%
‎2.21
‎272
‎Risk3
‎19.19%
‎14.32%
‎1.50
‎273
‎planer
‎19.16%
‎5.26%
‎1.92
‎274
‎Gt12
‎19.11%
‎21.47%
‎1.21
‎275
‎reza forex youtube
‎19.09%
‎3.49%
‎2.06
‎276
‎Maximus296
‎19.01%
‎12.87%
‎1.56
‎277
‎Gliko
‎18.90%
‎23.29%
‎1.19
‎278
‎idalgo
‎18.87%
‎16.50%
‎1.25
‎279
‎Bulat2207
‎18.86%
‎4.01%
‎1.39
‎280
‎majidtrx
‎18.74%
‎10.67%
‎1.41
‎281
‎5FIR
‎18.69%
‎17.30%
‎1.28
‎282
‎Bell
‎18.64%
‎15.02%
‎1.76
‎283
‎forex_tec
‎18.62%
‎18.73%
‎1.23
‎284
‎Ruslik
‎18.55%
‎9.00%
‎1.43
‎285
‎Jr
‎18.54%
‎4.84%
‎2.39
‎286
‎kodoika
‎18.51%
‎1.36%
‎5.52
‎287
‎Spike89
‎18.51%
‎32.40%
‎1.19
‎288
‎h012345
‎18.39%
‎12.23%
‎1.31
‎289
‎fat
‎18.36%
‎14.82%
‎1.55
‎290
‎HRAMOFF
‎18.31%
‎29.34%
‎1.20
‎291
‎tra
‎18.24%
‎4.58%
‎2.01
‎292
‎superman
‎18.13%
‎16.93%
‎1.64
‎293
‎Isber
‎18.07%
‎13.57%
‎1.36
‎294
‎yarovovik
‎18.03%
‎5.26%
‎2.20
‎295
‎surf
‎17.99%
‎22.11%
‎1.22
‎296
‎MABr
‎17.81%
‎9.81%
‎1.53
‎297
‎mental
‎17.76%
‎17.09%
‎1.28
‎298
‎Crescent
‎17.71%
‎29.11%
‎1.21
‎299
‎Sanjar
‎17.68%
‎21.50%
‎1.22
‎300
‎syrian
‎17.66%
‎16.81%
‎1.19
‎301
‎KVN
‎17.62%
‎7.21%
‎1.33
‎302
‎Andreyka
‎17.62%
‎8.31%
‎1.32
‎303
‎mechtatel
‎17.52%
‎11.44%
‎1.53
‎304
‎VSt11067
‎17.51%
‎17.05%
‎1.31
‎305
‎Dark sided
‎17.46%
‎24.02%
‎1.19
‎306
‎Lesabe
‎17.43%
‎7.11%
‎1.70
‎307
‎SLONIKS
‎17.34%
‎38.17%
‎1.18
‎308
‎123Andrey321
‎17.29%
‎10.93%
‎1.34
‎309
‎Hakata
‎17.22%
‎24.90%
‎1.23
‎310
‎alifm3492
‎17.17%
‎2.94%
‎1.81
‎311
‎Kai12
‎17.14%
‎12.53%
‎1.31
‎312
‎Allio
‎17.12%
‎3.51%
‎1.88
‎313
‎xtrader
‎17.10%
‎15.61%
‎1.28
‎314
‎elman316
‎17.09%
‎18.98%
‎1.24
‎315
‎Ildar.zkv1
‎16.98%
‎9.00%
‎1.29
‎316
‎wanderer
‎16.97%
‎6.98%
‎1.40
‎317
‎mixailov
‎16.87%
‎11.11%
‎1.19
‎318
‎435_Igor
‎16.84%
‎17.38%
‎1.24
‎319
‎Andrei111
‎16.82%
‎8.25%
‎1.28
‎320
‎Senta1993
‎16.79%
‎10.46%
‎1.73
‎321
‎A.CHU
‎16.62%
‎24.34%
‎1.16
‎322
‎jon00011
‎16.60%
‎8.18%
‎1.35
‎323
‎Ksiusha75
‎16.54%
‎18.51%
‎1.15
‎324
‎bahus
‎16.48%
‎23.09%
‎1.17
‎325
‎Bomba
‎16.34%
‎21.58%
‎1.33
‎326
‎zhuzha
‎16.22%
‎26.86%
‎1.18
‎327
‎Jeka111
‎16.22%
‎11.07%
‎1.25
‎328
‎King Masoud
‎16.16%
‎18.47%
‎1.22
‎329
‎GNNold
‎16.12%
‎12.03%
‎1.46
‎330
‎Daddy
‎16.11%
‎10.40%
‎1.47
‎331
‎siv
‎15.97%
‎31.44%
‎1.13
‎332
‎Investor0592
‎15.90%
‎13.83%
‎1.30
‎333
‎Urka
‎15.89%
‎21.46%
‎1.18
‎334
‎Makssub
‎15.89%
‎14.57%
‎1.36
‎335
‎Sergik
‎15.85%
‎14.56%
‎1.33
‎336
‎Ya_belko
‎15.83%
‎5.98%
‎1.32
‎337
‎Aznaur01
‎15.78%
‎8.65%
‎1.20
‎338
‎Miron
‎15.75%
‎18.89%
‎1.20
‎339
‎Maverick
‎15.71%
‎20.96%
‎1.15
‎340
‎Dimaus
‎15.70%
‎7.49%
‎1.60
‎341
‎MisterGreen
‎15.68%
‎2.96%
‎2.17
‎342
‎Rem
‎15.63%
‎7.49%
‎2.08
‎343
‎Borman
‎15.56%
‎9.75%
‎1.27
‎344
‎Nikolski
‎15.56%
‎3.93%
‎4.25
‎345
‎alex500
‎15.52%
‎13.40%
‎1.83
‎346
‎Nur Said
‎15.47%
‎11.53%
‎1.53
‎347
‎Bossb
‎15.40%
‎4.22%
‎1.65
‎348
‎HONOR
‎15.38%
‎8.00%
‎1.33
‎349
‎bayker
‎15.33%
‎11.03%
‎1.74
‎350
‎slaq
‎15.30%
‎10.01%
‎1.68
‎351
‎WWW
‎15.15%
‎2.87%
‎1.50
‎352
‎rossini
‎15.11%
‎16.00%
‎1.30
‎353
‎vojt
‎15.11%
‎22.44%
‎1.19
‎354
‎Petr-G
‎15.03%
‎7.95%
‎1.21
‎355
‎MAGISTR
‎14.99%
‎18.08%
‎1.21
‎356
‎Kott1987
‎14.96%
‎5.09%
‎1.31
‎357
‎Eagle
‎14.92%
‎11.79%
‎1.24
‎358
‎komissar
‎14.91%
‎15.14%
‎1.25
‎359
‎happy5
‎14.90%
‎9.12%
‎1.21
‎360
‎Mr.Bin
‎14.89%
‎11.62%
‎1.27
‎361
‎guasar
‎14.82%
‎3.04%
‎1.63
‎362
‎vol
‎14.78%
‎2.05%
‎3.01
‎363
‎sasankhan
‎14.77%
‎6.27%
‎1.92
‎364
‎andrei67
‎14.75%
‎2.49%
‎2.77
‎365
‎Mamoos
‎14.71%
‎5.01%
‎2.80
‎366
‎Bankir1985
‎14.67%
‎8.09%
‎1.38
‎367
‎Vechnii
‎14.62%
‎8.14%
‎1.47
‎368
‎Coralberg
‎14.60%
‎12.51%
‎1.26
‎369
‎KARCO
‎14.53%
‎8.13%
‎1.81
‎370
‎Profan
‎14.44%
‎11.80%
‎1.45
‎371
‎Morty
‎14.33%
‎10.40%
‎1.40
‎372
‎MR.Mustapha
‎14.32%
‎1.21%
‎3.00
‎373
‎FARZ55
‎14.23%
‎14.21%
‎1.39
‎374
‎Andoff
‎14.15%
‎7.69%
‎1.84
‎375
‎andrei39
‎14.11%
‎18.44%
‎1.22
‎376
‎Archi
‎14.09%
‎0.50%
‎29.37
‎377
‎RealPro
‎14.03%
‎3.32%
‎1.88
‎378
‎A K
‎13.98%
‎9.11%
‎1.80
‎379
‎strych
‎13.85%
‎12.89%
‎1.27
‎380
‎Sirius1978
‎13.84%
‎5.06%
‎1.37
‎381
‎Elser
‎13.83%
‎31.03%
‎1.12
‎382
‎Anat27
‎13.81%
‎5.33%
‎1.46
‎383
‎freems
‎13.76%
‎10.13%
‎1.30
‎384
‎zanch
‎13.76%
‎6.85%
‎2.50
‎385
‎Lit
‎13.71%
‎5.03%
‎2.14
‎386
‎wmz999
‎13.60%
‎1.61%
‎8.30
‎387
‎TRAMP
‎13.59%
‎16.72%
‎1.17
‎388
‎aleksandr10
‎13.59%
‎13.37%
‎1.15
‎389
‎majid
‎13.59%
‎27.11%
‎1.12
‎390
‎Bigboys
‎13.54%
‎27.21%
‎1.15
‎391
‎Nev26rus
‎13.53%
‎4.65%
‎1.40
‎392
‎celtic
‎13.43%
‎3.44%
‎2.11
‎393
‎Dream116
‎13.40%
‎16.42%
‎1.19
‎394
‎Game over
‎13.39%
‎5.50%
‎1.25
‎395
‎dtlst
‎13.39%
‎9.37%
‎1.35
‎396
‎MINGO68
‎13.37%
‎15.95%
‎1.23
‎397
‎Esi_Fx
‎13.34%
‎22.12%
‎1.23
‎398
‎AnnaBella
‎13.33%
‎19.92%
‎1.11
‎399
‎MikeLemon
‎13.33%
‎20.17%
‎1.22
‎400
‎adenium
‎13.32%
‎26.35%
‎1.12
‎401
‎ALEKSEY Pashanov
‎13.29%
‎21.08%
‎1.10
‎402
‎Uranus
‎13.29%
‎10.02%
‎1.72
‎403
‎Mostafa60
‎13.28%
‎13.60%
‎1.31
‎404
‎joker
‎13.28%
‎15.63%
‎1.44
‎405
‎Rm
‎13.25%
‎16.09%
‎1.26
‎406
‎Penner
‎13.25%
‎8.95%
‎1.38
‎407
‎EvGen182
‎13.24%
‎1.59%
‎2.06
‎408
‎IGO
‎13.20%
‎9.41%
‎1.35
‎409
‎bull
‎13.18%
‎22.57%
‎1.13
‎410
‎prosto tak
‎13.15%
‎21.75%
‎1.18
‎411
‎MITKA
‎13.09%
‎10.64%
‎1.35
‎412
‎zimm
‎13.03%
‎14.94%
‎1.34
‎413
‎luckyluke
‎13.01%
‎8.45%
‎1.36
‎414
‎prasary
‎13.00%
‎23.61%
‎1.11
‎415
‎Poroh
‎12.98%
‎13.78%
‎1.19
‎416
‎Sonj
‎12.96%
‎2.10%
‎2.14
‎417
‎avangard
‎12.96%
‎38.35%
‎1.12
‎418
‎Regi
‎12.94%
‎14.31%
‎1.22
‎419
‎rasmol13
‎12.88%
‎13.28%
‎1.36
‎420
‎SMR
‎12.81%
‎7.27%
‎1.97
‎421
‎evgen88
‎12.80%
‎21.64%
‎1.12
‎422
‎TAREK 82
‎12.80%
‎6.54%
‎1.28
‎423
‎Lky087
‎12.77%
‎20.80%
‎1.21
‎424
‎Dima
‎12.76%
‎7.02%
‎1.16
‎425
‎Welzewal
‎12.76%
‎2.03%
‎2.17
‎426
‎Sk4real
‎12.72%
‎4.86%
‎1.45
‎427
‎alena274
‎12.66%
‎0.00%
‎4.87
‎428
‎Abbrahim
‎12.65%
‎17.47%
‎1.13
‎429
‎Max2612
‎12.57%
‎3.72%
‎2.54
‎430
‎Maksim
‎12.55%
‎8.79%
‎1.20
‎431
‎Dip
‎12.53%
‎25.63%
‎1.25
‎432
‎limbombir
‎12.52%
‎12.43%
‎1.33
‎433
‎E.m
‎12.52%
‎1.47%
‎4.40
‎434
‎YRA AGA
‎12.48%
‎12.91%
‎1.30
‎435
‎Dluma
‎12.46%
‎13.15%
‎1.43
‎436
‎Samberdit
‎12.45%
‎2.55%
‎1.83
‎437
‎Jim
‎12.45%
‎11.47%
‎1.39
‎438
‎bigsem
‎12.35%
‎5.83%
‎1.28
‎439
‎R8a
‎12.24%
‎7.21%
‎1.96
‎440
‎SM2SM
‎12.23%
‎40.42%
‎1.10
‎441
‎AMP-186GT
‎12.20%
‎16.44%
‎1.19
‎442
‎Orikmajorik
‎12.17%
‎38.56%
‎1.10
‎443
‎Balakovoleks
‎12.11%
‎11.39%
‎1.50
‎444
‎VALTRAD
‎12.07%
‎6.07%
‎1.72
‎445
‎Halmet
‎11.98%
‎11.27%
‎1.25
‎446
‎TradeWonk
‎11.96%
‎10.69%
‎1.34
‎447
‎dixis
‎11.94%
‎0.13%
‎13.10
‎448
‎sable
‎11.89%
‎9.10%
‎1.65
‎449
‎Master
‎11.89%
‎12.38%
‎1.33
‎450
‎Korriger
‎11.76%
‎6.52%
‎1.33
‎451
‎Konstantin
‎11.74%
‎5.17%
‎1.31
‎452
‎AZI
‎11.71%
‎0.68%
‎6.61
‎453
‎REWA
‎11.69%
‎9.96%
‎1.37
‎454
‎eugen
‎11.67%
‎15.04%
‎1.23
‎455
‎agressor
‎11.65%
‎8.97%
‎1.13
‎456
‎Porosenok
‎11.64%
‎16.06%
‎1.14
‎457
‎griff
‎11.64%
‎12.59%
‎1.20
‎458
‎Ganjubas82
‎11.61%
‎8.26%
‎1.16
‎459
‎iadviga948
‎11.59%
‎17.49%
‎1.25
‎460
‎smalets78
‎11.56%
‎5.59%
‎1.66
‎461
‎aleksei2054
‎11.50%
‎10.91%
‎1.16
‎462
‎kukul3
‎11.41%
‎17.48%
‎1.33
‎463
‎Freebit825
‎11.40%
‎16.63%
‎1.21
‎464
‎andy140
‎11.34%
‎7.36%
‎1.24
‎465
‎arhon
‎11.34%
‎20.86%
‎1.12
‎466
‎MALY
‎11.30%
‎7.05%
‎1.27
‎467
‎Tyzemec
‎11.28%
‎24.07%
‎1.17
‎468
‎SpartanFX
‎11.28%
‎11.66%
‎1.33
‎469
‎Fishbone
‎11.28%
‎5.07%
‎2.47
‎470
‎kuvas
‎11.24%
‎11.81%
‎1.35
‎471
‎SV_7
‎11.18%
‎13.53%
‎1.34
‎472
‎Trader.
‎11.15%
‎18.52%
‎1.15
‎473
‎Kirill71
‎11.14%
‎20.66%
‎1.16
‎474
‎NevaCity
‎11.14%
‎12.71%
‎1.47
‎475
‎Zaranets
‎11.12%
‎9.48%
‎1.20
‎476
‎x7
‎11.10%
‎11.23%
‎1.42
‎477
‎doper
‎11.09%
‎12.99%
‎1.27
‎478
‎Mitrych
‎11.07%
‎6.19%
‎1.18
‎479
‎Alextrede
‎10.99%
‎15.88%
‎1.19
‎480
‎seen
‎10.99%
‎8.20%
‎1.57
‎481
‎Viktor 85
‎10.98%
‎8.20%
‎1.24
‎482
‎Petruha
‎10.93%
‎23.23%
‎1.14
‎483
‎DAGESTAN
‎10.92%
‎0.00%
‎6.47
‎484
‎alexsourtaev
‎10.90%
‎18.12%
‎1.19
‎485
‎BANKIRIG
‎10.89%
‎0.00%
‎6.58
‎486
‎GminiDF
‎10.89%
‎11.61%
‎1.20
‎487
‎Saeed_IRAN
‎10.87%
‎8.14%
‎1.22
‎488
‎va
‎10.83%
‎16.49%
‎1.13
‎489
‎BOSS
‎10.81%
‎0.00%
‎0.00
‎490
‎Reza7777
‎10.78%
‎7.85%
‎1.39
‎491
‎anyfrii
‎10.76%
‎15.33%
‎1.10
‎492
‎Domovoy
‎10.73%
‎18.10%
‎1.17
‎493
‎YS
‎10.71%
‎15.39%
‎1.18
‎494
‎kovsk
‎10.68%
‎17.22%
‎1.37
‎495
‎abu
‎10.68%
‎4.56%
‎1.29
‎496
‎trini4
‎10.66%
‎0.13%
‎8.43
‎497
‎Lugasic
‎10.66%
‎9.63%
‎1.22
‎498
‎sibirjak
‎10.65%
‎14.16%
‎1.32
‎499
‎Jakefx
‎10.65%
‎22.57%
‎1.15
‎500
‎Denim
‎10.64%
‎20.65%
‎1.13
‎501
‎serov
‎10.61%
‎23.13%
‎1.09
‎502
‎KerLaeda
‎10.61%
‎5.77%
‎1.66
‎503
‎ALMAS
‎10.60%
‎9.57%
‎1.19
‎504
‎ARVI888
‎10.59%
‎3.30%
‎1.35
‎505
‎a100
‎10.59%
‎24.60%
‎1.12
‎506
‎supermax
‎10.51%
‎16.59%
‎1.12
‎507
‎vasy1978
‎10.50%
‎20.71%
‎1.15
‎508
‎iaXsi
‎10.47%
‎9.61%
‎1.17
‎509
‎topkot-
‎10.42%
‎1.34%
‎4.56
‎510
‎Alpharius
‎10.35%
‎10.35%
‎1.25
‎511
‎Pol62
‎10.33%
‎16.94%
‎1.21
‎512
‎serek
‎10.25%
‎26.14%
‎1.14
‎513
‎sprin258
‎10.24%
‎0.65%
‎5.21
‎514
‎sia2020
‎10.24%
‎15.58%
‎1.10
‎515
‎Agul2
‎10.22%
‎2.16%
‎1.82
‎516
‎Takestan
‎10.21%
‎30.90%
‎1.12
‎517
‎igozzz
‎10.18%
‎2.88%
‎1.44
‎518
‎AliNuser
‎10.18%
‎23.81%
‎1.13
‎519
‎Keros
‎10.09%
‎22.61%
‎1.11
‎520
‎Said
‎10.08%
‎14.76%
‎1.17
‎521
‎Xom123
‎10.06%
‎3.68%
‎1.50
‎522
‎Iamhis 3
‎10.06%
‎8.65%
‎1.17
‎523
‎DS-trade
‎9.98%
‎23.05%
‎1.17
‎524
‎Chuyko
‎9.93%
‎15.65%
‎1.14
‎525
‎specter82
‎9.89%
‎1.40%
‎1.81
‎526
‎OlegS
‎9.88%
‎12.07%
‎1.11
‎527
‎Rezinoviy Cheloveck
‎9.79%
‎2.39%
‎2.61
‎528
‎gev777
‎9.77%
‎21.76%
‎1.14
‎529
‎kleveryalta
‎9.77%
‎16.82%
‎1.19
‎530
‎FXLord
‎9.75%
‎16.41%
‎1.10
‎531
‎nig
‎9.75%
‎3.32%
‎1.59
‎532
‎Police2851
‎9.74%
‎1.00%
‎4.65
‎533
‎Reza
‎9.72%
‎23.72%
‎1.07
‎534
‎sv37
‎9.70%
‎11.02%
‎1.12
‎535
‎VNS1
‎9.68%
‎26.07%
‎1.17
‎536
‎sash
‎9.67%
‎13.21%
‎1.18
‎537
‎hunter1
‎9.66%
‎15.15%
‎1.26
‎538
‎Qastro
‎9.59%
‎3.35%
‎1.25
‎539
‎god
‎9.52%
‎13.90%
‎1.11
‎540
‎RishNar
‎9.49%
‎2.69%
‎1.47
‎541
‎chaos
‎9.45%
‎11.13%
‎1.17
‎542
‎Ivaska
‎9.35%
‎7.77%
‎1.20
‎543
‎sonia
‎9.35%
‎11.29%
‎1.72
‎544
‎Altina
‎9.29%
‎23.81%
‎1.16
‎545
‎JMSALVA
‎9.29%
‎10.79%
‎1.29
‎546
‎Aptt
‎9.27%
‎17.08%
‎1.11
‎547
‎basilio
‎9.22%
‎14.35%
‎1.18
‎548
‎Gemini2033
‎9.17%
‎0.00%
‎2.17
‎549
‎hochun
‎9.16%
‎8.25%
‎1.93
‎550
‎boooom
‎9.13%
‎33.54%
‎1.22
‎551
‎korneev0222
‎9.12%
‎4.12%
‎1.71
‎552
‎kholofelo5
‎9.11%
‎14.77%
‎1.26
‎553
‎travoed
‎9.09%
‎11.44%
‎1.19
‎554
‎Korall
‎9.08%
‎16.25%
‎1.15
‎555
‎Johnny_W
‎8.98%
‎19.62%
‎1.12
‎556
‎Shirindil
‎8.97%
‎13.09%
‎1.35
‎557
‎monax
‎8.93%
‎17.79%
‎1.13
‎558
‎nataly
‎8.90%
‎12.26%
‎1.21
‎559
‎ramos
‎8.90%
‎12.26%
‎1.21
‎560
‎dkrlo07
‎8.89%
‎6.05%
‎1.83
‎561
‎Fatalist
‎8.88%
‎11.96%
‎1.36
‎562
‎tigon
‎8.88%
‎7.73%
‎1.87
‎563
‎iAdamMonro
‎8.87%
‎8.67%
‎1.48
‎564
‎Abra IV
‎8.87%
‎8.56%
‎1.17
‎565
‎4xxxx
‎8.87%
‎11.69%
‎1.39
‎566
‎trofim_1972
‎8.85%
‎3.82%
‎1.55
‎567
‎Lysva
‎8.84%
‎4.16%
‎1.82
‎568
‎yury
‎8.84%
‎12.26%
‎1.21
‎569
‎fifa
‎8.84%
‎33.83%
‎1.21
‎570
‎ramachakra
‎8.83%
‎18.86%
‎1.26
‎571
‎Mishka
‎8.79%
‎5.34%
‎1.44
‎572
‎Ledi-dana
‎8.76%
‎6.88%
‎1.56
‎573
‎lexa
‎8.75%
‎9.47%
‎1.24
‎574
‎mmzebar
‎8.73%
‎11.79%
‎1.10
‎575
‎Ojissman
‎8.73%
‎7.17%
‎1.52
‎576
‎LadaSever
‎8.66%
‎7.79%
‎1.21
‎577
‎lobga2020
‎8.66%
‎8.17%
‎1.23
‎578
‎Profit_trading
‎8.58%
‎6.25%
‎1.46
‎579
‎WERESK
‎8.57%
‎33.27%
‎1.08
‎580
‎Wolf1973
‎8.56%
‎1.98%
‎3.03
‎581
‎xfxgfcgcjfhg
‎8.54%
‎13.68%
‎1.08
‎582
‎RUSsamara
‎8.53%
‎12.84%
‎1.24
‎583
‎HosseinAbedini57
‎8.51%
‎10.25%
‎1.62
‎584
‎dojaleks
‎8.50%
‎10.81%
‎1.15
‎585
‎BugaBuga
‎8.50%
‎5.31%
‎1.74
‎586
‎avididis
‎8.48%
‎0.72%
‎2.17
‎587
‎x666
‎8.41%
‎12.24%
‎1.20
‎588
‎Glazalmaz
‎8.40%
‎0.44%
‎5.87
‎589
‎Nikn
‎8.35%
‎11.26%
‎1.20
‎590
‎lex96ru
‎8.34%
‎7.46%
‎1.53
‎591
‎kubanoid
‎8.33%
‎0.68%
‎3.44
‎592
‎bebeto
‎8.32%
‎4.12%
‎1.81
‎593
‎Monemagnet
‎8.31%
‎5.46%
‎1.13
‎594
‎Ilyas
‎8.31%
‎1.75%
‎2.36
‎595
‎Anna55
‎8.30%
‎20.36%
‎1.07
‎596
‎Elder
‎8.30%
‎27.35%
‎1.25
‎597
‎ArtTrade
‎8.28%
‎6.58%
‎1.39
‎598
‎businkin
‎8.26%
‎9.93%
‎1.13
‎599
‎sobolino1968
‎8.26%
‎8.36%
‎1.47
‎600
‎Yax
‎8.23%
‎8.05%
‎1.28
‎601
‎Vityara
‎8.21%
‎21.06%
‎1.16
‎602
‎Rimati
‎8.21%
‎9.57%
‎1.17
‎603
‎FWwRfD
‎8.18%
‎25.46%
‎1.13
‎604
‎max_diveyn
‎8.16%
‎1.73%
‎1.58
‎605
‎ARCHIBALD
‎8.15%
‎9.81%
‎1.41
‎606
‎sethalbert
‎8.14%
‎7.63%
‎1.26
‎607
‎Undegound
‎8.12%
‎16.87%
‎1.14
‎608
‎Alex1
‎8.10%
‎9.95%
‎1.34
‎609
‎sadaco
‎8.09%
‎4.26%
‎1.76
‎610
‎fix
‎8.05%
‎0.00%
‎0.00
‎611