واقعیت مجازی

صندوق جوایز

$ 8,760 در سال

هدف – نشان دادن بیشترین بازده
و کمترین افت در حساب‌های آموزشی

رقابت مجازی برای جوایز واقعی

شرکت کنندگان مسابقه می‌توانند بدون هیچ ریسکی، جایزه نقدی دریافت کنند. چون مسابقه واقعیت مجازی برای حساب‌های آموزشی برگزار می‌شود. تنها چیزی که برای پیروزی لازم است – نشان دادن بهترین نتیجه معاملات است!

 • $ 2 190

  صندوق جایزه دوره 43

 • 50 000 alp

  جوایز مکمل

 • 30

  تعداد مقام‌های جایزه دار

 • 4 405

  شرکت کنندگان دوره 3

دوره 3 ادامه دارد 08/07/2019 - 21/09/2019
ثبت نام
4 دوره 07/10/2019 - 21/12/2019
ثبت نام باز است 21/09/2019

رتبه بندی دوره 3 hint

اطلاعات جمع آوری شده در 17/09/2019 13:04، وقت EET. هر یک ساعت یکبار بروز می‌شود.

مقام

search icon

درآمد

(امتیازات)

افت

(امتیازات)

عامل سود

(امتیازات)

مجموع امتیازات

‎1
‎Johny
‎130.20%
(50)
‎4.11%
(50)
‎4.15
(50)
150
500
USD
‎2
‎garry
‎87.67%
(46)
‎5.47%
(49)
‎2.44
(41)
136
400
USD
‎3
‎mr.First
‎73.22%
(42)
‎8.90%
(46)
‎2.67
(48)
136
350
USD
‎4
‎CAMOBAP
‎119.90%
(48)
‎10.04%
(42)
‎2.20
(35)
125
250
USD
‎5
‎TheMift
‎122.40%
(49)
‎16.52%
(32)
‎2.20
(37)
118
200
USD
‎6
‎Sanjar
‎86.91%
(45)
‎11.91%
(38)
‎2.18
(34)
117
150
USD
‎7
‎bravo6
‎72.99%
(40)
‎26.23%
(25)
‎2.55
(47)
112
100
USD
‎8
‎shevy
‎73.04%
(41)
‎26.26%
(23)
‎2.54
(46)
110
90
USD
‎9
‎ludka
‎79.81%
(43)
‎18.46%
(29)
‎2.12
(32)
104
80
USD
‎10
‎Ruziqna
‎54.78%
(16)
‎7.86%
(48)
‎2.20
(36)
100
70
USD
‎11
‎semen2002
‎51.74%
(10)
‎10.29%
(41)
‎2.88
(49)
100
10000
ALP
‎12
‎Danpo 83
‎102.24%
(47)
‎17.58%
(30)
‎1.97
(22)
99
7000
ALP
‎13
‎Alexzze
‎58.21%
(19)
‎9.72%
(43)
‎2.18
(33)
95
5000
ALP
‎14
‎el-mured
‎72.63%
(39)
‎26.32%
(9)
‎2.49
(45)
93
3000
ALP
‎15
‎kiyani65
‎81.10%
(44)
‎14.94%
(34)
‎1.79
(10)
88
2500
ALP
‎16
‎Elza
‎70.79%
(36)
‎26.34%
(6)
‎2.49
(44)
86
2000
ALP
‎17
‎mans
‎69.34%
(34)
‎26.32%
(8)
‎2.45
(43)
85
2000
ALP
‎18
‎Zita
‎70.85%
(37)
‎26.35%
(5)
‎2.44
(42)
84
2000
ALP
‎19
‎iosif
‎67.56%
(32)
‎9.53%
(44)
‎1.64
(6)
82
2000
ALP
‎20
‎Dharmendrra U
‎62.36%
(23)
‎15.82%
(33)
‎2.02
(26)
82
2000
ALP
‎21
‎r116
‎48.07%
(6)
‎9.26%
(45)
‎2.10
(30)
81
1500
ALP
‎22
‎lesnik
‎70.40%
(35)
‎14.30%
(35)
‎1.74
(9)
79
1500
ALP
‎23
‎rushan
‎71.00%
(38)
‎26.46%
(2)
‎2.24
(38)
78
1500
ALP
‎24
‎chereda
‎66.03%
(31)
‎26.32%
(7)
‎2.28
(40)
78
1500
ALP
‎25
‎Shell
‎65.61%
(30)
‎26.27%
(21)
‎2.06
(27)
78
1500
ALP
‎26
‎sani
‎53.41%
(13)
‎11.27%
(39)
‎1.97
(23)
75
1000
ALP
‎27
‎portnoi
‎63.41%
(26)
‎26.28%
(19)
‎2.09
(29)
74
1000
ALP
‎28
‎aleks_868
‎68.42%
(33)
‎26.51%
(1)
‎2.24
(39)
73
1000
ALP
‎29
‎1winner1
‎62.64%
(24)
‎26.28%
(15)
‎2.11
(31)
70
1000
ALP
‎30
‎makar
‎64.21%
(28)
‎26.29%
(12)
‎2.07
(28)
68
1000
ALP
‎31
‎draco_potter
‎61.74%
(20)
‎26.23%
(24)
‎1.98
(24)
68
‎-
‎32
‎verc
‎64.75%
(29)
‎26.28%
(16)
‎1.96
(21)
66
‎-
‎33
‎Olga
‎63.06%
(25)
‎26.28%
(13)
‎2.00
(25)
63
‎-
‎34
‎uull
‎62.26%
(22)
‎19.61%
(28)
‎1.85
(13)
63
‎-
‎35
‎rotanchik
‎62.14%
(21)
‎26.27%
(22)
‎1.95
(20)
63
‎-
‎36
‎kaluga
‎57.75%
(18)
‎26.22%
(26)
‎1.94
(19)
63
‎-
‎37
‎glum
‎63.53%
(27)
‎26.28%
(14)
‎1.87
(17)
58
‎-
‎38
‎mr.Bin
‎45.95%
(1)
‎8.27%
(47)
‎1.67
(8)
56
‎-
‎39
‎movlad
‎52.00%
(11)
‎10.64%
(40)
‎1.55
(4)
55
‎-
‎40
‎vrn
‎48.69%
(7)
‎16.87%
(31)
‎1.79
(11)
49
‎-
‎41
‎raduga
‎57.33%
(17)
‎26.28%
(17)
‎1.82
(12)
46
‎-
‎42
‎reza_khaffan
‎47.54%
(5)
‎14.15%
(36)
‎1.47
(2)
43
‎-
‎43
‎hanliufeng
‎47.02%
(3)
‎13.79%
(37)
‎1.52
(3)
43
‎-
‎44
‎OneWayTicket
‎53.78%
(14)
‎26.30%
(11)
‎1.87
(16)
41
‎-
‎45
‎Elena85
‎52.55%
(12)
‎24.04%
(27)
‎1.37
(1)
40
‎-
‎46
‎Crow
‎54.64%
(15)
‎26.43%
(4)
‎1.91
(18)
37
‎-
‎47
‎banshy
‎51.09%
(8)
‎26.31%
(10)
‎1.86
(14)
32
‎-
‎48
‎Quin
‎47.12%
(4)
‎26.28%
(18)
‎1.64
(7)
29
‎-
‎49
‎kirpich
‎51.25%
(9)
‎26.43%
(3)
‎1.87
(15)
27
‎-
‎50
‎ironia
‎46.19%
(2)
‎26.28%
(20)
‎1.58
(5)
27
‎-

مقام

search icon

درآمد

افت

عامل سود

‎1
‎Johny
‎130.20%
‎4.11%
‎4.15
‎2
‎TheMift
‎122.40%
‎16.52%
‎2.20
‎3
‎CAMOBAP
‎119.90%
‎10.04%
‎2.20
‎4
‎Danpo 83
‎102.24%
‎17.58%
‎1.97
‎5
‎garry
‎87.67%
‎5.47%
‎2.44
‎6
‎Sanjar
‎86.91%
‎11.91%
‎2.18
‎7
‎kiyani65
‎81.10%
‎14.94%
‎1.79
‎8
‎ludka
‎79.81%
‎18.46%
‎2.12
‎9
‎mr.First
‎73.22%
‎8.90%
‎2.67
‎10
‎shevy
‎73.04%
‎26.26%
‎2.54
‎11
‎bravo6
‎72.99%
‎26.23%
‎2.55
‎12
‎el-mured
‎72.63%
‎26.32%
‎2.49
‎13
‎rushan
‎71.00%
‎26.46%
‎2.24
‎14
‎Zita
‎70.85%
‎26.35%
‎2.44
‎15
‎Elza
‎70.79%
‎26.34%
‎2.49
‎16
‎lesnik
‎70.40%
‎14.30%
‎1.74
‎17
‎mans
‎69.34%
‎26.32%
‎2.45
‎18
‎aleks_868
‎68.42%
‎26.51%
‎2.24
‎19
‎iosif
‎67.56%
‎9.53%
‎1.64
‎20
‎chereda
‎66.03%
‎26.32%
‎2.28
‎21
‎Shell
‎65.61%
‎26.27%
‎2.06
‎22
‎verc
‎64.75%
‎26.28%
‎1.96
‎23
‎makar
‎64.21%
‎26.29%
‎2.07
‎24
‎glum
‎63.53%
‎26.28%
‎1.87
‎25
‎portnoi
‎63.41%
‎26.28%
‎2.09
‎26
‎Olga
‎63.06%
‎26.28%
‎2.00
‎27
‎1winner1
‎62.64%
‎26.28%
‎2.11
‎28
‎Dharmendrra U
‎62.36%
‎15.82%
‎2.02
‎29
‎uull
‎62.26%
‎19.61%
‎1.85
‎30
‎rotanchik
‎62.14%
‎26.27%
‎1.95
‎31
‎draco_potter
‎61.74%
‎26.23%
‎1.98
‎32
‎Alexzze
‎58.21%
‎9.72%
‎2.18
‎33
‎kaluga
‎57.75%
‎26.22%
‎1.94
‎34
‎raduga
‎57.33%
‎26.28%
‎1.82
‎35
‎Ruziqna
‎54.78%
‎7.86%
‎2.20
‎36
‎Crow
‎54.64%
‎26.43%
‎1.91
‎37
‎OneWayTicket
‎53.78%
‎26.30%
‎1.87
‎38
‎sani
‎53.41%
‎11.27%
‎1.97
‎39
‎Elena85
‎52.55%
‎24.04%
‎1.37
‎40
‎movlad
‎52.00%
‎10.64%
‎1.55
‎41
‎semen2002
‎51.74%
‎10.29%
‎2.88
‎42
‎kirpich
‎51.25%
‎26.43%
‎1.87
‎43
‎banshy
‎51.09%
‎26.31%
‎1.86
‎44
‎vrn
‎48.69%
‎16.87%
‎1.79
‎45
‎r116
‎48.07%
‎9.26%
‎2.10
‎46
‎reza_khaffan
‎47.54%
‎14.15%
‎1.47
‎47
‎Quin
‎47.12%
‎26.28%
‎1.64
‎48
‎hanliufeng
‎47.02%
‎13.79%
‎1.52
‎49
‎ironia
‎46.19%
‎26.28%
‎1.58
‎50
‎mr.Bin
‎45.95%
‎8.27%
‎1.67
‎51
‎LuDa
‎44.47%
‎26.35%
‎1.58
‎52
‎nikto
‎44.31%
‎17.29%
‎1.57
‎53
‎surgut
‎44.24%
‎26.24%
‎1.60
‎54
‎Hamid1369
‎43.42%
‎9.39%
‎1.50
‎55
‎Pobeda
‎43.41%
‎3.59%
‎4.98
‎56
‎gorob
‎43.20%
‎26.32%
‎1.65
‎57
‎k2
‎42.70%
‎3.40%
‎6.15
‎58
‎GITARIST
‎42.26%
‎10.49%
‎1.74
‎59
‎Alexey
‎41.26%
‎11.49%
‎1.61
‎60
‎Esin
‎40.16%
‎5.00%
‎6.46
‎61
‎Delbagte
‎38.97%
‎6.42%
‎2.50
‎62
‎mohsen
‎38.26%
‎7.29%
‎1.61
‎63
‎Alextrade
‎38.10%
‎16.77%
‎1.58
‎64
‎samifx
‎38.01%
‎2.39%
‎4.61
‎65
‎Sovaal
‎37.79%
‎26.21%
‎1.45
‎66
‎wayfarer
‎36.78%
‎8.57%
‎2.05
‎67
‎nizove
‎36.51%
‎0.02%
‎1691.25
‎68
‎Dodolsky
‎35.90%
‎4.04%
‎1.69
‎69
‎DarkAif
‎35.19%
‎13.17%
‎1.43
‎70
‎hoomll
‎35.18%
‎12.16%
‎2.59
‎71
‎bobsley
‎35.02%
‎17.17%
‎1.39
‎72
‎Gilza_1.0
‎34.79%
‎14.85%
‎1.60
‎73
‎wera
‎34.58%
‎6.60%
‎1.83
‎74
‎Madinson
‎34.41%
‎19.68%
‎1.41
‎75
‎ingener7
‎34.37%
‎3.25%
‎1.89
‎76
‎Forexman
‎34.28%
‎16.60%
‎1.71
‎77
‎Abramus
‎34.26%
‎10.44%
‎1.36
‎78
‎vadimby
‎33.90%
‎12.67%
‎1.46
‎79
‎Baran
‎33.68%
‎8.00%
‎1.66
‎80
‎mugash4
‎33.40%
‎23.33%
‎1.30
‎81
‎Damirbek
‎33.23%
‎21.20%
‎1.47
‎82
‎DashaZ
‎33.05%
‎0.11%
‎252.63
‎83
‎Lev
‎32.74%
‎11.48%
‎1.76
‎84
‎Luckysilvar
‎32.53%
‎20.46%
‎1.32
‎85
‎vfcbn1
‎32.15%
‎2.47%
‎2.63
‎86
‎perfxstrnger
‎31.86%
‎5.63%
‎1.55
‎87
‎okoroooint
‎31.84%
‎7.66%
‎1.74
‎88
‎trader74
‎31.32%
‎14.83%
‎1.56
‎89
‎DnK
‎31.32%
‎28.19%
‎1.44
‎90
‎Alright
‎31.25%
‎26.45%
‎1.27
‎91
‎pakduik100
‎31.17%
‎6.72%
‎1.43
‎92
‎Formost
‎30.94%
‎12.47%
‎1.30
‎93
‎cpochinom
‎30.63%
‎3.12%
‎5.36
‎94
‎ElMambi
‎30.62%
‎10.57%
‎1.91
‎95
‎Salim
‎30.49%
‎4.70%
‎2.92
‎96
‎rewa
‎30.31%
‎11.17%
‎1.74
‎97
‎Sk234
‎30.23%
‎12.68%
‎1.38
‎98
‎Azabal
‎29.91%
‎7.48%
‎1.46
‎99
‎Davron
‎29.87%
‎8.08%
‎1.39
‎100
‎DrHubbas
‎29.77%
‎10.17%
‎1.68
‎101
‎Oray89
‎29.46%
‎46.77%
‎1.25
‎102
‎EuroLenka
‎29.22%
‎21.45%
‎1.20
‎103
‎Alias80
‎29.21%
‎8.52%
‎1.52
‎104
‎ilya33
‎29.15%
‎40.21%
‎1.27
‎105
‎hasiletlalo200
‎29.13%
‎4.90%
‎1.75
‎106
‎Kiya
‎29.10%
‎29.38%
‎1.22
‎107
‎subbota
‎29.02%
‎8.47%
‎1.54
‎108
‎evgen72rus
‎28.99%
‎15.01%
‎1.28
‎109
‎Boref
‎28.96%
‎8.68%
‎1.95
‎110
‎BGTrade
‎28.73%
‎3.37%
‎2.12
‎111
‎Bek
‎28.61%
‎8.16%
‎1.65
‎112
‎Lalit007
‎28.07%
‎8.79%
‎1.42
‎113
‎rsp
‎28.01%
‎7.58%
‎1.76
‎114
‎asikcse25
‎27.86%
‎10.82%
‎1.48
‎115
‎krll
‎27.78%
‎16.24%
‎1.50
‎116
‎AlexVish
‎27.53%
‎26.44%
‎1.36
‎117
‎BasK
‎27.22%
‎11.30%
‎1.29
‎118
‎Skorpi
‎26.77%
‎14.99%
‎1.43
‎119
‎sashka512
‎26.77%
‎4.23%
‎1.52
‎120
‎Krestik
‎26.74%
‎10.42%
‎1.49
‎121
‎Kangaroo
‎26.65%
‎10.52%
‎1.21
‎122
‎jebakumar
‎26.61%
‎3.85%
‎2.09
‎123
‎Weresk
‎26.51%
‎12.23%
‎1.40
‎124
‎Uncle
‎26.46%
‎10.88%
‎1.38
‎125
‎sawa
‎26.45%
‎6.41%
‎1.59
‎126
‎Sportsman
‎26.43%
‎14.30%
‎1.44
‎127
‎Blueswan
‎26.27%
‎21.90%
‎1.51
‎128
‎valter
‎26.18%
‎4.39%
‎1.93
‎129
‎Borodkin
‎26.08%
‎21.16%
‎1.53
‎130
‎vukota12
‎25.93%
‎10.53%
‎1.45
‎131
‎vladu
‎25.93%
‎5.22%
‎2.23
‎132
‎alex1
‎25.83%
‎22.13%
‎1.22
‎133
‎raf911
‎25.48%
‎21.85%
‎1.29
‎134
‎Bigserg777
‎25.29%
‎3.83%
‎1.52
‎135
‎sharik
‎25.18%
‎15.89%
‎1.48
‎136
‎elhadi
‎25.11%
‎10.08%
‎1.46
‎137
‎knightnight
‎25.02%
‎1.78%
‎6.68
‎138
‎bayker
‎24.95%
‎18.35%
‎1.29
‎139
‎Aries1155
‎24.68%
‎17.99%
‎1.33
‎140
‎MY
‎24.58%
‎8.16%
‎1.50
‎141
‎vovik
‎24.51%
‎25.14%
‎1.21
‎142
‎Menguji Kemampuan
‎24.50%
‎24.60%
‎1.29
‎143
‎STAR
‎24.34%
‎3.82%
‎2.08
‎144
‎AFIFAFX
‎24.33%
‎4.90%
‎2.00
‎145
‎aajose
‎24.06%
‎4.15%
‎1.47
‎146
‎marimay
‎23.87%
‎15.49%
‎1.32
‎147
‎Salaam Sharif
‎23.71%
‎2.65%
‎2.23
‎148
‎Aneg
‎23.66%
‎15.06%
‎1.87
‎149
‎wilkas
‎23.65%
‎8.83%
‎1.61
‎150
‎Finika
‎23.49%
‎10.76%
‎1.42
‎151
‎Musasoltani1366
‎23.38%
‎18.52%
‎1.36
‎152
‎ara21
‎23.34%
‎8.99%
‎1.41
‎153
‎OZ
‎23.30%
‎4.59%
‎1.49
‎154
‎mM123456789
‎23.26%
‎6.08%
‎1.40
‎155
‎Semant
‎23.24%
‎1.54%
‎10.97
‎156
‎Mjf
‎23.19%
‎4.34%
‎1.42
‎157
‎prof.Lupin
‎23.17%
‎26.27%
‎1.25
‎158
‎MAGISTR
‎23.16%
‎12.31%
‎1.40
‎159
‎Erich Mcginsky
‎23.14%
‎10.31%
‎1.46
‎160
‎saleh
‎22.99%
‎16.43%
‎1.40
‎161
‎Arifin alpari
‎22.91%
‎9.23%
‎1.48
‎162
‎gregorod1
‎22.86%
‎28.06%
‎1.22
‎163
‎YakovThe
‎22.44%
‎6.61%
‎1.57
‎164
‎BestSeoMaster
‎22.43%
‎17.61%
‎1.25
‎165
‎ZhenyaFX
‎22.26%
‎19.80%
‎1.28
‎166
‎vladimiracc74
‎22.08%
‎11.65%
‎1.41
‎167
‎kizam333
‎21.71%
‎3.55%
‎2.84
‎168
‎hovr
‎21.71%
‎14.83%
‎1.38
‎169
‎Avoid
‎21.71%
‎23.19%
‎1.26
‎170
‎lazivan
‎21.69%
‎31.79%
‎1.27
‎171
‎FrankieDEPO
‎21.60%
‎33.61%
‎1.25
‎172
‎trd2020
‎21.43%
‎6.34%
‎2.28
‎173
‎Firstman
‎21.39%
‎10.56%
‎1.58
‎174
‎YromaY
‎21.36%
‎8.62%
‎1.41
‎175
‎maestro
‎21.33%
‎27.13%
‎1.18
‎176
‎Meedey
‎21.33%
‎7.94%
‎1.40
‎177
‎Trader97
‎21.27%
‎5.95%
‎1.47
‎178
‎aleshka79
‎21.22%
‎16.48%
‎1.40
‎179
‎Don Quijote
‎21.19%
‎6.36%
‎1.33
‎180
‎New Ways
‎21.12%
‎11.47%
‎1.62
‎181
‎zhan
‎21.08%
‎9.61%
‎1.28
‎182
‎Skystar
‎21.04%
‎4.07%
‎1.84
‎183
‎URUR
‎20.87%
‎7.82%
‎1.32
‎184
‎Sullen Aleks
‎20.81%
‎28.69%
‎1.21
‎185
‎Anastasia zhukova
‎20.74%
‎6.53%
‎1.45
‎186
‎PaulAngel
‎20.71%
‎14.98%
‎1.43
‎187
‎Belgiec
‎20.66%
‎10.41%
‎1.41
‎188
‎pomazok
‎20.62%
‎10.21%
‎1.52
‎189
‎bigbadwolf
‎20.60%
‎9.23%
‎1.24
‎190
‎Detalist
‎20.59%
‎3.11%
‎1.64
‎191
‎W
‎20.42%
‎7.52%
‎1.41
‎192
‎maral
‎20.38%
‎7.52%
‎1.43
‎193
‎Livingston
‎20.35%
‎12.86%
‎1.25
‎194
‎Wolf.051
‎20.27%
‎8.74%
‎1.54
‎195
‎Achy017
‎20.21%
‎15.40%
‎1.24
‎196
‎mortal1984
‎20.06%
‎15.17%
‎1.34
‎197
‎ZoomRTM
‎20.01%
‎15.51%
‎1.37
‎198
‎Nadia
‎19.99%
‎13.19%
‎1.32
‎199
‎Olga187
‎19.98%
‎7.48%
‎1.74
‎200
‎and19750
‎19.87%
‎9.35%
‎1.45
‎201
‎akandia
‎19.60%
‎35.81%
‎1.16
‎202
‎Refiblirator
‎19.57%
‎9.19%
‎1.85
‎203
‎alik
‎19.56%
‎6.64%
‎2.05
‎204
‎bricksforex
‎19.53%
‎10.36%
‎1.34
‎205
‎rg8127
‎19.25%
‎13.56%
‎1.16
‎206
‎stkk
‎19.23%
‎12.31%
‎1.24
‎207
‎morgan 49
‎19.09%
‎2.48%
‎2.90
‎208
‎VladimirVV
‎18.78%
‎6.80%
‎1.61
‎209
‎salem
‎18.63%
‎11.29%
‎1.30
‎210
‎gdb
‎18.63%
‎10.57%
‎1.37
‎211
‎Gemini_2033
‎18.62%
‎4.69%
‎2.14
‎212
‎Maks3d
‎18.61%
‎8.31%
‎1.38
‎213
‎FARTmen777
‎18.58%
‎17.00%
‎1.35
‎214
‎Mohammad taha
‎18.47%
‎7.56%
‎2.03
‎215
‎pay
‎18.44%
‎9.30%
‎1.77
‎216
‎soy
‎18.36%
‎8.35%
‎1.16
‎217
‎vadimz
‎18.33%
‎27.95%
‎1.16
‎218
‎aged
‎18.27%
‎3.03%
‎1.53
‎219
‎pyos10
‎18.12%
‎17.87%
‎1.30
‎220
‎Red Machine
‎18.09%
‎10.98%
‎1.33
‎221
‎Tankograd
‎18.03%
‎29.50%
‎1.20
‎222
‎akfa
‎17.99%
‎13.31%
‎1.42
‎223
‎YaMurghni
‎17.82%
‎9.47%
‎1.59
‎224
‎Ant
‎17.60%
‎11.56%
‎1.47
‎225
‎Muxtor141
‎17.50%
‎3.85%
‎1.70
‎226
‎mechtatel
‎17.43%
‎16.73%
‎1.23
‎227
‎gowinok
‎17.43%
‎21.93%
‎1.20
‎228
‎aliex
‎17.37%
‎20.79%
‎1.27
‎229
‎MelSV
‎17.37%
‎6.38%
‎1.27
‎230
‎LELYA1987COM
‎17.33%
‎6.99%
‎1.42
‎231
‎Neverhood
‎17.30%
‎11.63%
‎1.35
‎232
‎YAM07
‎17.06%
‎19.00%
‎1.21
‎233
‎Lake
‎17.03%
‎23.97%
‎1.21
‎234
‎Unkjnc
‎16.93%
‎2.12%
‎2.75
‎235
‎Pip muster
‎16.89%
‎10.99%
‎1.19
‎236
‎khoshboo
‎16.80%
‎16.28%
‎1.35
‎237
‎Elliottwave61
‎16.77%
‎7.19%
‎1.59
‎238
‎Tuchka
‎16.74%
‎39.40%
‎1.17
‎239
‎Diamond55
‎16.58%
‎14.75%
‎1.24
‎240
‎nokia5110
‎16.51%
‎2.37%
‎1.33
‎241
‎Vitalja
‎16.48%
‎15.46%
‎1.52
‎242
‎SVIST
‎16.45%
‎8.54%
‎1.77
‎243
‎Santehnik
‎16.45%
‎5.35%
‎1.43
‎244
‎Mocadoors
‎16.40%
‎4.40%
‎1.35
‎245
‎Erfeli
‎16.38%
‎14.52%
‎1.49
‎246
‎lizard
‎16.22%
‎21.42%
‎1.17
‎247
‎shahab
‎16.13%
‎1.01%
‎8.29
‎248
‎stahastik
‎16.12%
‎17.54%
‎1.26
‎249
‎jaber
‎16.04%
‎14.76%
‎1.39
‎250
‎Syam_alpari
‎16.01%
‎12.67%
‎1.30
‎251
‎Coralburg
‎15.96%
‎38.86%
‎1.18
‎252
‎YYurok
‎15.95%
‎7.87%
‎1.35
‎253
‎Vjih
‎15.95%
‎8.87%
‎1.34
‎254
‎aymanmq
‎15.91%
‎22.78%
‎1.32
‎255
‎Mikola
‎15.68%
‎27.85%
‎1.24
‎256
‎denis and regina
‎15.62%
‎20.90%
‎1.22
‎257
‎alex silva
‎15.62%
‎2.71%
‎1.83
‎258
‎AW88
‎15.55%
‎9.89%
‎1.56
‎259
‎bagun1985
‎15.41%
‎15.69%
‎1.29
‎260
‎DSA
‎15.38%
‎16.73%
‎1.24
‎261
‎Gnezdo
‎15.37%
‎2.45%
‎2.26
‎262
‎Dim23
‎15.37%
‎37.83%
‎1.11
‎263
‎DEKAN
‎15.33%
‎22.51%
‎1.11
‎264
‎EDSUSA
‎15.29%
‎9.76%
‎1.24
‎265
‎COOL
‎15.23%
‎6.48%
‎1.49
‎266
‎Slavian
‎15.19%
‎16.74%
‎1.46
‎267
‎Dilma
‎14.95%
‎5.67%
‎1.44
‎268
‎mohamed.sobhy
‎14.94%
‎6.44%
‎1.46
‎269
‎evgenich
‎14.91%
‎3.42%
‎2.01
‎270
‎Erfan
‎14.87%
‎12.79%
‎1.25
‎271
‎Denver
‎14.84%
‎9.79%
‎1.33
‎272
‎MONARCH
‎14.84%
‎5.72%
‎1.55
‎273
‎cyrus323
‎14.72%
‎16.29%
‎1.17
‎274
‎d-dmitriy
‎14.66%
‎11.71%
‎1.32
‎275
‎DST
‎14.66%
‎19.83%
‎1.18
‎276
‎magnit
‎14.64%
‎6.71%
‎1.43
‎277
‎T
‎14.55%
‎37.84%
‎1.13
‎278
‎Kayakayi
‎14.53%
‎14.32%
‎1.25
‎279
‎Tarakan
‎14.52%
‎6.16%
‎1.39
‎280
‎Zahar
‎14.50%
‎16.46%
‎1.25
‎281
‎stels72
‎14.48%
‎13.77%
‎1.27
‎282
‎AnKul
‎14.40%
‎11.71%
‎1.21
‎283
‎Elektrik.irk
‎14.37%
‎39.01%
‎1.16
‎284
‎sssval
‎14.23%
‎18.39%
‎1.23
‎285
‎samsin
‎14.21%
‎18.05%
‎1.24
‎286
‎kovsk
‎14.11%
‎18.66%
‎1.25
‎287
‎Berelian
‎14.05%
‎4.01%
‎2.10
‎288
‎Alivko
‎13.90%
‎17.86%
‎1.24
‎289
‎ENjust
‎13.87%
‎4.26%
‎1.76
‎290
‎OGkush
‎13.85%
‎17.82%
‎1.18
‎291
‎treel
‎13.83%
‎10.59%
‎1.41
‎292
‎FeodorMD
‎13.79%
‎11.78%
‎1.29
‎293
‎arwolf
‎13.70%
‎56.14%
‎1.11
‎294
‎OLEG 111
‎13.63%
‎5.71%
‎1.36
‎295
‎Martin
‎13.62%
‎17.75%
‎1.18
‎296
‎miov
‎13.61%
‎2.42%
‎1.47
‎297
‎Andsoul
‎13.60%
‎7.10%
‎1.68
‎298
‎Konect313
‎13.59%
‎7.24%
‎1.83
‎299
‎Nart60
‎13.44%
‎34.65%
‎1.14
‎300
‎Miron
‎13.36%
‎5.47%
‎2.21
‎301
‎proxor
‎13.27%
‎7.78%
‎1.44
‎302
‎script
‎13.17%
‎4.40%
‎1.48
‎303
‎Shavkat
‎13.17%
‎6.19%
‎1.33
‎304
‎Rado GS
‎13.16%
‎7.92%
‎1.19
‎305
‎YuPablo
‎13.10%
‎8.51%
‎1.73
‎306
‎Masrieza
‎13.03%
‎4.09%
‎2.73
‎307
‎zveruga
‎12.97%
‎14.86%
‎1.16
‎308
‎zxas1
‎12.94%
‎23.87%
‎1.14
‎309
‎_RADMIR_
‎12.94%
‎10.29%
‎1.56
‎310
‎Grog
‎12.92%
‎21.95%
‎1.13
‎311
‎ProXvoST
‎12.85%
‎4.97%
‎1.78
‎312
‎EVDOK
‎12.85%
‎18.10%
‎1.23
‎313
‎ffora
‎12.84%
‎7.69%
‎1.24
‎314
‎loser
‎12.82%
‎31.26%
‎1.13
‎315
‎Hamidreza
‎12.79%
‎6.49%
‎1.35
‎316
‎doni
‎12.77%
‎8.54%
‎1.76
‎317
‎PRV
‎12.71%
‎5.47%
‎1.26
‎318
‎doroqa
‎12.67%
‎9.04%
‎1.18
‎319
‎Emilen73
‎12.60%
‎3.28%
‎1.66
‎320
‎Ashkan1989
‎12.58%
‎3.08%
‎1.42
‎321
‎Aleks
‎12.57%
‎17.76%
‎1.21
‎322
‎Devyator
‎12.57%
‎7.86%
‎1.34
‎323
‎andMe
‎12.48%
‎19.40%
‎1.24
‎324
‎m.omidvar
‎12.43%
‎9.18%
‎1.49
‎325
‎pobeditel
‎12.39%
‎33.14%
‎1.12
‎326
‎sergti319
‎12.27%
‎7.78%
‎1.21
‎327
‎Inno
‎12.21%
‎12.14%
‎1.25
‎328
‎Groot
‎12.11%
‎12.85%
‎1.27
‎329
‎wolf
‎12.11%
‎2.32%
‎1.82
‎330
‎jesus
‎12.11%
‎5.40%
‎1.34
‎331
‎Stark
‎12.09%
‎6.43%
‎1.36
‎332
‎KTan
‎12.05%
‎8.27%
‎1.20
‎333
‎GorCheG
‎12.00%
‎15.51%
‎1.16
‎334
‎Gev7
‎11.99%
‎4.69%
‎1.36
‎335
‎tajson
‎11.98%
‎3.77%
‎1.82
‎336
‎a19vr
‎11.82%
‎14.78%
‎1.13
‎337
‎Nikoteen
‎11.81%
‎14.18%
‎1.15
‎338
‎PONKA
‎11.69%
‎5.72%
‎2.52
‎339
‎Maximoff
‎11.63%
‎17.88%
‎1.15
‎340
‎jeri89
‎11.58%
‎8.89%
‎1.20
‎341
‎uluxa92
‎11.54%
‎1.42%
‎2.22
‎342
‎VIKA
‎11.54%
‎6.90%
‎1.32
‎343
‎Fxdrex
‎11.47%
‎17.65%
‎1.24
‎344
‎Zlatrika
‎11.43%
‎40.12%
‎1.12
‎345
‎grimleaper
‎11.41%
‎7.72%
‎1.24
‎346
‎Sergey
‎11.41%
‎2.42%
‎1.87
‎347
‎Roman77
‎11.40%
‎23.21%
‎1.13
‎348
‎gvb
‎11.39%
‎11.89%
‎1.44
‎349
‎MVV
‎11.37%
‎14.99%
‎1.33
‎350
‎Wamaeer
‎11.32%
‎9.65%
‎1.25
‎351
‎Felix
‎11.29%
‎7.81%
‎1.20
‎352
‎AhmadEsfandiari
‎11.27%
‎4.21%
‎1.47
‎353
‎Persian
‎11.24%
‎29.53%
‎1.09
‎354
‎silawi
‎11.24%
‎8.22%
‎1.83
‎355
‎MINGO68
‎11.22%
‎9.76%
‎1.28
‎356
‎Ildar
‎11.21%
‎5.09%
‎1.52
‎357
‎mdmitriy
‎11.17%
‎13.64%
‎1.15
‎358
‎Adit01
‎11.15%
‎7.67%
‎1.37
‎359
‎mino233
‎11.12%
‎8.58%
‎1.54
‎360
‎konn87
‎11.12%
‎6.18%
‎1.49
‎361
‎Alexander61
‎11.11%
‎26.05%
‎1.14
‎362
‎Jamshid Yuldoshev
‎11.08%
‎7.69%
‎1.41
‎363
‎AdrenaliN
‎11.03%
‎4.44%
‎1.25
‎364
‎zhirgal
‎11.01%
‎13.20%
‎1.24
‎365
‎Sergey Led.
‎10.93%
‎3.25%
‎2.11
‎366
‎Snz74Rus
‎10.91%
‎12.54%
‎1.21
‎367
‎Turik
‎10.90%
‎16.23%
‎1.11
‎368
‎Win97
‎10.87%
‎5.28%
‎1.62
‎369
‎fino
‎10.81%
‎3.47%
‎2.12
‎370
‎X_61
‎10.79%
‎43.48%
‎1.12
‎371
‎foster
‎10.77%
‎2.19%
‎2.57
‎372
‎TriadaG
‎10.73%
‎14.81%
‎1.30
‎373
‎FOREX-1
‎10.72%
‎5.28%
‎1.48
‎374
‎OLEKO
‎10.72%
‎9.16%
‎1.50
‎375
‎Anto95
‎10.69%
‎5.91%
‎1.77
‎376
‎tiger62
‎10.68%
‎31.50%
‎1.09
‎377
‎zzzzzzz
‎10.68%
‎5.62%
‎1.53
‎378
‎SamNN
‎10.67%
‎27.17%
‎1.11
‎379
‎sash
‎10.62%
‎36.50%
‎1.12
‎380
‎idusssii
‎10.61%
‎5.02%
‎1.58
‎381
‎Xenos
‎10.61%
‎5.32%
‎1.34
‎382
‎Bazzicsis
‎10.61%
‎25.89%
‎1.12
‎383
‎Def Leppard
‎10.59%
‎6.92%
‎1.70
‎384
‎IKWYSTI
‎10.58%
‎6.19%
‎1.59
‎385
‎andy tran
‎10.49%
‎7.25%
‎1.42
‎386
‎mixailov
‎10.45%
‎25.60%
‎1.14
‎387
‎AFORD
‎10.45%
‎6.06%
‎1.26
‎388
‎trade_hunter
‎10.28%
‎32.17%
‎1.14
‎389
‎Sanich
‎10.24%
‎1.91%
‎2.23
‎390
‎gradusnik
‎10.20%
‎12.50%
‎1.17
‎391
‎avk85
‎10.12%
‎5.08%
‎1.26
‎392
‎Bigboys
‎10.12%
‎36.60%
‎1.12
‎393
‎Bazed
‎10.08%
‎16.14%
‎1.21
‎394
‎zveroBOY
‎10.04%
‎12.52%
‎1.16
‎395
‎Andy
‎9.99%
‎20.48%
‎1.21
‎396
‎Kott1987
‎9.97%
‎7.17%
‎1.35
‎397
‎amanloo
‎9.93%
‎4.28%
‎1.30
‎398
‎kolap777
‎9.93%
‎20.74%
‎1.13
‎399
‎Sa
‎9.92%
‎12.44%
‎1.25
‎400
‎odin
‎9.92%
‎9.55%
‎1.13
‎401
‎Vorik
‎9.85%
‎10.38%
‎1.29
‎402
‎camel
‎9.81%
‎35.34%
‎1.09
‎403
‎Master
‎9.81%
‎29.05%
‎1.13
‎404
‎vladven125
‎9.80%
‎4.70%
‎1.23
‎405
‎Turkmen86
‎9.79%
‎3.18%
‎1.45
‎406
‎pamirr
‎9.71%
‎2.30%
‎3.38
‎407
‎ama000
‎9.69%
‎12.89%
‎1.15
‎408
‎PocketBear
‎9.68%
‎4.89%
‎1.78
‎409
‎LVA_LAV
‎9.63%
‎6.23%
‎1.33
‎410
‎warchun
‎9.62%
‎14.42%
‎1.18
‎411
‎Domovoy
‎9.59%
‎24.06%
‎1.12
‎412
‎VKOFF
‎9.55%
‎12.50%
‎1.18
‎413
‎Palych
‎9.54%
‎11.60%
‎1.24
‎414
‎VIKTORIYA
‎9.52%
‎32.22%
‎1.11
‎415
‎autogen
‎9.44%
‎15.91%
‎1.18
‎416
‎nkhan2810
‎9.42%
‎29.71%
‎1.12
‎417
‎vleonid2556
‎9.39%
‎6.48%
‎1.32
‎418
‎goldbap
‎9.37%
‎6.15%
‎2.44
‎419
‎WarBoot
‎9.37%
‎19.31%
‎1.08
‎420
‎Mike12
‎9.35%
‎12.82%
‎1.10
‎421
‎Gromm
‎9.29%
‎4.54%
‎1.31
‎422
‎ashev
‎9.27%
‎19.84%
‎1.08
‎423
‎ForceFX
‎9.22%
‎18.12%
‎1.14
‎424
‎KEF
‎9.21%
‎2.78%
‎2.83
‎425
‎V
‎9.20%
‎32.49%
‎1.11
‎426
‎Irajbikdeli
‎9.18%
‎1.68%
‎1.80
‎427
‎Tufayel73
‎9.18%
‎5.40%
‎1.29
‎428
‎zahra
‎9.13%
‎24.37%
‎1.13
‎429
‎sna1968
‎9.12%
‎15.16%
‎1.09
‎430
‎fortes
‎9.09%
‎10.12%
‎1.16
‎431
‎satanel10
‎9.08%
‎0.45%
‎21.25
‎432
‎ap2019
‎9.07%
‎19.18%
‎1.16
‎433
‎Dimka152
‎9.04%
‎18.27%
‎1.08
‎434
‎vitaley73
‎9.04%
‎5.37%
‎1.35
‎435
‎MASENDARE
‎9.02%
‎1.61%
‎1.43
‎436
‎Shurik121
‎9.02%
‎6.67%
‎1.18
‎437
‎Ingin berpartisipasi
‎9.01%
‎2.06%
‎2.26
‎438
‎DenSyaopin
‎8.99%
‎24.49%
‎1.10
‎439
‎Succes
‎8.99%
‎3.12%
‎2.61
‎440
‎--NED--
‎8.98%
‎15.36%
‎1.10
‎441
‎MORI
‎8.98%
‎15.54%
‎1.28
‎442
‎Nonsense
‎8.95%
‎15.08%
‎1.13
‎443
‎Nikn
‎8.93%
‎5.50%
‎1.31
‎444
‎natallity
‎8.93%
‎8.84%
‎1.47
‎445
‎Aleksey31
‎8.92%
‎2.00%
‎1.60
‎446
‎Dotsent
‎8.92%
‎4.82%
‎1.23
‎447
‎LazyRussianBear
‎8.90%
‎2.71%
‎1.63
‎448
‎JonJonC
‎8.88%
‎5.40%
‎1.62
‎449
‎surf
‎8.84%
‎15.87%
‎1.23
‎450
‎KS78
‎8.83%
‎25.10%
‎1.08
‎451
‎rowin
‎8.83%
‎17.42%
‎1.08
‎452
‎Mircea
‎8.82%
‎20.70%
‎1.12
‎453
‎andei39
‎8.80%
‎21.04%
‎1.14
‎454
‎Visram
‎8.78%
‎6.11%
‎1.89
‎455
‎Egyptolog
‎8.77%
‎15.23%
‎1.27
‎456
‎Komar
‎8.75%
‎4.46%
‎1.73
‎457
‎kononvarvar
‎8.73%
‎5.08%
‎1.24
‎458
‎GoodMan
‎8.66%
‎32.13%
‎1.11
‎459
‎ANNA28
‎8.63%
‎3.89%
‎1.38
‎460
‎NordX
‎8.60%
‎8.01%
‎1.21
‎461
‎Babnik
‎8.58%
‎33.65%
‎1.09
‎462
‎Han
‎8.53%
‎16.17%
‎1.12
‎463
‎Fred
‎8.52%
‎10.89%
‎1.21
‎464
‎DarkFox
‎8.52%
‎7.59%
‎1.25
‎465
‎Trend
‎8.52%
‎19.18%
‎1.12
‎466
‎Prima
‎8.51%
‎8.64%
‎1.19
‎467
‎DRUID
‎8.50%
‎0.75%
‎2.82
‎468
‎LR_Capital
‎8.49%
‎9.88%
‎1.17
‎469
‎Robven
‎8.49%
‎4.49%
‎2.38
‎470
‎Konstsntyn
‎8.48%
‎13.82%
‎1.13
‎471
‎100KMaxMax
‎8.42%
‎8.57%
‎1.38
‎472
‎mzb
‎8.40%
‎6.21%
‎1.64
‎473
‎Hoangan1992
‎8.38%
‎1.81%
‎1.86
‎474
‎Zion
‎8.37%
‎4.35%
‎1.23
‎475
‎sv
‎8.36%
‎2.50%
‎2.26
‎476
‎Sully_Surgut_86
‎8.34%
‎0.98%
‎4.34
‎477
‎baz007
‎8.32%
‎14.68%
‎1.14
‎478
‎nti47
‎8.25%
‎3.84%
‎1.48
‎479
‎Titan
‎8.25%
‎17.82%
‎1.07
‎480
‎Kseniya Go
‎8.25%
‎32.29%
‎1.08
‎481
‎skif
‎8.25%
‎14.67%
‎1.20
‎482
‎zzzzz
‎8.22%
‎4.44%
‎1.56
‎483
‎Anji6
‎8.20%
‎16.95%
‎1.12
‎484
‎fazail62
‎8.16%
‎12.90%
‎1.24
‎485
‎Helen41
‎8.13%
‎4.50%
‎1.32
‎486
‎Flexxx
‎8.12%
‎10.47%
‎1.34
‎487
‎DIMICH
‎8.12%
‎11.53%
‎1.12
‎488
‎Varg
‎8.11%
‎32.70%
‎1.10
‎489
‎Pavel111
‎8.05%
‎9.29%
‎1.16
‎490
‎Lionsgate
‎8.04%
‎9.94%
‎1.09
‎491
‎KILL HUNTER
‎7.97%
‎18.95%
‎1.14
‎492
‎Fred Jr.
‎7.88%
‎10.12%
‎1.14
‎493
‎Belajar
‎7.87%
‎5.81%
‎2.05
‎494
‎mmpopovy
‎7.87%
‎3.53%
‎1.48
‎495
‎ShadowW
‎7.84%
‎12.59%
‎1.12
‎496
‎Robertik789
‎7.79%
‎11.92%
‎1.21
‎497
‎mrtrader
‎7.77%
‎2.99%
‎1.81
‎498
‎west27
‎7.76%
‎4.61%
‎1.27
‎499
‎F1b0
‎7.73%
‎14.22%
‎1.22
‎500
‎Stone
‎7.72%
‎3.62%
‎1.28
‎501
‎osipov-69
‎7.72%
‎8.18%
‎1.22
‎502
‎papaklass
‎7.67%
‎7.15%
‎1.18
‎503
‎UD
‎7.64%
‎8.30%
‎1.26
‎504
‎BoulFX
‎7.59%
‎4.52%
‎1.47
‎505
‎ivan1979
‎7.58%
‎32.18%
‎1.08
‎506
‎HailieJed
‎7.54%
‎3.24%
‎1.34
‎507
‎Capis
‎7.51%
‎3.16%
‎2.13
‎508
‎nik2
‎7.49%
‎18.10%
‎1.09
‎509
‎karim
‎7.47%
‎6.10%
‎1.29
‎510
‎larisa1960
‎7.46%
‎10.91%
‎1.13
‎511
‎MXAT
‎7.45%
‎16.61%
‎1.14
‎512
‎ribaksude
‎7.45%
‎33.34%
‎1.08
‎513
‎ruslan2911
‎7.42%
‎16.83%
‎1.16
‎514
‎KOTOV
‎7.41%
‎16.32%
‎1.27
‎515
‎pav
‎7.38%
‎29.16%
‎1.08
‎516
‎artex88
‎7.38%
‎19.07%
‎1.19
‎517
‎Vizus227
‎7.37%
‎29.81%
‎1.08
‎518
‎Shtom777
‎7.34%
‎0.62%
‎4.43
‎519
‎Dimex1
‎7.31%
‎9.64%
‎1.18
‎520
‎kukul3
‎7.28%
‎2.87%
‎2.54
‎521
‎Remz
‎7.26%
‎3.03%
‎2.24
‎522
‎bigrez
‎7.23%
‎1.17%
‎1.86
‎523
‎Beetle25
‎7.15%
‎3.24%
‎2.27
‎524
‎hunter
‎7.14%
‎19.00%
‎1.18
‎525
‎TORONTO
‎7.11%
‎2.57%
‎1.60
‎526
‎TommyZizaH
‎7.08%
‎10.25%
‎1.14
‎527
‎zoel
‎7.06%
‎2.51%
‎1.64
‎528
‎LRY
‎7.06%
‎3.86%
‎1.49
‎529
‎Goldman
‎7.06%
‎3.88%
‎1.30
‎530
‎Vitaliy I
‎6.98%
‎10.95%
‎1.10
‎531
‎Aleks2009
‎6.97%
‎6.33%
‎1.20
‎532
‎Veaberji
‎6.96%
‎2.61%
‎2.97
‎533
‎Techdok
‎6.92%
‎1.75%
‎1.56
‎534
‎MelBRos
‎6.91%
‎3.67%
‎1.20
‎535
‎pikooli
‎6.90%
‎2.22%
‎2.59
‎536
‎nazar8
‎6.90%
‎5.88%
‎1.21
‎537
‎Alex
‎6.87%
‎7.71%
‎1.23
‎538
‎Darking
‎6.86%
‎11.10%
‎1.13
‎539
‎VOVANELLO
‎6.85%
‎22.18%
‎1.11
‎540
‎VMF
‎6.82%
‎27.76%
‎1.06
‎541
‎Sniper863
‎6.77%
‎8.03%
‎1.38
‎542
‎Rerum
‎6.76%
‎1.74%
‎1.51
‎543
‎Maximus
‎6.75%
‎12.00%
‎1.21
‎544
‎victoria
‎6.74%
‎2.37%
‎1.38
‎545
‎bizpartner
‎6.74%
‎8.85%
‎1.14
‎546
‎min
‎6.72%
‎18.94%
‎1.07
‎547
‎R311
‎6.70%
‎7.66%
‎1.08
‎548
‎Sam006
‎6.69%
‎1.82%
‎3.22
‎549
‎spec_umns
‎6.69%
‎8.45%
‎1.25
‎550
‎Sabanai
‎6.68%
‎3.66%
‎2.49
‎551
‎Fx Knight
‎6.66%
‎17.12%
‎1.12
‎552
‎Saigon
‎6.64%
‎21.68%
‎1.07
‎553
‎Roben V
‎6.64%
‎0.63%
‎1.70
‎554
‎Gammi
‎6.61%
‎17.27%
‎1.13
‎555
‎VVV
‎6.60%
‎0.00%
‎0.00
‎556
‎forkus
‎6.59%
‎6.64%
‎1.43
‎557
‎Kamal1465
‎6.57%
‎0.09%
‎37.52
‎558
‎Shorox
‎6.57%
‎10.10%
‎1.13
‎559
‎golden rose
‎6.55%
‎31.16%
‎1.08
‎560
‎PERSPECTIVE TRADE
‎6.49%
‎1.49%
‎1.56
‎561
‎Davood52
‎6.48%
‎7.12%
‎1.26
‎562
‎Alimonster
‎6.47%
‎8.39%
‎1.14
‎563
‎Vilimir21
‎6.45%
‎15.20%
‎1.08
‎564
‎Aivengo
‎6.43%
‎1.78%
‎2.06
‎565
‎kwalanda
‎6.43%
‎4.79%
‎1.83
‎566
‎x666x
‎6.32%
‎3.85%
‎1.46
‎567
‎lukztu
‎6.30%
‎12.93%
‎1.12
‎568
‎Medicine
‎6.30%
‎1.45%
‎5.34
‎569
‎guasar
‎6.30%
‎6.14%
‎1.29
‎570
‎Manuk
‎6.29%
‎12.25%
‎1.18
‎571
‎Fortuna
‎6.26%
‎2.76%
‎1.45
‎572
‎cyberbank
‎6.23%
‎20.04%
‎1.06
‎573
‎XLOT
‎6.21%
‎10.51%
‎1.09
‎574
‎Feniks
‎6.21%
‎6.78%
‎1.33
‎575
‎f0rex_trader
‎6.19%
‎8.95%
‎1.42
‎576
‎Ken
‎6.15%
‎5.01%
‎1.30
‎577
‎makello
‎6.14%
‎6.92%
‎1.15
‎578
‎Kazey
‎6.10%
‎5.12%
‎1.22
‎579
‎bulka
‎6.08%
‎22.46%
‎1.07
‎580
‎fack your
‎6.08%
‎0.63%
‎8.03
‎581
‎Fidel
‎6.06%
‎21.12%
‎1.12
‎582
‎iPop_iGnorance
‎6.06%
‎1.02%
‎2.07
‎583
‎wallwalker
‎6.06%
‎8.08%
‎1.51
‎584
‎pooriya
‎6.02%
‎4.79%
‎1.17
‎585
‎MDC
‎6.01%
‎5.34%
‎1.84
‎586
‎bets
‎5.99%
‎2.48%
‎2.21
‎587
‎UTTPutussibau
‎5.94%
‎15.30%
‎1.11
‎588
‎kolos73
‎5.89%
‎2.11%
‎1.71
‎589
‎ruslan.fv
‎5.88%
‎13.72%
‎1.09
‎590
‎nachinayushiy
‎5.88%
‎28.32%
‎1.05
‎591
‎Tigrenok__1
‎5.77%
‎3.37%
‎2.44
‎592
‎good boy
‎5.75%
‎6.56%
‎1.15
‎593
‎BQ
‎5.74%
‎29.77%
‎1.05
‎594
‎buran-75
‎5.74%
‎6.46%
‎1.23
‎595
‎oneway
‎5.72%
‎4.91%
‎1.63
‎596
‎100Stones
‎5.70%
‎19.49%
‎1.06
‎597
‎murtaya
‎5.67%
‎22.68%
‎1.18
‎598
‎anonim
‎5.66%
‎23.18%
‎1.09
‎599
‎Maksik
‎5.60%
‎6.81%
‎1.12
‎600
‎KING369
‎5.58%
‎1.24%
‎3.65
‎601
‎Zoomerous
‎5.56%
‎3.27%
‎1.43
‎602
‎RafiL
‎5.54%
‎25.07%
‎1.07
‎603
‎Moro
‎5.54%
‎11.54%
‎1.07
‎604
‎gho gho
‎5.52%
‎56.74%
‎1.05
‎605
‎Evgenimax
‎5.51%
‎5.91%
‎1.41
‎606
‎RomaCh
‎5.47%
‎7.13%
‎1.37
‎607
‎Mehalich
‎5.43%
‎0.01%
‎388.61
‎608
‎reza88sergio
‎5.37%
‎14.77%
‎1.12
‎609
‎basilio
‎5.33%
‎16.31%
‎1.11
‎610
‎Filinez
‎5.31%
‎0.84%
‎2.46
‎611
‎Yan
‎5.29%
‎2.21%
‎1.77
‎612
‎Griff
‎5.28%
‎0.00%
‎0.00
‎613
‎geron
‎5.22%
‎17.83%
‎1.10
‎614
‎dtlst
‎5.20%
‎15.81%
‎1.10
‎615
‎VirtulaMan
‎5.18%
‎13.96%
‎1.12
‎616
‎action777
‎5.16%
‎13.71%
‎1.11
‎617