واقعیت مجازی

صندوق جوایز

$ 8,760 در سال

هدف – نشان دادن بیشترین بازده
و کمترین افت در حساب‌های آموزشی

رقابت مجازی برای جوایز واقعی

شرکت کنندگان مسابقه می‌توانند بدون هیچ ریسکی، جایزه نقدی دریافت کنند. چون مسابقه واقعیت مجازی برای حساب‌های آموزشی برگزار می‌شود. تنها چیزی که برای پیروزی لازم است – نشان دادن بهترین نتیجه معاملات است!

 • $ 2 860

  صندوق جایزه دوره 44

 • 50 000 alp

  جوایز مکمل

 • 28

  تعداد مقام‌های جایزه دار + 12

 • 3 428

  شرکت کنندگان دوره 4

دوره 4 ادامه دارد 07/10/2019 - 21/12/2019
ثبت نام

رتبه بندی دوره 4 hint

اطلاعات جمع آوری شده در 13/11/2019 14:04، وقت EET. هر یک ساعت یکبار بروز می‌شود.

مقام

search icon

درآمد

(امتیازات)

افت

(امتیازات)

عامل سود

(امتیازات)

مجموع امتیازات

‎1
+1
‎Ps
‎73.03%
(48)
‎4.00%
(45)
‎2.51
(40)
133
700
USD
‎2
-1
‎NBVK
‎72.79%
(46)
‎3.85%
(46)
‎2.47
(39)
131
500
USD
‎3
‎Apostol
‎45.03%
(31)
‎2.39%
(48)
‎7.40
(49)
128
350
USD
‎4
‎Yauda
‎91.24%
(50)
‎7.00%
(33)
‎2.85
(43)
126
250
USD
‎5
‎GROM
‎48.82%
(34)
‎4.50%
(44)
‎3.48
(44)
122
200
USD
‎6
+1
‎saeed kararay
‎36.27%
(17)
‎0.43%
(50)
‎22.98
(50)
117
150
USD
‎7
-1
‎Maxim
‎55.37%
(40)
‎6.17%
(38)
‎2.42
(38)
116
100
USD
‎8
‎Fxroyal
‎46.44%
(32)
‎5.16%
(42)
‎2.72
(42)
116
90
USD
‎9
‎Pard
‎70.11%
(45)
‎7.74%
(32)
‎2.40
(37)
114
80
USD
‎10
‎kombiz
‎40.78%
(27)
‎6.48%
(37)
‎4.41
(47)
111
70
USD
‎11
‎Tuzemes
‎34.93%
(16)
‎2.84%
(47)
‎5.25
(48)
111
60
USD
‎12
‎David
‎72.94%
(47)
‎7.77%
(31)
‎1.94
(25)
103
55
USD
‎13
‎Qqvvvv
‎67.85%
(43)
‎9.44%
(26)
‎2.02
(32)
101
50
USD
‎14
‎Goceng
‎53.22%
(37)
‎10.04%
(24)
‎2.02
(33)
94
45
USD
‎15
+1
‎Zlatrika
‎41.58%
(29)
‎8.52%
(29)
‎2.06
(34)
92
40
USD
‎16
-1
‎FxOracle
‎28.50%
(7)
‎2.21%
(49)
‎2.29
(36)
92
35
USD
‎17
‎KEF
‎28.35%
(5)
‎5.93%
(40)
‎3.87
(46)
91
30
USD
‎18
‎kiyani65
‎81.68%
(49)
‎15.05%
(10)
‎2.00
(29)
88
25
USD
‎19
‎Qiwik
‎28.41%
(6)
‎6.49%
(36)
‎3.61
(45)
87
20
USD
‎20
+1
‎AngeyR8
‎59.49%
(41)
‎13.42%
(17)
‎1.94
(26)
84
10
USD
‎21
+30
‎Welliton McDuck
‎27.05%
(2)
‎5.96%
(39)
‎2.51
(41)
82
10000
ALP
‎22
‎Gliko
‎69.01%
(44)
‎15.71%
(9)
‎1.99
(28)
81
7000
ALP
‎23
-3
‎vojt
‎40.06%
(25)
‎11.24%
(21)
‎2.19
(35)
81
5000
ALP
‎24
-1
‎Sovaal
‎37.98%
(19)
‎6.62%
(35)
‎1.95
(27)
81
3000
ALP
‎25
-1
‎dojaleks
‎62.05%
(42)
‎17.61%
(7)
‎2.02
(31)
80
2500
ALP
‎26
-1
‎gibran
‎50.01%
(35)
‎10.63%
(22)
‎1.74
(18)
75
2000
ALP
‎27
-1
‎uustd
‎38.68%
(22)
‎8.40%
(30)
‎1.86
(22)
74
2000
ALP
‎28
‎Elang
‎53.61%
(39)
‎14.94%
(11)
‎1.83
(20)
70
2000
ALP
‎29
‎fari
‎38.47%
(21)
‎8.59%
(28)
‎1.85
(21)
70
2000
ALP
‎30
-3
‎VV777
‎31.94%
(13)
‎6.72%
(34)
‎1.91
(23)
70
2000
ALP
‎31
-1
‎Ksen
‎37.64%
(18)
‎5.45%
(41)
‎1.59
(10)
69
1500
ALP
‎32
‎Ruziqna
‎53.24%
(38)
‎13.91%
(15)
‎1.68
(13)
66
1500
ALP
‎33
-2
‎aleksandr10
‎51.40%
(36)
‎20.08%
(4)
‎1.94
(24)
64
1500
ALP
‎34
-1
‎MAL50
‎27.34%
(3)
‎4.98%
(43)
‎1.70
(17)
63
1500
ALP
‎35
-1
‎V
‎30.36%
(9)
‎10.27%
(23)
‎2.02
(30)
62
1500
ALP
‎36
-1
‎Fmi087
‎40.52%
(26)
‎12.44%
(19)
‎1.69
(15)
60
1000
ALP
‎37
-1
‎A.Izm only GbpUsd
‎44.65%
(30)
‎12.91%
(18)
‎1.53
(7)
55
1000
ALP
‎38
-1
‎sarkaw
‎31.11%
(11)
‎9.99%
(25)
‎1.69
(14)
50
1000
ALP
‎39
-1
‎orchanka
‎39.70%
(24)
‎14.37%
(14)
‎1.59
(11)
49
1000
ALP
‎40
‎miniatory
‎40.80%
(28)
‎14.72%
(12)
‎1.48
(4)
44
1000
ALP
‎41
‎Samanthafox
‎34.48%
(14)
‎12.00%
(20)
‎1.57
(9)
43
‎-
‎42
‎IamArmmin
‎31.41%
(12)
‎9.11%
(27)
‎1.47
(3)
42
‎-
‎43
+1
‎maestro
‎47.43%
(33)
‎25.31%
(1)
‎1.53
(6)
40
‎-
‎44
+1
‎Virt
‎38.19%
(20)
‎16.69%
(8)
‎1.63
(12)
40
‎-
‎45
-2
‎gha
‎29.56%
(8)
‎13.67%
(16)
‎1.70
(16)
40
‎-
‎46
+1
‎Max86113
‎39.66%
(23)
‎23.94%
(3)
‎1.56
(8)
34
‎-
‎47
-1
‎doroqa
‎26.93%
(1)
‎14.52%
(13)
‎1.77
(19)
33
‎-
‎48
‎Konect313
‎30.80%
(10)
‎19.11%
(5)
‎1.53
(5)
20
‎-
‎49
‎DmNiK
‎34.88%
(15)
‎24.52%
(2)
‎1.36
(1)
18
‎-
‎50
‎Indian runner
‎27.37%
(4)
‎17.88%
(6)
‎1.41
(2)
12
‎-

مقام

search icon

درآمد

افت

عامل سود

‎1
‎Yauda
‎91.24%
‎7.00%
‎2.85
‎2
‎kiyani65
‎81.68%
‎15.05%
‎2.00
‎3
‎Ps
‎73.03%
‎4.00%
‎2.51
‎4
‎David
‎72.94%
‎7.77%
‎1.94
‎5
‎NBVK
‎72.79%
‎3.85%
‎2.47
‎6
‎Pard
‎70.11%
‎7.74%
‎2.40
‎7
‎Gliko
‎69.01%
‎15.71%
‎1.99
‎8
‎Qqvvvv
‎67.85%
‎9.44%
‎2.02
‎9
‎dojaleks
‎62.05%
‎17.61%
‎2.02
‎10
‎AngeyR8
‎59.49%
‎13.42%
‎1.94
‎11
‎Maxim
‎55.37%
‎6.17%
‎2.42
‎12
‎Elang
‎53.61%
‎14.94%
‎1.83
‎13
‎Ruziqna
‎53.24%
‎13.91%
‎1.68
‎14
‎Goceng
‎53.22%
‎10.04%
‎2.02
‎15
‎aleksandr10
‎51.40%
‎20.08%
‎1.94
‎16
‎gibran
‎50.01%
‎10.63%
‎1.74
‎17
‎GROM
‎48.82%
‎4.50%
‎3.48
‎18
‎maestro
‎47.43%
‎25.31%
‎1.53
‎19
‎Fxroyal
‎46.44%
‎5.16%
‎2.72
‎20
‎Apostol
‎45.03%
‎2.39%
‎7.40
‎21
‎A.Izm only GbpUsd
‎44.65%
‎12.91%
‎1.53
‎22
‎Zlatrika
‎41.58%
‎8.52%
‎2.06
‎23
‎miniatory
‎40.80%
‎14.72%
‎1.48
‎24
‎kombiz
‎40.78%
‎6.48%
‎4.41
‎25
‎Fmi087
‎40.52%
‎12.44%
‎1.69
‎26
‎vojt
‎40.06%
‎11.24%
‎2.19
‎27
‎orchanka
‎39.70%
‎14.37%
‎1.59
‎28
‎Max86113
‎39.66%
‎23.94%
‎1.56
‎29
‎uustd
‎38.68%
‎8.40%
‎1.86
‎30
‎fari
‎38.47%
‎8.59%
‎1.85
‎31
‎Virt
‎38.19%
‎16.69%
‎1.63
‎32
‎Sovaal
‎37.98%
‎6.62%
‎1.95
‎33
‎Ksen
‎37.64%
‎5.45%
‎1.59
‎34
‎saeed kararay
‎36.27%
‎0.43%
‎22.98
‎35
‎Tuzemes
‎34.93%
‎2.84%
‎5.25
‎36
‎DmNiK
‎34.88%
‎24.52%
‎1.36
‎37
‎Samanthafox
‎34.48%
‎12.00%
‎1.57
‎38
‎VV777
‎31.94%
‎6.72%
‎1.91
‎39
‎IamArmmin
‎31.41%
‎9.11%
‎1.47
‎40
‎sarkaw
‎31.11%
‎9.99%
‎1.69
‎41
‎Konect313
‎30.80%
‎19.11%
‎1.53
‎42
‎V
‎30.36%
‎10.27%
‎2.02
‎43
‎gha
‎29.56%
‎13.67%
‎1.70
‎44
‎FxOracle
‎28.50%
‎2.21%
‎2.29
‎45
‎Qiwik
‎28.41%
‎6.49%
‎3.61
‎46
‎KEF
‎28.35%
‎5.93%
‎3.87
‎47
‎Indian runner
‎27.37%
‎17.88%
‎1.41
‎48
‎MAL50
‎27.34%
‎4.98%
‎1.70
‎49
‎Welliton McDuck
‎27.05%
‎5.96%
‎2.51
‎50
‎doroqa
‎26.93%
‎14.52%
‎1.77
‎51
‎McDuck
‎26.90%
‎7.01%
‎1.64
‎52
‎bricksforex
‎26.87%
‎7.05%
‎2.48
‎53
‎amrgamal
‎26.77%
‎18.16%
‎1.20
‎54
‎sash
‎26.50%
‎4.13%
‎2.88
‎55
‎Don
‎26.43%
‎13.22%
‎1.66
‎56
‎kaltuy
‎26.31%
‎0.00%
‎0.00
‎57
‎Madinson
‎26.16%
‎9.72%
‎1.67
‎58
‎DST
‎25.61%
‎2.59%
‎3.27
‎59
‎AleksandrRykhlik
‎25.41%
‎2.83%
‎2.97
‎60
‎antisfen
‎25.30%
‎3.77%
‎2.92
‎61
‎Johny
‎25.17%
‎13.67%
‎1.82
‎62
‎Viktor1979
‎24.91%
‎6.79%
‎2.69
‎63
‎MORO
‎24.63%
‎15.53%
‎1.50
‎64
‎PERSPECTIVE TRADE
‎24.55%
‎4.67%
‎1.92
‎65
‎Sanjit
‎24.50%
‎14.94%
‎1.36
‎66
‎Honarmand
‎24.46%
‎8.87%
‎1.86
‎67
‎disa_nrg
‎24.22%
‎11.37%
‎1.56
‎68
‎Ya_belko
‎24.10%
‎3.34%
‎6.92
‎69
‎fillipich
‎24.03%
‎10.93%
‎1.65
‎70
‎mechtatel
‎24.01%
‎9.76%
‎1.46
‎71
‎Mr.Bin
‎23.95%
‎13.80%
‎1.72
‎72
‎Romantick
‎23.54%
‎6.77%
‎2.46
‎73
‎Elijah_K
‎23.22%
‎9.48%
‎1.74
‎74
‎mnmo
‎23.12%
‎2.99%
‎2.32
‎75
‎kobob
‎23.09%
‎8.34%
‎1.69
‎76
‎DeeD
‎22.89%
‎3.00%
‎2.18
‎77
‎sharikx
‎22.50%
‎7.19%
‎1.77
‎78
‎gdb
‎22.46%
‎1.99%
‎2.35
‎79
‎idusii
‎22.25%
‎9.18%
‎1.61
‎80
‎Tik
‎22.16%
‎11.01%
‎1.31
‎81
‎Liot
‎21.85%
‎2.73%
‎2.94
‎82
‎Aleksey39
‎21.80%
‎23.75%
‎1.37
‎83
‎SLAVA VDV
‎21.58%
‎2.23%
‎4.15
‎84
‎HRAMOF
‎21.42%
‎3.20%
‎2.25
‎85
‎clod28
‎21.17%
‎10.28%
‎1.96
‎86
‎oleg33rus1
‎21.11%
‎10.02%
‎2.04
‎87
‎Abdoewas
‎20.80%
‎4.49%
‎1.61
‎88
‎weresk
‎20.77%
‎2.49%
‎1.82
‎89
‎vasar
‎20.52%
‎3.10%
‎1.69
‎90
‎MSR
‎20.24%
‎8.33%
‎2.05
‎91
‎m159
‎19.99%
‎4.29%
‎1.99
‎92
‎Alex.V
‎19.56%
‎8.62%
‎1.93
‎93
‎Kolins
‎19.45%
‎15.30%
‎1.77
‎94
‎W
‎19.14%
‎3.42%
‎2.82
‎95
‎Kentucky
‎19.11%
‎5.98%
‎1.72
‎96
‎Pozdei 31
‎19.09%
‎4.73%
‎1.63
‎97
‎ajose
‎18.98%
‎9.29%
‎1.81
‎98
‎M1594
‎18.86%
‎3.90%
‎1.91
‎99
‎Docent1957
‎18.80%
‎8.15%
‎1.64
‎100
‎cionel
‎18.79%
‎4.99%
‎1.81
‎101
‎hoomll
‎18.77%
‎0.00%
‎0.00
‎102
‎agouvic
‎18.68%
‎14.32%
‎1.47
‎103
‎maxan77
‎18.61%
‎2.04%
‎2.36
‎104
‎serov
‎18.29%
‎16.25%
‎1.35
‎105
‎RVI
‎18.20%
‎2.31%
‎2.00
‎106
‎Bdesanton
‎17.86%
‎7.72%
‎2.13
‎107
‎Vladimir5
‎17.74%
‎0.49%
‎9.71
‎108
‎100Stones
‎17.74%
‎23.03%
‎1.15
‎109
‎dmsh
‎17.72%
‎2.39%
‎2.74
‎110
‎Ganjubas82
‎17.71%
‎4.28%
‎1.98
‎111
‎Bashkort
‎17.61%
‎5.35%
‎2.88
‎112
‎Haier_1104
‎17.44%
‎1.55%
‎6.18
‎113
‎fin26031977
‎17.44%
‎7.58%
‎1.79
‎114
‎Fil84
‎17.39%
‎7.08%
‎1.76
‎115
‎jivan
‎17.39%
‎4.89%
‎1.61
‎116
‎VVSlava
‎17.32%
‎3.16%
‎1.92
‎117
‎TradeToday
‎17.32%
‎3.72%
‎1.60
‎118
‎Abiel
‎17.30%
‎0.98%
‎14.58
‎119
‎okoropoint
‎17.23%
‎8.75%
‎1.78
‎120
‎Golden Rose
‎17.15%
‎11.62%
‎1.51
‎121
‎Chidi
‎16.60%
‎2.42%
‎5.15
‎122
‎Alex500
‎16.51%
‎5.69%
‎2.23
‎123
‎702OK
‎16.46%
‎2.55%
‎2.42
‎124
‎Dluma
‎16.38%
‎4.87%
‎1.44
‎125
‎somayeh
‎16.35%
‎4.68%
‎2.38
‎126
‎SK234
‎16.31%
‎11.99%
‎1.39
‎127
‎Persian_Player
‎16.29%
‎1.78%
‎4.87
‎128
‎warzuqni
‎16.15%
‎8.71%
‎1.36
‎129
‎SDN
‎16.10%
‎8.56%
‎1.53
‎130
‎ALEKS01
‎16.09%
‎7.21%
‎1.72
‎131
‎Ewigkeit
‎16.05%
‎5.22%
‎1.34
‎132
‎Mehh
‎16.05%
‎3.81%
‎2.00
‎133
‎Shanin
‎15.98%
‎9.93%
‎1.83
‎134
‎korneev0222
‎15.92%
‎7.29%
‎2.52
‎135
‎makello
‎15.91%
‎5.59%
‎1.53
‎136
‎Paha991
‎15.78%
‎5.03%
‎1.39
‎137
‎Donya
‎15.78%
‎9.40%
‎2.44
‎138
‎viKing
‎15.75%
‎15.61%
‎1.35
‎139
‎efhasaja
‎15.68%
‎6.16%
‎2.68
‎140
‎durahfx
‎15.64%
‎8.69%
‎1.38
‎141
‎Duende
‎15.61%
‎4.84%
‎1.74
‎142
‎gureyev
‎15.55%
‎4.94%
‎2.37
‎143
‎batmann
‎15.52%
‎3.74%
‎1.57
‎144
‎PAVEL
‎15.50%
‎1.01%
‎8.12
‎145
‎Ske
‎15.43%
‎1.98%
‎1.82
‎146
‎Bicfalvi
‎15.24%
‎12.52%
‎1.28
‎147
‎andrey
‎15.23%
‎1.84%
‎3.44
‎148
‎BOROV
‎15.11%
‎5.77%
‎2.01
‎149
‎DenSyaopin
‎15.10%
‎4.35%
‎2.05
‎150
‎KOTOV
‎15.08%
‎5.46%
‎1.30
‎151
‎milliarder
‎14.95%
‎7.22%
‎1.43
‎152
‎reza_a
‎14.93%
‎16.53%
‎1.49
‎153
‎Rampa
‎14.91%
‎0.14%
‎104.55
‎154
‎ShS
‎14.87%
‎11.62%
‎1.75
‎155
‎Tym
‎14.82%
‎6.17%
‎2.75
‎156
‎user
‎14.82%
‎5.50%
‎1.80
‎157
‎SVfart
‎14.78%
‎2.14%
‎1.81
‎158
‎YLP
‎14.76%
‎5.91%
‎1.52
‎159
‎George
‎14.55%
‎11.28%
‎1.23
‎160
‎Adlet
‎14.46%
‎0.89%
‎3.38
‎161
‎s-trade
‎14.33%
‎4.54%
‎1.99
‎162
‎oliverfx
‎14.31%
‎8.79%
‎1.82
‎163
‎ksm-1
‎14.13%
‎8.21%
‎1.50
‎164
‎Marshall
‎14.03%
‎6.05%
‎1.47
‎165
‎whinny
‎13.97%
‎19.04%
‎1.47
‎166
‎Hand Made
‎13.91%
‎6.74%
‎1.54
‎167
‎Hamza
‎13.90%
‎3.51%
‎1.55
‎168
‎VOVANELLO
‎13.88%
‎8.62%
‎1.65
‎169
‎alex731
‎13.62%
‎3.13%
‎2.26
‎170
‎SHATUN
‎13.38%
‎1.55%
‎1.94
‎171
‎Mik31
‎13.36%
‎10.67%
‎1.55
‎172
‎MONAH
‎13.31%
‎5.66%
‎1.59
‎173
‎Diman27
‎13.30%
‎6.10%
‎2.01
‎174
‎chelyabinsk-74
‎13.27%
‎15.79%
‎1.27
‎175
‎Treid
‎13.20%
‎1.48%
‎6.30
‎176
‎first
‎13.17%
‎8.12%
‎1.70
‎177
‎hreshad
‎13.07%
‎10.39%
‎1.47
‎178
‎EtoJa
‎13.01%
‎3.89%
‎2.87
‎179
‎ZEIN
‎13.00%
‎1.22%
‎2.11
‎180
‎AlexVish
‎12.95%
‎12.35%
‎1.32
‎181
‎tal2000
‎12.95%
‎5.47%
‎1.66
‎182
‎Damirbek
‎12.89%
‎24.38%
‎1.15
‎183
‎Azniz
‎12.86%
‎9.06%
‎1.87
‎184
‎ivan4ik87
‎12.85%
‎5.90%
‎1.39
‎185
‎Rustik79
‎12.85%
‎12.50%
‎1.48
‎186
‎Nido
‎12.82%
‎14.45%
‎1.24
‎187
‎Margin Call
‎12.68%
‎18.27%
‎1.19
‎188
‎Sunj
‎12.62%
‎1.98%
‎2.12
‎189
‎Rus1986
‎12.58%
‎24.71%
‎1.20
‎190
‎Mehrzad
‎12.53%
‎10.92%
‎1.47
‎191
‎4ainik
‎12.48%
‎4.89%
‎1.41
‎192
‎Max Payne
‎12.43%
‎5.55%
‎1.93
‎193
‎gpgnpopgnpge
‎12.39%
‎7.65%
‎1.79
‎194
‎Dilo555
‎12.38%
‎5.50%
‎1.97
‎195
‎Kangaroo
‎12.38%
‎20.95%
‎1.18
‎196
‎kaa
‎12.33%
‎8.77%
‎1.54
‎197
‎Gff god
‎12.33%
‎19.11%
‎1.21
‎198
‎spec
‎12.24%
‎5.73%
‎1.89
‎199
‎Smirnov
‎12.23%
‎0.81%
‎3.28
‎200
‎FV
‎12.23%
‎2.27%
‎1.63
‎201
‎OsiaBT
‎12.20%
‎1.97%
‎1.76
‎202
‎Barakuda
‎12.18%
‎6.26%
‎1.42
‎203
‎mmm11111
‎12.13%
‎3.82%
‎1.75
‎204
‎Eugene
‎12.12%
‎4.24%
‎1.86
‎205
‎suryahasani
‎12.11%
‎4.85%
‎2.03
‎206
‎win66
‎12.08%
‎7.18%
‎1.45
‎207
‎Sodi
‎12.06%
‎4.19%
‎1.67
‎208
‎Felix
‎12.00%
‎3.95%
‎1.90
‎209
‎alexs7614
‎11.99%
‎0.96%
‎7.00
‎210
‎Gnezdo
‎11.96%
‎7.43%
‎1.43
‎211
‎kmk
‎11.95%
‎3.87%
‎1.38
‎212
‎mbcollection
‎11.95%
‎1.56%
‎1.73
‎213
‎rad22
‎11.88%
‎0.96%
‎13.24
‎214
‎Neverhood
‎11.80%
‎3.41%
‎2.35
‎215
‎VladimirVV
‎11.69%
‎7.52%
‎1.31
‎216
‎Martin
‎11.57%
‎14.69%
‎1.47
‎217
‎reza_khaffan
‎11.56%
‎4.74%
‎2.73
‎218
‎Zil7
‎11.47%
‎5.44%
‎1.42
‎219
‎Ryder
‎11.42%
‎4.00%
‎1.77
‎220
‎Deda
‎11.39%
‎18.37%
‎1.13
‎221
‎Javed
‎11.34%
‎3.93%
‎2.87
‎222
‎rasol598
‎11.32%
‎6.50%
‎1.60
‎223
‎trade
‎11.32%
‎10.93%
‎1.15
‎224
‎Murtono
‎11.31%
‎9.79%
‎1.60
‎225
‎WagerLife
‎11.30%
‎8.86%
‎1.58
‎226
‎KV
‎11.30%
‎10.49%
‎1.44
‎227
‎Antares
‎11.28%
‎4.83%
‎2.12
‎228
‎cross324
‎11.27%
‎0.26%
‎19.44
‎229
‎m.omidvar
‎11.25%
‎2.44%
‎3.61
‎230
‎pars man
‎11.23%
‎4.38%
‎1.87
‎231
‎jebakumar
‎11.13%
‎1.33%
‎2.53
‎232
‎OWL
‎11.10%
‎9.48%
‎1.44
‎233
‎valery
‎11.09%
‎5.96%
‎1.52
‎234
‎h22222
‎11.02%
‎4.98%
‎1.42
‎235
‎GC
‎10.89%
‎16.57%
‎1.24
‎236
‎makarakam
‎10.88%
‎0.00%
‎0.00
‎237
‎Machine
‎10.80%
‎5.64%
‎2.75
‎238
‎Greensan
‎10.73%
‎12.90%
‎1.39
‎239
‎Mikola
‎10.71%
‎6.12%
‎1.47
‎240
‎micha
‎10.70%
‎6.88%
‎1.86
‎241
‎nda
‎10.67%
‎3.23%
‎1.45
‎242
‎EVGENIY1977
‎10.65%
‎4.45%
‎1.54
‎243
‎berk
‎10.65%
‎2.87%
‎1.94
‎244
‎Volod9
‎10.65%
‎8.72%
‎1.95
‎245
‎Lexus_1979
‎10.64%
‎2.03%
‎1.87
‎246
‎Radolik
‎10.54%
‎3.50%
‎1.59
‎247
‎EURUSD61
‎10.52%
‎7.19%
‎1.58
‎248
‎Moreonebillion
‎10.52%
‎6.38%
‎2.20
‎249
‎Mistel
‎10.52%
‎7.58%
‎1.35
‎250
‎Panzer_M
‎10.39%
‎1.97%
‎1.69
‎251
‎vnukovka
‎10.38%
‎0.00%
‎0.00
‎252
‎MayOL
‎10.36%
‎8.95%
‎1.21
‎253
‎DenLi
‎10.26%
‎2.93%
‎2.19
‎254
‎Elder
‎10.24%
‎7.94%
‎1.69
‎255
‎lordstar
‎10.16%
‎3.96%
‎1.82
‎256
‎AlbusCat
‎10.12%
‎20.22%
‎1.28
‎257
‎Chumka
‎10.07%
‎12.46%
‎1.19
‎258
‎Raritet
‎10.04%
‎3.52%
‎1.70
‎259
‎starik
‎10.03%
‎6.88%
‎1.17
‎260
‎trest
‎9.93%
‎4.31%
‎1.31
‎261
‎ASheva777
‎9.88%
‎3.51%
‎1.86
‎262
‎punisher
‎9.84%
‎1.75%
‎3.23
‎263
‎and19750
‎9.83%
‎10.41%
‎1.27
‎264
‎aaaaa
‎9.79%
‎10.65%
‎1.41
‎265
‎zee
‎9.74%
‎5.90%
‎1.37
‎266
‎Chips1978
‎9.64%
‎4.44%
‎1.33
‎267
‎Ellis
‎9.55%
‎5.73%
‎2.11
‎268
‎sayyed66
‎9.54%
‎4.75%
‎1.63
‎269
‎Jurmash
‎9.52%
‎1.74%
‎3.39
‎270
‎marimay
‎9.46%
‎13.12%
‎1.42
‎271
‎forexrulezno
‎9.44%
‎7.47%
‎1.40
‎272
‎glaber
‎9.39%
‎1.13%
‎7.44
‎273
‎Fashola
‎9.32%
‎0.48%
‎5.67
‎274
‎dtlst
‎9.26%
‎12.97%
‎1.38
‎275
‎FX-INSIDE
‎9.25%
‎6.02%
‎1.48
‎276
‎mehr18bd
‎9.22%
‎3.46%
‎2.05
‎277
‎Mehrdad
‎9.13%
‎7.40%
‎1.33
‎278
‎jaba77
‎9.07%
‎5.94%
‎1.26
‎279
‎partizan deversantov
‎9.02%
‎4.93%
‎1.88
‎280
‎Marat102
‎8.94%
‎0.74%
‎3.08
‎281
‎K2
‎8.94%
‎7.02%
‎1.50
‎282
‎someday777777
‎8.93%
‎4.09%
‎1.27
‎283
‎sualmi
‎8.93%
‎23.40%
‎1.10
‎284
‎malyarik
‎8.85%
‎2.97%
‎1.43
‎285
‎Lexa0602
‎8.84%
‎2.64%
‎2.34
‎286
‎Pirs
‎8.81%
‎2.40%
‎2.94
‎287
‎Brajnik33
‎8.79%
‎2.15%
‎1.86
‎288
‎mahdi1212
‎8.77%
‎5.93%
‎1.19
‎289
‎Alpharius
‎8.74%
‎5.66%
‎1.31
‎290
‎kag
‎8.71%
‎3.29%
‎1.58
‎291
‎Bingoooooooooooo
‎8.69%
‎5.39%
‎2.31
‎292
‎arnoney
‎8.66%
‎5.21%
‎1.22
‎293
‎igorK
‎8.66%
‎14.74%
‎1.18
‎294
‎mupy
‎8.63%
‎4.14%
‎1.96
‎295
‎Kill Hunter
‎8.59%
‎6.09%
‎1.43
‎296
‎pyos10
‎8.58%
‎9.19%
‎1.43
‎297
‎MDP
‎8.48%
‎3.70%
‎2.42
‎298
‎DAV
‎8.42%
‎0.00%
‎0.00
‎299
‎rt-70
‎8.42%
‎3.20%
‎1.67
‎300
‎Georgich
‎8.41%
‎3.47%
‎1.46
‎301
‎wayfarer
‎8.34%
‎6.26%
‎1.96
‎302
‎Diomid
‎8.34%
‎5.98%
‎1.61
‎303
‎candy161
‎8.33%
‎0.76%
‎4.68
‎304
‎Arlekino Buben
‎8.30%
‎7.71%
‎1.35
‎305
‎DimaKrd
‎8.29%
‎2.30%
‎2.14
‎306
‎ital
‎8.29%
‎9.41%
‎1.32
‎307
‎Turkmen86
‎8.28%
‎2.58%
‎1.55
‎308
‎honc
‎8.28%
‎6.14%
‎1.35
‎309
‎MeN
‎8.21%
‎1.97%
‎2.65
‎310
‎ElMambi
‎8.20%
‎8.46%
‎1.27
‎311
‎DawnO
‎8.20%
‎2.50%
‎2.61
‎312
‎Fenix86
‎8.18%
‎7.20%
‎1.46
‎313
‎Sorcerer
‎8.18%
‎11.46%
‎1.37
‎314
‎Q.reza.Q
‎8.16%
‎3.79%
‎1.67
‎315
‎Hidden Major
‎8.13%
‎6.80%
‎1.74
‎316
‎FMG
‎8.11%
‎8.38%
‎1.30
‎317
‎spunkmeyer
‎8.10%
‎10.05%
‎1.27
‎318
‎Machoforex
‎8.05%
‎6.46%
‎1.55
‎319
‎gurangax
‎8.02%
‎0.44%
‎4.90
‎320
‎DTrader
‎8.01%
‎0.63%
‎6.05
‎321
‎Red Dragon
‎8.01%
‎10.94%
‎1.31
‎322
‎Spirit
‎7.99%
‎4.22%
‎1.69
‎323
‎Maruf111
‎7.98%
‎6.36%
‎2.03
‎324
‎shifachka
‎7.96%
‎3.16%
‎1.59
‎325
‎gvb
‎7.95%
‎7.79%
‎1.45
‎326
‎Fantom
‎7.94%
‎9.80%
‎1.29
‎327
‎Dami4real2me
‎7.94%
‎9.23%
‎1.25
‎328
‎PaulAngel
‎7.94%
‎9.10%
‎1.24
‎329
‎doctorspb
‎7.93%
‎5.82%
‎1.37
‎330
‎Alexandr-1
‎7.91%
‎0.35%
‎22.71
‎331
‎Glad55
‎7.85%
‎3.77%
‎1.20
‎332
‎Ingveta
‎7.84%
‎1.83%
‎3.17
‎333
‎Zor
‎7.83%
‎5.15%
‎1.59
‎334
‎Nix
‎7.83%
‎6.51%
‎1.99
‎335
‎VUK
‎7.82%
‎3.76%
‎1.46
‎336
‎Stack
‎7.81%
‎0.26%
‎19.86
‎337
‎sergti
‎7.77%
‎4.81%
‎1.41
‎338
‎NoGa
‎7.76%
‎5.31%
‎1.25
‎339
‎kovsk
‎7.75%
‎2.65%
‎1.59
‎340
‎brook
‎7.72%
‎18.70%
‎1.25
‎341
‎SKLIF
‎7.70%
‎4.83%
‎1.37
‎342
‎Hakata
‎7.69%
‎5.65%
‎1.45
‎343
‎kirill
‎7.68%
‎6.79%
‎1.41
‎344
‎RZ1
‎7.67%
‎5.40%
‎1.25
‎345
‎R u s l a n
‎7.65%
‎20.05%
‎1.11
‎346
‎den192478
‎7.60%
‎1.39%
‎1.30
‎347
‎URUR
‎7.56%
‎17.80%
‎1.21
‎348
‎alex701
‎7.54%
‎6.63%
‎1.48
‎349
‎Martonio
‎7.53%
‎7.19%
‎1.28
‎350
‎Pavel85
‎7.51%
‎4.42%
‎1.50
‎351
‎MOJTABA.EBIRA
‎7.51%
‎11.83%
‎1.37
‎352
‎1982Oleg
‎7.50%
‎10.45%
‎1.13
‎353
‎Vahabov
‎7.46%
‎9.21%
‎1.22
‎354
‎dasheng
‎7.45%
‎0.00%
‎4005.17
‎355
‎elser
‎7.43%
‎6.90%
‎1.34
‎356
‎Mishooter
‎7.42%
‎6.47%
‎1.44
‎357
‎Specialist
‎7.34%
‎10.96%
‎1.10
‎358
‎elena55555
‎7.33%
‎9.33%
‎1.31
‎359
‎SVIST
‎7.33%
‎3.73%
‎1.55
‎360
‎_I_S_V_
‎7.32%
‎4.86%
‎1.32
‎361
‎adrek
‎7.31%
‎12.80%
‎1.23
‎362
‎Netto090
‎7.30%
‎4.08%
‎1.45
‎363
‎Varg
‎7.26%
‎9.22%
‎1.18
‎364
‎Greywulf
‎7.25%
‎9.91%
‎1.22
‎365
‎Red Machine
‎7.22%
‎8.98%
‎1.35
‎366
‎Alik
‎7.20%
‎11.36%
‎1.22
‎367
‎Dkk
‎7.16%
‎2.57%
‎1.66
‎368
‎stupikhin
‎7.09%
‎2.40%
‎1.97
‎369
‎Alexander_
‎7.05%
‎4.96%
‎2.26
‎370
‎Bretteur
‎7.04%
‎1.49%
‎2.59
‎371
‎mohamadkohkan
‎7.01%
‎7.25%
‎1.30
‎372
‎Dongoners
‎7.00%
‎3.22%
‎1.96
‎373
‎Naum55
‎7.00%
‎10.08%
‎1.37
‎374
‎pakduik100
‎6.92%
‎3.36%
‎1.29
‎375
‎Fereydunkenar
‎6.91%
‎3.65%
‎1.65
‎376
‎Filinez
‎6.86%
‎3.98%
‎1.27
‎377
‎faezebkht
‎6.75%
‎8.82%
‎1.36
‎378
‎Best-Trader021
‎6.74%
‎6.39%
‎1.30
‎379
‎MAP
‎6.74%
‎4.60%
‎2.20
‎380
‎Qq222
‎6.74%
‎20.24%
‎1.09
‎381
‎vikti
‎6.72%
‎0.66%
‎2.29
‎382
‎NESTA
‎6.71%
‎2.55%
‎1.65
‎383
‎HIHID69
‎6.70%
‎3.97%
‎1.50
‎384
‎spec_umns
‎6.69%
‎3.15%
‎1.67
‎385
‎KiF
‎6.68%
‎1.91%
‎1.55
‎386
‎adwin
‎6.66%
‎1.27%
‎1.65
‎387
‎DarkAif
‎6.64%
‎8.40%
‎1.23
‎388
‎A13
‎6.62%
‎9.89%
‎1.26
‎389
‎natallity
‎6.58%
‎24.30%
‎1.11
‎390
‎j4
‎6.57%
‎8.46%
‎1.45
‎391
‎OLEKO
‎6.57%
‎5.46%
‎1.31
‎392
‎Gita
‎6.56%
‎15.38%
‎1.17
‎393
‎Serhio44
‎6.48%
‎7.43%
‎1.25
‎394
‎tot
‎6.48%
‎4.32%
‎1.65
‎395
‎Pavelizh
‎6.45%
‎4.16%
‎1.21
‎396
‎vlad
‎6.43%
‎9.00%
‎1.27
‎397
‎Bumtiki
‎6.39%
‎5.83%
‎1.97
‎398
‎ayub
‎6.33%
‎10.15%
‎1.31
‎399
‎Xzx
‎6.33%
‎13.22%
‎1.20
‎400
‎NSHAHROKHN
‎6.31%
‎2.03%
‎1.40
‎401
‎Sergey370
‎6.31%
‎5.02%
‎1.41
‎402
‎Taiga
‎6.25%
‎0.84%
‎2.20
‎403
‎mav56
‎6.21%
‎5.30%
‎1.38
‎404
‎irlandezz
‎6.20%
‎0.33%
‎9.70
‎405
‎Tutu
‎6.19%
‎6.16%
‎1.27
‎406
‎oleg_po
‎6.18%
‎6.48%
‎1.35
‎407
‎vasp
‎6.17%
‎7.20%
‎1.23
‎408
‎Kaiser
‎6.15%
‎6.48%
‎1.39
‎409
‎Alex_Gold
‎6.15%
‎27.10%
‎1.08
‎410
‎ADXFX
‎6.15%
‎6.78%
‎1.67
‎411
‎prasary
‎6.14%
‎29.58%
‎1.07
‎412
‎eSil
‎6.13%
‎9.25%
‎1.18
‎413
‎trade-f
‎6.12%
‎12.75%
‎1.21
‎414
‎evgen12022
‎6.10%
‎0.65%
‎4.16
‎415
‎RRG
‎6.04%
‎6.48%
‎1.56
‎416
‎exstreme
‎6.02%
‎3.48%
‎1.48
‎417
‎smh
‎5.99%
‎0.01%
‎531.51
‎418
‎Abbas110
‎5.97%
‎5.86%
‎1.30
‎419
‎BB
‎5.97%
‎3.21%
‎1.78
‎420
‎Samfx
‎5.96%
‎3.47%
‎2.22
‎421
‎sokolit
‎5.96%
‎2.45%
‎1.58
‎422
‎ProBoy
‎5.95%
‎2.55%
‎1.58
‎423
‎apres
‎5.94%
‎2.43%
‎1.80
‎424
‎rover
‎5.91%
‎7.75%
‎1.39
‎425
‎Avtandil
‎5.90%
‎3.81%
‎1.23
‎426
‎doni
‎5.88%
‎3.31%
‎1.82
‎427
‎Tazar
‎5.88%
‎3.24%
‎1.39
‎428
‎IronIa
‎5.87%
‎16.56%
‎1.14
‎429
‎struch
‎5.87%
‎4.11%
‎1.68
‎430
‎Pro-b
‎5.85%
‎0.54%
‎3.60
‎431
‎Slawkir
‎5.84%
‎4.66%
‎1.75
‎432
‎Lexi1414
‎5.82%
‎3.33%
‎1.74
‎433
‎orenchess
‎5.82%
‎13.94%
‎1.23
‎434
‎hadiah
‎5.82%
‎0.63%
‎5.74
‎435
‎Bala
‎5.79%
‎9.70%
‎1.14
‎436
‎Extrimdriver
‎5.79%
‎1.82%
‎4.11
‎437
‎Postoronniy
‎5.78%
‎2.98%
‎1.79
‎438
‎erfeli
‎5.78%
‎4.93%
‎1.81
‎439
‎MAKS171
‎5.78%
‎2.93%
‎1.68
‎440
‎Alex0279
‎5.77%
‎5.56%
‎1.19
‎441
‎XXXL
‎5.77%
‎1.71%
‎1.83
‎442
‎RedBaron
‎5.76%
‎3.10%
‎1.30
‎443
‎Boris G.
‎5.73%
‎27.51%
‎1.09
‎444
‎LEVA
‎5.70%
‎11.25%
‎1.18
‎445
‎al23
‎5.70%
‎2.51%
‎1.56
‎446
‎DenFX
‎5.68%
‎0.79%
‎7.38
‎447
‎Alex076
‎5.68%
‎0.52%
‎3.23
‎448
‎vitaminus
‎5.67%
‎8.08%
‎1.34
‎449
‎Ari
‎5.65%
‎5.83%
‎1.35
‎450
‎L.Magnifico
‎5.64%
‎3.15%
‎1.73
‎451
‎R2D2
‎5.64%
‎0.85%
‎3.02
‎452
‎Jhonny
‎5.60%
‎7.48%
‎1.25
‎453
‎GOLDEN_SEED
‎5.59%
‎5.24%
‎1.34
‎454
‎Yugahoi
‎5.58%
‎0.28%
‎5.50
‎455
‎Raven
‎5.58%
‎26.81%
‎1.14
‎456
‎Igor3477
‎5.58%
‎4.22%
‎1.33
‎457
‎RED1
‎5.57%
‎1.16%
‎3.91
‎458
‎fxcfd
‎5.56%
‎4.32%
‎1.68
‎459
‎Vitya89
‎5.55%
‎8.54%
‎1.25
‎460
‎Olga
‎5.55%
‎14.99%
‎1.12
‎461
‎Angor
‎5.51%
‎12.17%
‎1.25
‎462
‎Profit_trading
‎5.51%
‎0.57%
‎5.70
‎463
‎Halivan
‎5.50%
‎4.56%
‎1.24
‎464
‎Alan
‎5.46%
‎3.63%
‎1.44
‎465
‎1mesto
‎5.46%
‎15.65%
‎1.13
‎466
‎ALEXANDR1961
‎5.43%
‎1.74%
‎3.65
‎467
‎vasilofx
‎5.41%
‎25.52%
‎1.09
‎468
‎Robertik789
‎5.38%
‎16.20%
‎1.22
‎469
‎DrHubbas
‎5.38%
‎12.09%
‎1.20
‎470
‎Jeypi
‎5.38%
‎2.23%
‎2.20
‎471
‎tajson
‎5.38%
‎6.08%
‎1.63
‎472
‎mazeratti83
‎5.35%
‎1.03%
‎2.91
‎473
‎Shamu
‎5.35%
‎7.87%
‎1.16
‎474
‎a5rzamn
‎5.34%
‎5.43%
‎1.25
‎475
‎Fredrickphil
‎5.32%
‎1.99%
‎1.34
‎476
‎surf
‎5.29%
‎7.87%
‎1.20
‎477
‎Samir2019
‎5.28%
‎11.04%
‎1.25
‎478
‎waov
‎5.27%
‎3.46%
‎1.66
‎479
‎grib34
‎5.25%
‎12.39%
‎1.21
‎480
‎AlexAV
‎5.25%
‎8.77%
‎1.34
‎481
‎Centurion
‎5.25%
‎16.14%
‎1.12
‎482
‎AntonimYs
‎5.22%
‎15.58%
‎1.12
‎483
‎Klopo
‎5.16%
‎0.01%
‎11.96
‎484
‎Myslik Gynlipip
‎5.15%
‎8.50%
‎1.24
‎485
‎kenich
‎5.15%
‎8.89%
‎1.30
‎486
‎SlavaMne
‎5.14%
‎15.14%
‎1.11
‎487
‎Kofeman
‎5.12%
‎5.96%
‎1.21
‎488
‎hsssh
‎5.11%
‎3.74%
‎1.41
‎489
‎platonoff33
‎5.09%
‎7.26%
‎1.70
‎490
‎Hoseinfx
‎5.08%
‎0.36%
‎10.53
‎491
‎FARTmen77
‎5.06%
‎11.64%
‎1.23
‎492
‎Vladimir13
‎5.05%
‎10.98%
‎1.16
‎493
‎SHANT
‎5.04%
‎2.30%
‎1.41
‎494
‎Viktor 85
‎4.97%
‎3.17%
‎1.29
‎495
‎lexaat22
‎4.94%
‎13.01%
‎1.15
‎496
‎lerik
‎4.91%
‎0.00%
‎0.00
‎497
‎XIII
‎4.89%
‎9.20%
‎1.19
‎498
‎---AAA---
‎4.86%
‎5.07%
‎1.26
‎499
‎Shell
‎4.85%
‎15.56%
‎1.12
‎500
‎val140
‎4.84%
‎0.97%
‎1.84
‎501
‎triton24
‎4.84%
‎7.35%
‎1.33
‎502
‎xforce_return
‎4.82%
‎3.49%
‎1.45
‎503
‎mugash4
‎4.81%
‎12.64%
‎1.09
‎504
‎dralyuk
‎4.80%
‎5.21%
‎1.47
‎505
‎Elshad
‎4.79%
‎1.24%
‎2.04
‎506
‎Roma
‎4.78%
‎7.01%
‎1.65
‎507
‎Keong
‎4.77%
‎2.30%
‎2.04
‎508
‎FXCOPET
‎4.76%
‎8.66%
‎1.15
‎509
‎Niznaiika
‎4.74%
‎4.54%
‎1.31
‎510
‎sl66
‎4.73%
‎1.89%
‎1.34
‎511
‎galtim
‎4.72%
‎17.93%
‎1.15
‎512
‎Alexander Seredin
‎4.69%
‎7.66%
‎1.30
‎513
‎Direct
‎4.67%
‎7.20%
‎1.29
‎514
‎Navfal
‎4.67%
‎11.09%
‎1.21
‎515
‎zimm
‎4.66%
‎6.15%
‎1.19
‎516
‎Atila
‎4.65%
‎1.05%
‎3.06
‎517
‎voln
‎4.64%
‎2.96%
‎1.90
‎518
‎Win
‎4.61%
‎11.57%
‎1.10
‎519
‎Alhimik
‎4.61%
‎14.95%
‎1.22
‎520
‎sergii17
‎4.60%
‎16.24%
‎1.15
‎521
‎maxclasher
‎4.58%
‎5.39%
‎1.33
‎522
‎Nolk
‎4.57%
‎4.16%
‎1.59
‎523
‎Celestine
‎4.57%
‎1.64%
‎1.70
‎524
‎Krasava
‎4.56%
‎0.99%
‎2.32
‎525
‎tony_hezchen
‎4.56%
‎2.71%
‎1.69
‎526
‎docent
‎4.49%
‎1.64%
‎2.33
‎527
‎VS11067
‎4.46%
‎6.50%
‎1.22
‎528
‎Faza62
‎4.46%
‎3.06%
‎1.50
‎529
‎Corall
‎4.43%
‎7.00%
‎1.14
‎530
‎fxbaku
‎4.42%
‎1.81%
‎1.81
‎531
‎Shakal
‎4.42%
‎3.01%
‎1.48
‎532
‎Sten
‎4.42%
‎1.72%
‎1.85
‎533
‎Dima17
‎4.41%
‎8.77%
‎1.16
‎534
‎viktorIR
‎4.37%
‎2.84%
‎1.14
‎535
‎Alekssashka72
‎4.36%
‎1.18%
‎2.48
‎536
‎f0rex_trader
‎4.36%
‎5.65%
‎1.34
‎537
‎SE
‎4.32%
‎1.15%
‎4.41
‎538
‎MAMOHT
‎4.30%
‎5.93%
‎1.38
‎539
‎Ztrade
‎4.30%
‎3.91%
‎1.13
‎540
‎Bumerang
‎4.28%
‎0.92%
‎1.99
‎541
‎KURBIS
‎4.27%
‎6.63%
‎1.07
‎542
‎hovr
‎4.26%
‎15.54%
‎1.16
‎543
‎OnlyCash
‎4.21%
‎1.95%
‎2.06
‎544
‎KIN
‎4.19%
‎4.61%
‎1.45
‎545
‎waskfj
‎4.18%
‎4.16%
‎1.27
‎546
‎Slavutich
‎4.16%
‎1.31%
‎2.04
‎547
‎Barsuk
‎4.15%
‎6.72%
‎1.22
‎548
‎Ebi
‎4.13%
‎5.18%
‎1.33
‎549
‎alpari
‎4.12%
‎1.16%
‎4.51
‎550
‎Nakhodatrader
‎4.08%
‎6.77%
‎1.30
‎551
‎Salam
‎4.08%
‎8.50%
‎1.28
‎552
‎syrian
‎4.08%
‎5.71%
‎1.31
‎553
‎Gilmore2019
‎4.08%
‎1.12%
‎1.54
‎554
‎Axelj
‎4.07%
‎2.01%
‎2.48
‎555
‎Zahida
‎4.04%
‎4.33%
‎1.27
‎556
‎subbota
‎4.02%
‎31.59%
‎1.06
‎557
‎Mori
‎4.02%
‎7.92%
‎1.14
‎558
‎Dodge
‎4.01%
‎6.24%
‎1.08
‎559
‎Money19
‎4.01%
‎2.73%
‎1.70
‎560
‎Oleg28
‎3.99%
‎5.27%
‎1.15
‎561
‎GALA
‎3.99%
‎2.71%
‎1.31
‎562
‎Dias Restie
‎3.98%
‎0.87%
‎2.39
‎563
‎RRRRRRRR
‎3.98%
‎4.63%
‎1.18
‎564
‎Gemini2033
‎3.97%
‎8.79%
‎1.19
‎565
‎Zhora131
‎3.96%
‎12.29%
‎1.21
‎566
‎Sergey Kun
‎3.96%
‎4.00%
‎1.19
‎567
‎Lit
‎3.90%
‎1.51%
‎2.17
‎568
‎Aslan
‎3.88%
‎5.63%
‎1.29
‎569
‎Goldman4362
‎3.88%
‎0.38%
‎3.26
‎570
‎Ale Br
‎3.84%
‎1.74%
‎1.94
‎571
‎DarkFox
‎3.83%
‎3.19%
‎1.30
‎572
‎Monster
‎3.82%
‎8.29%
‎1.17
‎573
‎darking
‎3.81%
‎7.26%
‎1.23
‎574
‎dejamba
‎3.81%
‎13.20%
‎1.09
‎575
‎sbuneas
‎3.80%
‎1.52%
‎2.89
‎576
‎GREEN77
‎3.79%
‎0.68%
‎6.55
‎577
‎Shadow Djiancukerz
‎3.79%
‎1.32%
‎1.42
‎578
‎ruydik
‎3.75%
‎3.21%
‎1.19
‎579
‎Fomin Dmitry
‎3.74%
‎7.54%
‎1.16
‎580
‎svetljaxok
‎3.72%
‎32.02%
‎1.06
‎581
‎Vital
‎3.70%
‎0.78%
‎3.45
‎582
‎Bigboys
‎3.70%
‎5.27%
‎1.16
‎583
‎Umid
‎3.69%
‎9.05%
‎1.26
‎584
‎Shanky young
‎3.68%
‎1.55%
‎1.45
‎585
‎Clinok
‎3.68%
‎5.68%
‎1.14
‎586
‎Priffekt
‎3.65%
‎16.62%
‎1.06
‎587
‎vap61
‎3.65%
‎2.17%
‎1.96
‎588
‎farhatozersk
‎3.64%
‎3.06%
‎1.31
‎589
‎Ivanshevyakhov
‎3.64%
‎8.14%
‎1.12
‎590
‎once
‎3.64%
‎3.30%
‎1.26
‎591
‎Alexander19
‎3.63%
‎3.10%
‎1.16
‎592
‎Fantomas
‎3.63%
‎2.87%
‎1.28
‎593
‎Rouzz
‎3.56%
‎14.65%
‎1.09
‎594
‎makar
‎3.55%
‎15.95%
‎1.09
‎595
‎tayly
‎3.55%
‎2.64%
‎1.60
‎596
‎Sirwan
‎3.54%
‎1.34%
‎1.85
‎597
‎Alexgap
‎3.52%
‎9.97%
‎1.23
‎598
‎Mehdi Esfandyar
‎3.50%
‎2.38%
‎1.54
‎599
‎portnoi
‎3.50%
‎15.81%
‎1.09
‎600
‎MY
‎3.49%
‎12.76%
‎1.16
‎601
‎Indario
‎3.48%
‎5.88%
‎1.12
‎602
‎Zanyar
‎3.47%
‎2.28%
‎1.45
‎603
‎escobarro87
‎3.46%
‎4.17%
‎1.18
‎604
‎Endy1
‎3.44%
‎2.47%
‎1.85
‎605
‎Spartanec
‎3.42%
‎1.02%
‎2.26
‎606
‎BigLeonid
‎3.39%
‎3.14%
‎1.23
‎607
‎Detalist
‎3.38%
‎13.46%
‎1.10
‎608
‎verc
‎3.38%
‎16.75%
‎1.07
‎609
‎Capis
‎3.