واقعیت مجازی

صندوق جوایز

$ 8,760 در سال

هدف – نشان دادن بیشترین بازده
و کمترین افت در حساب‌های آموزشی

رقابت مجازی برای جوایز واقعی

شرکت کنندگان مسابقه می‌توانند بدون هیچ ریسکی، جایزه نقدی دریافت کنند. چون مسابقه واقعیت مجازی برای حساب‌های آموزشی برگزار می‌شود. تنها چیزی که برای پیروزی لازم است – نشان دادن بهترین نتیجه معاملات است!

 • $ 2 190

  صندوق جایزه دوره 43

 • 50 000 alp

  جوایز مکمل

 • 30

  تعداد مقام‌های جایزه دار

 • 4 455

  شرکت کنندگان دوره 3

دوره 3 ادامه دارد 08/07/2019 - 21/09/2019
ثبت نام
4 دوره 07/10/2019 - 21/12/2019
ثبت نام باز است 21/09/2019

رتبه بندی دوره 3 hint

اطلاعات جمع آوری شده در 18/09/2019 22:05، وقت EET. هر یک ساعت یکبار بروز می‌شود.

مقام

search icon

درآمد

(امتیازات)

افت

(امتیازات)

عامل سود

(امتیازات)

مجموع امتیازات

‎1
‎Johny
‎130.20%
(50)
‎4.11%
(50)
‎4.15
(50)
150
500
USD
‎2
‎garry
‎93.03%
(45)
‎5.47%
(49)
‎2.53
(46)
140
400
USD
‎3
‎mr.First
‎73.22%
(39)
‎8.90%
(46)
‎2.67
(49)
134
350
USD
‎4
‎Sanjar
‎94.99%
(46)
‎11.91%
(39)
‎2.29
(39)
124
250
USD
‎5
‎TheMift
‎122.40%
(49)
‎16.52%
(33)
‎2.20
(36)
118
200
USD
‎6
‎CAMOBAP
‎107.41%
(47)
‎10.06%
(42)
‎1.95
(23)
112
150
USD
‎7
‎bravo6
‎72.99%
(37)
‎26.23%
(27)
‎2.55
(48)
112
100
USD
‎8
‎ludka
‎87.78%
(43)
‎18.47%
(30)
‎2.23
(37)
110
90
USD
‎9
‎shevy
‎73.04%
(38)
‎26.26%
(25)
‎2.54
(47)
110
80
USD
‎10
‎Danpo 83
‎111.46%
(48)
‎17.69%
(31)
‎1.98
(25)
104
70
USD
‎11
‎Dharmendrra U
‎69.67%
(32)
‎15.57%
(34)
‎2.09
(32)
98
10000
ALP
‎12
‎kiyani65
‎92.19%
(44)
‎15.05%
(35)
‎1.90
(17)
96
7000
ALP
‎13
‎rushan
‎79.60%
(42)
‎26.30%
(13)
‎2.40
(41)
96
5000
ALP
‎14
‎iosif
‎75.76%
(40)
‎9.53%
(44)
‎1.72
(11)
95
3000
ALP
‎15
‎sani
‎61.83%
(20)
‎11.29%
(40)
‎2.12
(34)
94
2500
ALP
‎16
‎el-mured
‎72.63%
(36)
‎26.32%
(10)
‎2.49
(45)
91
2000
ALP
‎17
‎aleks_868
‎76.20%
(41)
‎26.34%
(5)
‎2.40
(40)
86
2000
ALP
‎18
‎Elza
‎70.79%
(34)
‎26.34%
(6)
‎2.49
(44)
84
2000
ALP
‎19
‎mans
‎69.34%
(30)
‎26.32%
(9)
‎2.45
(43)
82
2000
ALP
‎20
‎draco_potter
‎66.89%
(27)
‎26.23%
(26)
‎2.06
(29)
82
2000
ALP
‎21
+1
‎Zita
‎70.85%
(35)
‎26.35%
(3)
‎2.44
(42)
80
1500
ALP
‎22
+1
‎makar
‎69.45%
(31)
‎26.29%
(14)
‎2.16
(35)
80
1500
ALP
‎23
-2
‎r116
‎47.87%
(4)
‎9.26%
(45)
‎2.08
(31)
80
1500
ALP
‎24
‎verc
‎69.99%
(33)
‎26.28%
(18)
‎2.03
(28)
79
1500
ALP
‎25
‎rotanchik
‎67.09%
(28)
‎26.27%
(24)
‎2.03
(27)
79
1500
ALP
‎26
‎Shell
‎65.61%
(24)
‎26.27%
(23)
‎2.06
(30)
77
1000
ALP
‎27
‎portnoi
‎63.41%
(23)
‎26.28%
(21)
‎2.09
(33)
77
1000
ALP
‎28
‎chereda
‎66.03%
(25)
‎26.32%
(8)
‎2.28
(38)
71
1000
ALP
‎29
+1
‎Alexzze
‎53.09%
(11)
‎9.71%
(43)
‎1.89
(15)
69
1000
ALP
‎30
+1
‎mr.Bin
‎51.13%
(8)
‎8.26%
(47)
‎1.75
(12)
67
1000
ALP
‎31
-2
‎Ruziqna
‎48.95%
(5)
‎7.87%
(48)
‎1.85
(14)
67
‎-
‎32
‎glum
‎68.67%
(29)
‎26.28%
(16)
‎1.95
(21)
66
‎-
‎33
‎lesnik
‎66.39%
(26)
‎14.37%
(36)
‎1.62
(4)
66
‎-
‎34
‎Olga
‎63.06%
(22)
‎26.28%
(15)
‎2.00
(26)
63
‎-
‎35
+1
‎movlad
‎59.04%
(18)
‎10.61%
(41)
‎1.60
(3)
62
‎-
‎36
-1
‎uull
‎60.73%
(19)
‎19.66%
(29)
‎1.78
(13)
61
‎-
‎37
‎raduga
‎62.47%
(21)
‎26.28%
(19)
‎1.90
(16)
56
‎-
‎38
‎reza_khaffan
‎55.98%
(13)
‎13.81%
(37)
‎1.56
(2)
52
‎-
‎39
‎1winner1
‎57.27%
(15)
‎26.28%
(17)
‎1.93
(18)
50
‎-
‎40
+1
‎nikto
‎51.57%
(9)
‎17.19%
(32)
‎1.65
(7)
48
‎-
‎41
-1
‎OneWayTicket
‎57.59%
(16)
‎26.30%
(12)
‎1.93
(19)
47
‎-
‎42
‎Crow
‎58.44%
(17)
‎26.43%
(2)
‎1.97
(24)
43
‎-
‎43
‎banshy
‎55.85%
(12)
‎26.31%
(11)
‎1.94
(20)
43
‎-
‎44
‎hanliufeng
‎47.41%
(2)
‎13.79%
(38)
‎1.52
(1)
41
‎-
‎45
‎Quin
‎52.07%
(10)
‎26.28%
(20)
‎1.71
(9)
39
‎-
‎46
‎kirpich
‎56.01%
(14)
‎26.43%
(1)
‎1.95
(22)
37
‎-
‎47
‎kaluga
‎47.20%
(1)
‎26.22%
(28)
‎1.65
(8)
37
‎-
‎48
‎ironia
‎50.00%
(7)
‎26.28%
(22)
‎1.63
(5)
34
‎-
‎49
‎gorob
‎47.77%
(3)
‎26.32%
(7)
‎1.71
(10)
20
‎-
‎50
‎LuDa
‎49.13%
(6)
‎26.35%
(4)
‎1.64
(6)
16
‎-

مقام

search icon

درآمد

افت

عامل سود

‎1
‎Johny
‎130.20%
‎4.11%
‎4.15
‎2
‎TheMift
‎122.40%
‎16.52%
‎2.20
‎3
‎Danpo 83
‎111.46%
‎17.69%
‎1.98
‎4
‎CAMOBAP
‎107.41%
‎10.06%
‎1.95
‎5
‎Sanjar
‎94.99%
‎11.91%
‎2.29
‎6
‎garry
‎93.03%
‎5.47%
‎2.53
‎7
‎kiyani65
‎92.19%
‎15.05%
‎1.90
‎8
‎ludka
‎87.78%
‎18.47%
‎2.23
‎9
‎rushan
‎79.60%
‎26.30%
‎2.40
‎10
‎aleks_868
‎76.20%
‎26.34%
‎2.40
‎11
‎iosif
‎75.76%
‎9.53%
‎1.72
‎12
‎mr.First
‎73.22%
‎8.90%
‎2.67
‎13
‎shevy
‎73.04%
‎26.26%
‎2.54
‎14
‎bravo6
‎72.99%
‎26.23%
‎2.55
‎15
‎el-mured
‎72.63%
‎26.32%
‎2.49
‎16
‎Zita
‎70.85%
‎26.35%
‎2.44
‎17
‎Elza
‎70.79%
‎26.34%
‎2.49
‎18
‎verc
‎69.99%
‎26.28%
‎2.03
‎19
‎Dharmendrra U
‎69.67%
‎15.57%
‎2.09
‎20
‎makar
‎69.45%
‎26.29%
‎2.16
‎21
‎mans
‎69.34%
‎26.32%
‎2.45
‎22
‎glum
‎68.67%
‎26.28%
‎1.95
‎23
‎rotanchik
‎67.09%
‎26.27%
‎2.03
‎24
‎draco_potter
‎66.89%
‎26.23%
‎2.06
‎25
‎lesnik
‎66.39%
‎14.37%
‎1.62
‎26
‎chereda
‎66.03%
‎26.32%
‎2.28
‎27
‎Shell
‎65.61%
‎26.27%
‎2.06
‎28
‎portnoi
‎63.41%
‎26.28%
‎2.09
‎29
‎Olga
‎63.06%
‎26.28%
‎2.00
‎30
‎raduga
‎62.47%
‎26.28%
‎1.90
‎31
‎sani
‎61.83%
‎11.29%
‎2.12
‎32
‎uull
‎60.73%
‎19.66%
‎1.78
‎33
‎movlad
‎59.04%
‎10.61%
‎1.60
‎34
‎Crow
‎58.44%
‎26.43%
‎1.97
‎35
‎OneWayTicket
‎57.59%
‎26.30%
‎1.93
‎36
‎1winner1
‎57.27%
‎26.28%
‎1.93
‎37
‎kirpich
‎56.01%
‎26.43%
‎1.95
‎38
‎reza_khaffan
‎55.98%
‎13.81%
‎1.56
‎39
‎banshy
‎55.85%
‎26.31%
‎1.94
‎40
‎Alexzze
‎53.09%
‎9.71%
‎1.89
‎41
‎Quin
‎52.07%
‎26.28%
‎1.71
‎42
‎nikto
‎51.57%
‎17.19%
‎1.65
‎43
‎mr.Bin
‎51.13%
‎8.26%
‎1.75
‎44
‎ironia
‎50.00%
‎26.28%
‎1.63
‎45
‎LuDa
‎49.13%
‎26.35%
‎1.64
‎46
‎Ruziqna
‎48.95%
‎7.87%
‎1.85
‎47
‎r116
‎47.87%
‎9.26%
‎2.08
‎48
‎gorob
‎47.77%
‎26.32%
‎1.71
‎49
‎hanliufeng
‎47.41%
‎13.79%
‎1.52
‎50
‎kaluga
‎47.20%
‎26.22%
‎1.65
‎51
‎mohsen
‎45.53%
‎7.29%
‎1.73
‎52
‎cpochinom
‎45.48%
‎3.12%
‎7.49
‎53
‎Azabal
‎45.07%
‎7.48%
‎1.70
‎54
‎Elena85
‎44.47%
‎24.04%
‎1.29
‎55
‎Hamid1369
‎43.73%
‎9.39%
‎1.50
‎56
‎Pobeda
‎43.41%
‎3.59%
‎4.98
‎57
‎Madinson
‎43.20%
‎19.68%
‎1.51
‎58
‎semen2002
‎42.87%
‎10.36%
‎2.22
‎59
‎Baran
‎42.79%
‎8.00%
‎1.84
‎60
‎GITARIST
‎42.70%
‎10.49%
‎1.75
‎61
‎Alextrade
‎42.37%
‎16.79%
‎1.59
‎62
‎bobsley
‎41.86%
‎17.17%
‎1.47
‎63
‎Alexey
‎41.26%
‎11.49%
‎1.61
‎64
‎hoomll
‎41.25%
‎12.16%
‎2.87
‎65
‎Gilza_1.0
‎40.69%
‎14.85%
‎1.70
‎66
‎Esin
‎40.12%
‎5.02%
‎6.42
‎67
‎DashaZ
‎40.01%
‎0.11%
‎305.62
‎68
‎vfcbn1
‎39.28%
‎2.47%
‎2.65
‎69
‎Delbagte
‎39.07%
‎6.42%
‎2.51
‎70
‎sashka512
‎38.88%
‎4.23%
‎1.75
‎71
‎Dodolsky
‎38.71%
‎4.04%
‎1.72
‎72
‎samifx
‎38.01%
‎2.39%
‎4.61
‎73
‎Forexman
‎37.90%
‎16.60%
‎1.79
‎74
‎surgut
‎37.70%
‎26.24%
‎1.47
‎75
‎Davron
‎37.67%
‎8.08%
‎1.49
‎76
‎trader74
‎37.61%
‎14.84%
‎1.65
‎77
‎Oray89
‎36.82%
‎46.77%
‎1.31
‎78
‎wayfarer
‎36.79%
‎8.57%
‎2.05
‎79
‎vrn
‎36.29%
‎17.35%
‎1.52
‎80
‎Bek
‎35.53%
‎8.16%
‎1.80
‎81
‎k2
‎35.49%
‎3.40%
‎3.22
‎82
‎Abramus
‎34.43%
‎10.44%
‎1.36
‎83
‎vladu
‎34.16%
‎5.23%
‎2.42
‎84
‎Aries1155
‎33.61%
‎18.00%
‎1.45
‎85
‎nizove
‎33.31%
‎2.33%
‎11.35
‎86
‎marimay
‎33.00%
‎15.49%
‎1.44
‎87
‎ElMambi
‎32.70%
‎10.52%
‎1.84
‎88
‎perfxstrnger
‎32.54%
‎5.63%
‎1.56
‎89
‎Blueswan
‎31.59%
‎21.90%
‎1.62
‎90
‎ingener7
‎31.49%
‎3.25%
‎1.74
‎91
‎Sovaal
‎31.29%
‎26.23%
‎1.35
‎92
‎pakduik100
‎31.18%
‎6.72%
‎1.43
‎93
‎sharik
‎31.01%
‎15.89%
‎1.60
‎94
‎ara21
‎30.88%
‎8.99%
‎1.55
‎95
‎Borodkin
‎30.71%
‎21.13%
‎1.63
‎96
‎Menguji Kemampuan
‎30.34%
‎24.60%
‎1.35
‎97
‎Sk234
‎30.21%
‎12.68%
‎1.37
‎98
‎Kangaroo
‎29.70%
‎10.54%
‎1.23
‎99
‎YakovThe
‎29.24%
‎6.61%
‎1.75
‎100
‎Boref
‎28.96%
‎8.68%
‎1.95
‎101
‎saleh
‎28.89%
‎16.43%
‎1.50
‎102
‎vadimby
‎28.74%
‎12.86%
‎1.37
‎103
‎Krestik
‎28.55%
‎10.26%
‎1.52
‎104
‎Lalit007
‎28.07%
‎8.79%
‎1.42
‎105
‎BasK
‎27.98%
‎11.28%
‎1.29
‎106
‎asikcse25
‎27.86%
‎10.82%
‎1.48
‎107
‎valter
‎27.81%
‎4.38%
‎1.99
‎108
‎BestSeoMaster
‎27.79%
‎17.61%
‎1.31
‎109
‎krll
‎27.78%
‎16.24%
‎1.50
‎110
‎FrankieDEPO
‎27.75%
‎33.61%
‎1.31
‎111
‎Sullen Aleks
‎27.59%
‎28.69%
‎1.28
‎112
‎Semant
‎27.40%
‎2.24%
‎6.22
‎113
‎Alright
‎27.38%
‎26.55%
‎1.23
‎114
‎bricksforex
‎27.36%
‎10.36%
‎1.47
‎115
‎YromaY
‎27.20%
‎8.62%
‎1.52
‎116
‎hasiletlalo200
‎27.16%
‎4.90%
‎1.67
‎117
‎Skorpi
‎27.12%
‎14.97%
‎1.42
‎118
‎BGTrade
‎27.10%
‎3.37%
‎1.93
‎119
‎Weresk
‎27.07%
‎12.23%
‎1.41
‎120
‎mortal1984
‎26.85%
‎15.20%
‎1.45
‎121
‎akandia
‎26.75%
‎35.81%
‎1.22
‎122
‎mugash4
‎26.66%
‎23.33%
‎1.23
‎123
‎jebakumar
‎26.61%
‎3.85%
‎2.09
‎124
‎PaulAngel
‎26.54%
‎14.98%
‎1.55
‎125
‎Damirbek
‎26.16%
‎21.20%
‎1.34
‎126
‎vukota12
‎26.04%
‎10.53%
‎1.45
‎127
‎DarkAif
‎25.89%
‎16.08%
‎1.28
‎128
‎Uncle
‎25.73%
‎10.95%
‎1.36
‎129
‎raf911
‎25.63%
‎21.85%
‎1.29
‎130
‎Alivko
‎25.57%
‎17.87%
‎1.43
‎131
‎W
‎25.56%
‎7.52%
‎1.51
‎132
‎wera
‎25.51%
‎6.60%
‎1.50
‎133
‎maral
‎25.49%
‎7.52%
‎1.54
‎134
‎Kiya
‎25.32%
‎28.48%
‎1.18
‎135
‎Ant
‎25.31%
‎11.56%
‎1.67
‎136
‎stkk
‎25.30%
‎12.31%
‎1.31
‎137
‎elhadi
‎25.11%
‎10.08%
‎1.46
‎138
‎Nadia
‎25.09%
‎13.19%
‎1.40
‎139
‎trd2020
‎25.05%
‎6.34%
‎2.49
‎140
‎bayker
‎24.96%
‎18.35%
‎1.29
‎141
‎EuroLenka
‎24.85%
‎23.44%
‎1.17
‎142
‎Salim
‎24.82%
‎4.70%
‎2.15
‎143
‎AlexVish
‎24.62%
‎26.79%
‎1.31
‎144
‎Alias80
‎24.62%
‎8.52%
‎1.41
‎145
‎okoroooint
‎24.61%
‎7.66%
‎1.49
‎146
‎Neverhood
‎24.54%
‎11.63%
‎1.50
‎147
‎Luckysilvar
‎24.42%
‎20.46%
‎1.22
‎148
‎STAR
‎24.34%
‎3.82%
‎2.08
‎149
‎AFIFAFX
‎24.33%
‎4.90%
‎2.00
‎150
‎morgan 49
‎24.19%
‎2.48%
‎3.40
‎151
‎MelSV
‎23.97%
‎6.38%
‎1.37
‎152
‎Lev
‎23.88%
‎11.48%
‎1.46
‎153
‎gowinok
‎23.27%
‎21.93%
‎1.27
‎154
‎maestro
‎23.17%
‎28.49%
‎1.20
‎155
‎DrHubbas
‎23.10%
‎10.16%
‎1.46
‎156
‎New Ways
‎22.96%
‎11.59%
‎1.61
‎157
‎Mjf
‎22.92%
‎4.30%
‎1.41
‎158
‎DnK
‎22.75%
‎28.19%
‎1.29
‎159
‎Gnezdo
‎22.71%
‎3.03%
‎2.37
‎160
‎Red Machine
‎22.70%
‎11.00%
‎1.41
‎161
‎YYurok
‎22.69%
‎7.89%
‎1.48
‎162
‎bagun1985
‎22.66%
‎15.69%
‎1.42
‎163
‎Formost
‎22.58%
‎12.47%
‎1.21
‎164
‎zhan
‎22.53%
‎9.66%
‎1.29
‎165
‎Anastasia zhukova
‎22.45%
‎6.53%
‎1.49
‎166
‎ZhenyaFX
‎22.40%
‎19.80%
‎1.29
‎167
‎ilya33
‎22.31%
‎40.21%
‎1.20
‎168
‎Muxtor141
‎22.24%
‎3.85%
‎1.89
‎169
‎denis and regina
‎22.22%
‎20.90%
‎1.31
‎170
‎Coralburg
‎22.03%
‎38.86%
‎1.25
‎171
‎FeodorMD
‎21.85%
‎11.78%
‎1.46
‎172
‎subbota
‎21.79%
‎8.43%
‎1.36
‎173
‎MY
‎21.75%
‎8.13%
‎1.41
‎174
‎hovr
‎21.72%
‎14.83%
‎1.38
‎175
‎kizam333
‎21.71%
‎3.55%
‎2.84
‎176
‎rewa
‎21.60%
‎11.17%
‎1.43
‎177
‎Avoid
‎21.56%
‎23.22%
‎1.25
‎178
‎Pip muster
‎21.54%
‎10.99%
‎1.25
‎179
‎Trader97
‎21.40%
‎5.95%
‎1.47
‎180
‎evgen72rus
‎21.13%
‎15.01%
‎1.19
‎181
‎lazivan
‎21.12%
‎31.79%
‎1.26
‎182
‎rsp
‎21.07%
‎7.58%
‎1.48
‎183
‎Wolf.051
‎20.99%
‎8.74%
‎1.56
‎184
‎Martin
‎20.89%
‎17.76%
‎1.28
‎185
‎Erfeli
‎20.67%
‎14.63%
‎1.61
‎186
‎Bigserg777
‎20.65%
‎3.83%
‎1.38
‎187
‎stels72
‎20.62%
‎13.76%
‎1.36
‎188
‎pomazok
‎20.62%
‎10.21%
‎1.52
‎189
‎Detalist
‎20.59%
‎3.11%
‎1.64
‎190
‎Don Quijote
‎20.53%
‎6.36%
‎1.32
‎191
‎OZ
‎20.35%
‎4.58%
‎1.39
‎192
‎Livingston
‎20.35%
‎12.86%
‎1.25
‎193
‎zxas1
‎20.33%
‎24.10%
‎1.21
‎194
‎Tankograd
‎20.32%
‎29.50%
‎1.22
‎195
‎alik
‎20.28%
‎6.64%
‎1.92
‎196
‎soy
‎20.18%
‎8.33%
‎1.17
‎197
‎alex1
‎20.09%
‎22.13%
‎1.16
‎198
‎Aneg
‎20.05%
‎15.56%
‎1.65
‎199
‎Maximoff
‎20.04%
‎17.88%
‎1.26
‎200
‎bigbadwolf
‎20.03%
‎9.25%
‎1.23
‎201
‎ZoomRTM
‎20.01%
‎15.51%
‎1.37
‎202
‎Nart60
‎20.00%
‎34.65%
‎1.20
‎203
‎Olga187
‎19.97%
‎7.48%
‎1.74
‎204
‎Nikoteen
‎19.91%
‎14.19%
‎1.24
‎205
‎YAM07
‎19.76%
‎19.06%
‎1.24
‎206
‎Firstman
‎19.72%
‎10.71%
‎1.53
‎207
‎Stark
‎19.61%
‎6.41%
‎1.60
‎208
‎Bazed
‎19.51%
‎15.99%
‎1.41
‎209
‎rg8127
‎19.46%
‎13.56%
‎1.16
‎210
‎OLEG 111
‎19.43%
‎5.73%
‎1.51
‎211
‎GorCheG
‎19.39%
‎15.51%
‎1.26
‎212
‎Salaam Sharif
‎19.32%
‎3.08%
‎1.76
‎213
‎KTan
‎19.23%
‎8.31%
‎1.32
‎214
‎proxor
‎19.18%
‎7.78%
‎1.63
‎215
‎aged
‎19.16%
‎3.02%
‎1.53
‎216
‎gdb
‎19.06%
‎10.57%
‎1.38
‎217
‎knightnight
‎19.04%
‎2.80%
‎2.83
‎218
‎Sportsman
‎18.64%
‎14.30%
‎1.27
‎219
‎Gemini_2033
‎18.62%
‎4.69%
‎2.14
‎220
‎loser
‎18.53%
‎31.26%
‎1.19
‎221
‎Mohammad taha
‎18.47%
‎7.56%
‎2.03
‎222
‎salem
‎18.44%
‎11.30%
‎1.29
‎223
‎VladimirVV
‎18.12%
‎6.97%
‎1.58
‎224
‎LR_Capital
‎18.05%
‎9.90%
‎1.37
‎225
‎magnit
‎17.98%
‎6.71%
‎1.53
‎226
‎sawa
‎17.95%
‎6.41%
‎1.34
‎227
‎mechtatel
‎17.87%
‎16.73%
‎1.24
‎228
‎YaMurghni
‎17.82%
‎9.47%
‎1.59
‎229
‎Jamshid Yuldoshev
‎17.51%
‎7.68%
‎1.64
‎230
‎treel
‎17.48%
‎10.59%
‎1.52
‎231
‎aajose
‎17.47%
‎4.15%
‎1.31
‎232
‎aliex
‎17.37%
‎20.79%
‎1.27
‎233
‎LELYA1987COM
‎17.35%
‎6.99%
‎1.42
‎234
‎Mircea
‎17.22%
‎20.70%
‎1.24
‎235
‎Arifin alpari
‎17.17%
‎9.23%
‎1.32
‎236
‎Turik
‎17.10%
‎16.23%
‎1.18
‎237
‎Felix
‎17.08%
‎7.81%
‎1.30
‎238
‎mdmitriy
‎17.00%
‎13.64%
‎1.22
‎239
‎URUR
‎16.89%
‎10.34%
‎1.24
‎240
‎Erich Mcginsky
‎16.77%
‎10.31%
‎1.30
‎241
‎Mocadoors
‎16.72%
‎4.40%
‎1.36
‎242
‎mM123456789
‎16.69%
‎6.08%
‎1.26
‎243
‎vleonid2556
‎16.64%
‎6.48%
‎1.57
‎244
‎zzzzzzz
‎16.62%
‎5.62%
‎1.82
‎245
‎Bazzicsis
‎16.60%
‎25.89%
‎1.19
‎246
‎wilkas
‎16.57%
‎8.82%
‎1.36
‎247
‎ffora
‎16.56%
‎7.70%
‎1.30
‎248
‎Santehnik
‎16.54%
‎5.35%
‎1.43
‎249
‎Vitalja
‎16.48%
‎15.46%
‎1.52
‎250
‎Meedey
‎16.46%
‎7.94%
‎1.28
‎251
‎alex silva
‎16.46%
‎2.71%
‎1.88
‎252
‎prof.Lupin
‎16.43%
‎26.27%
‎1.16
‎253
‎Alexander61
‎16.43%
‎26.05%
‎1.21
‎254
‎nokia5110
‎16.41%
‎2.37%
‎1.31
‎255
‎Refiblirator
‎16.31%
‎9.19%
‎1.58
‎256
‎Musasoltani1366
‎16.29%
‎18.52%
‎1.22
‎257
‎Lake
‎16.23%
‎23.97%
‎1.20
‎258
‎shahab
‎16.13%
‎1.01%
‎8.29
‎259
‎ap2019
‎16.09%
‎19.18%
‎1.28
‎260
‎MAGISTR
‎16.08%
‎12.31%
‎1.25
‎261
‎jaber
‎16.04%
‎14.76%
‎1.39
‎262
‎baz007
‎15.99%
‎14.70%
‎1.26
‎263
‎Finika
‎15.99%
‎10.76%
‎1.25
‎264
‎aymanmq
‎15.91%
‎22.78%
‎1.32
‎265
‎Shavkat
‎15.90%
‎6.20%
‎1.39
‎266
‎khoshboo
‎15.84%
‎16.28%
‎1.32
‎267
‎Tuchka
‎15.84%
‎39.40%
‎1.16
‎268
‎Dilma
‎15.83%
‎5.67%
‎1.46
‎269
‎aleshka79
‎15.82%
‎16.48%
‎1.26
‎270
‎Kayakayi
‎15.71%
‎14.32%
‎1.27
‎271
‎skif
‎15.70%
‎14.68%
‎1.36
‎272
‎vovik
‎15.63%
‎25.08%
‎1.13
‎273
‎Devyator
‎15.60%
‎7.18%
‎1.40
‎274
‎andy tran
‎15.60%
‎7.25%
‎1.62
‎275
‎mohamed.sobhy
‎15.55%
‎6.44%
‎1.47
‎276
‎Visram
‎15.44%
‎6.11%
‎2.57
‎277
‎DSA
‎15.38%
‎16.73%
‎1.24
‎278
‎VIKTORIYA
‎15.33%
‎32.22%
‎1.18
‎279
‎nkhan2810
‎15.25%
‎29.71%
‎1.19
‎280
‎MORI
‎15.22%
‎15.54%
‎1.47
‎281
‎Slavian
‎15.20%
‎16.74%
‎1.46
‎282
‎Fxdrex
‎15.14%
‎17.68%
‎1.32
‎283
‎gregorod1
‎15.09%
‎28.06%
‎1.14
‎284
‎COOL
‎15.06%
‎6.48%
‎1.48
‎285
‎miov
‎14.91%
‎2.42%
‎1.50
‎286
‎MONARCH
‎14.84%
‎5.72%
‎1.55
‎287
‎natallity
‎14.84%
‎8.88%
‎1.73
‎288
‎V
‎14.82%
‎32.49%
‎1.18
‎289
‎pikooli
‎14.82%
‎2.23%
‎4.27
‎290
‎larisa1960
‎14.78%
‎10.91%
‎1.27
‎291
‎DST
‎14.72%
‎19.83%
‎1.18
‎292
‎T
‎14.71%
‎37.84%
‎1.12
‎293
‎Skystar
‎14.67%
‎4.07%
‎1.47
‎294
‎Tarakan
‎14.67%
‎6.16%
‎1.40
‎295
‎idusssii
‎14.55%
‎5.02%
‎1.79
‎296
‎Zahar
‎14.52%
‎16.46%
‎1.25
‎297
‎Mike12
‎14.48%
‎12.82%
‎1.16
‎298
‎Persian
‎14.41%
‎32.33%
‎1.11
‎299
‎Belgiec
‎14.36%
‎10.41%
‎1.26
‎300
‎vladimiracc74
‎14.29%
‎11.65%
‎1.23
‎301
‎Varg
‎14.24%
‎32.70%
‎1.17
‎302
‎samsin
‎14.21%
‎18.05%
‎1.24
‎303
‎and19750
‎14.20%
‎9.35%
‎1.28
‎304
‎kovsk
‎14.11%
‎18.66%
‎1.25
‎305
‎Kseniya Go
‎14.09%
‎32.29%
‎1.15
‎306
‎Berelian
‎14.05%
‎4.01%
‎2.10
‎307
‎mino233
‎14.04%
‎8.58%
‎1.69
‎308
‎ENjust
‎14.00%
‎4.26%
‎1.77
‎309
‎Achy017
‎13.90%
‎15.40%
‎1.15
‎310
‎EDSUSA
‎13.85%
‎9.77%
‎1.21
‎311
‎forkus
‎13.83%
‎6.64%
‎1.91
‎312
‎DIMICH
‎13.73%
‎11.53%
‎1.20
‎313
‎Konect313
‎13.73%
‎8.63%
‎1.76
‎314
‎Andsoul
‎13.60%
‎7.10%
‎1.68
‎315
‎Adit01
‎13.51%
‎7.67%
‎1.45
‎316
‎Shurik121
‎13.50%
‎6.66%
‎1.27
‎317
‎Elektrik.irk
‎13.50%
‎39.01%
‎1.15
‎318
‎sergti319
‎13.49%
‎7.78%
‎1.23
‎319
‎Miron
‎13.36%
‎5.47%
‎2.21
‎320
‎Vizus227
‎13.28%
‎29.81%
‎1.14
‎321
‎VMF
‎13.28%
‎27.76%
‎1.11
‎322
‎KOTOV
‎13.26%
‎16.32%
‎1.48
‎323
‎Hoangan1992
‎13.25%
‎1.81%
‎2.35
‎324
‎TORONTO
‎13.15%
‎2.57%
‎2.03
‎325
‎Han
‎13.10%
‎16.17%
‎1.19
‎326
‎EVDOK
‎13.01%
‎18.10%
‎1.23
‎327
‎Sergey Led.
‎12.99%
‎3.56%
‎2.26
‎328
‎OGkush
‎12.96%
‎17.82%
‎1.17
‎329
‎_RADMIR_
‎12.94%
‎10.29%
‎1.56
‎330
‎Maks3d
‎12.90%
‎11.01%
‎1.22
‎331
‎ProXvoST
‎12.85%
‎4.97%
‎1.78
‎332
‎Moro
‎12.78%
‎11.54%
‎1.17
‎333
‎doni
‎12.77%
‎8.54%
‎1.76
‎334
‎OLEKO
‎12.74%
‎9.17%
‎1.59
‎335
‎Ioina
‎12.74%
‎32.19%
‎1.13
‎336
‎doroqa
‎12.67%
‎9.04%
‎1.18
‎337
‎Masrieza
‎12.58%
‎4.09%
‎2.44
‎338
‎Ashkan1989
‎12.56%
‎3.08%
‎1.42
‎339
‎Emilen73
‎12.53%
‎3.28%
‎1.65
‎340
‎andMe
‎12.48%
‎19.40%
‎1.24
‎341
‎GoodMan
‎12.45%
‎32.13%
‎1.15
‎342
‎stahastik
‎12.42%
‎17.49%
‎1.19
‎343
‎avk85
‎12.37%
‎5.08%
‎1.31
‎344
‎odin
‎12.35%
‎9.56%
‎1.16
‎345
‎Kazey
‎12.30%
‎5.12%
‎1.45
‎346
‎Alex500
‎12.25%
‎7.83%
‎1.49
‎347
‎Groot
‎12.23%
‎12.85%
‎1.27
‎348
‎Wamaeer
‎12.15%
‎9.65%
‎1.27
‎349
‎AnKul
‎12.08%
‎11.69%
‎1.17
‎350
‎pav
‎12.04%
‎29.16%
‎1.12
‎351
‎pyos10
‎12.02%
‎17.90%
‎1.18
‎352
‎tajson
‎11.98%
‎3.77%
‎1.82
‎353
‎VOVANELLO
‎11.95%
‎22.18%
‎1.19
‎354
‎Fx Knight
‎11.90%
‎17.13%
‎1.21
‎355
‎Grog
‎11.89%
‎21.95%
‎1.11
‎356
‎BQ
‎11.82%
‎29.77%
‎1.11
‎357
‎FARTmen777
‎11.75%
‎16.96%
‎1.19
‎358
‎jeri89
‎11.71%
‎8.89%
‎1.21
‎359
‎cyrus323
‎11.65%
‎16.29%
‎1.13
‎360
‎mixailov
‎11.61%
‎25.56%
‎1.16
‎361
‎uluxa92
‎11.54%
‎1.42%
‎2.22
‎362
‎vadimz
‎11.54%
‎27.95%
‎1.10
‎363
‎VIKA
‎11.54%
‎6.90%
‎1.32
‎364
‎Fred Jr.
‎11.52%
‎10.12%
‎1.21
‎365
‎Hamidreza
‎11.51%
‎6.49%
‎1.30
‎366
‎Dotsent
‎11.46%
‎4.85%
‎1.28
‎367
‎pay
‎11.43%
‎9.30%
‎1.37
‎368
‎Sanich
‎11.42%
‎1.91%
‎2.35
‎369
‎mav56
‎11.39%
‎4.79%
‎1.72
‎370
‎Snz74Rus
‎11.39%
‎12.54%
‎1.22
‎371
‎MVV
‎11.37%
‎14.99%
‎1.33
‎372
‎Kott1987
‎11.37%
‎7.17%
‎1.38
‎373
‎silawi
‎11.36%
‎8.22%
‎1.84
‎374
‎sssval
‎11.33%
‎20.05%
‎1.16
‎375
‎Roman77
‎11.32%
‎23.28%
‎1.13
‎376
‎kwalanda
‎11.31%
‎4.79%
‎2.45
‎377
‎AhmadEsfandiari
‎11.27%
‎4.21%
‎1.47
‎378
‎Zion
‎11.22%
‎4.35%
‎1.30
‎379
‎ashev
‎11.17%
‎19.84%
‎1.09
‎380
‎zhirgal
‎11.11%
‎13.20%
‎1.24
‎381
‎FOREX-1
‎11.10%
‎5.28%
‎1.50
‎382
‎Darking
‎11.05%
‎11.07%
‎1.21
‎383
‎adrek
‎11.05%
‎16.56%
‎1.14
‎384
‎Trend
‎11.01%
‎19.18%
‎1.15
‎385
‎Aleks2009
‎11.01%
‎6.33%
‎1.31
‎386
‎Lexxxa1977
‎11.00%
‎20.45%
‎1.13
‎387
‎akfa
‎11.00%
‎13.31%
‎1.22
‎388
‎Gev7
‎10.99%
‎4.69%
‎1.32
‎389
‎Sergey
‎10.98%
‎2.43%
‎1.81
‎390
‎ShurikFA
‎10.94%
‎19.32%
‎1.12
‎391
‎DRUID
‎10.92%
‎0.65%
‎3.06
‎392
‎Win97
‎10.87%
‎5.28%
‎1.62
‎393
‎fino
‎10.86%
‎3.47%
‎2.13
‎394
‎konn87
‎10.82%
‎6.17%
‎1.44
‎395
‎cikal
‎10.81%
‎13.36%
‎1.14
‎396
‎SamNN
‎10.80%
‎27.17%
‎1.11
‎397
‎gradusnik
‎10.77%
‎12.48%
‎1.18
‎398
‎foster
‎10.77%
‎2.19%
‎2.57
‎399
‎TriadaG
‎10.73%
‎14.81%
‎1.30
‎400
‎Rado GS
‎10.61%
‎7.95%
‎1.15
‎401
‎Xenos
‎10.61%
‎5.32%
‎1.34
‎402
‎kuzja1983
‎10.60%
‎19.35%
‎1.11
‎403
‎IKWYSTI
‎10.57%
‎6.19%
‎1.59
‎404
‎ruslan.fv
‎10.55%
‎13.72%
‎1.16
‎405
‎Zlatrika
‎10.55%
‎40.12%
‎1.11
‎406
‎XLOT
‎10.50%
‎10.50%
‎1.15
‎407
‎d-dmitriy
‎10.49%
‎11.71%
‎1.21
‎408
‎nik2
‎10.46%
‎18.10%
‎1.13
‎409
‎AlbusCat
‎10.46%
‎17.06%
‎1.12
‎410
‎sv
‎10.44%
‎2.51%
‎2.57
‎411
‎min
‎10.33%
‎18.94%
‎1.11
‎412
‎geron
‎10.23%
‎17.85%
‎1.20
‎413
‎Diamond55
‎10.23%
‎14.75%
‎1.13
‎414
‎Syam_alpari
‎10.21%
‎12.67%
‎1.17
‎415
‎Tufayel73
‎10.13%
‎5.40%
‎1.32
‎416
‎evgenich
‎10.13%
‎3.45%
‎1.49
‎417
‎UDA4NIK
‎10.12%
‎5.95%
‎1.22
‎418
‎trade_hunter
‎10.09%
‎32.80%
‎1.13
‎419
‎AFORD
‎10.03%
‎6.51%
‎1.24
‎420
‎Andy
‎9.99%
‎20.48%
‎1.21
‎421
‎X_61
‎9.89%
‎43.48%
‎1.11
‎422
‎zveruga
‎9.88%
‎14.86%
‎1.12
‎423
‎PocketBear
‎9.87%
‎4.89%
‎1.79
‎424
‎Irajbikdeli
‎9.84%
‎1.68%
‎1.85
‎425
‎west27
‎9.82%
‎4.61%
‎1.34
‎426
‎sash
‎9.82%
‎36.50%
‎1.11
‎427
‎vladven125
‎9.80%
‎4.70%
‎1.23
‎428
‎Master
‎9.79%
‎29.01%
‎1.12
‎429
‎Turkmen86
‎9.79%
‎3.18%
‎1.45
‎430
‎KEF
‎9.75%
‎2.79%
‎2.81
‎431
‎Ingin berpartisipasi
‎9.74%
‎2.06%
‎2.36
‎432
‎Evgenimax
‎9.73%
‎6.07%
‎1.59
‎433
‎YuPablo
‎9.69%
‎8.49%
‎1.45
‎434
‎Elliottwave61
‎9.68%
‎7.19%
‎1.27
‎435
‎Ilnar
‎9.68%
‎13.03%
‎1.23
‎436
‎_lubov_zla_
‎9.66%
‎4.80%
‎1.93
‎437
‎warchun
‎9.62%
‎14.42%
‎1.18
‎438
‎kononvarvar
‎9.58%
‎5.08%
‎1.26
‎439
‎f0rex_trader
‎9.56%
‎8.96%
‎1.65
‎440
‎Ildar
‎9.55%
‎5.13%
‎1.39
‎441
‎root
‎9.49%
‎38.97%
‎1.11
‎442
‎Rom888
‎9.48%
‎18.71%
‎1.17
‎443
‎Fortuna
‎9.47%
‎2.76%
‎1.57
‎444
‎vitaley73
‎9.44%
‎5.37%
‎1.35
‎445
‎Bigboys
‎9.42%
‎36.60%
‎1.11
‎446
‎goldbap
‎9.37%
‎6.15%
‎2.44
‎447
‎ShadowW
‎9.37%
‎12.59%
‎1.14
‎448
‎mmpopovy
‎9.37%
‎3.53%
‎1.57
‎449
‎SVIST
‎9.37%
‎8.54%
‎1.33
‎450
‎Machoforex
‎9.33%
‎14.49%
‎1.16
‎451
‎DW.FX
‎9.32%
‎15.56%
‎1.11
‎452
‎Konstsntyn
‎9.31%
‎13.81%
‎1.14
‎453
‎grimleaper
‎9.29%
‎7.72%
‎1.18
‎454
‎MASENDARE
‎9.27%
‎1.61%
‎1.44
‎455
‎LazyRussianBear
‎9.27%
‎2.71%
‎1.59
‎456
‎Vitaliy I
‎9.23%
‎10.95%
‎1.13
‎457
‎Denver
‎9.17%
‎9.79%
‎1.18
‎458
‎Titan
‎9.15%
‎17.82%
‎1.08
‎459
‎Unkjnc
‎9.13%
‎3.59%
‎1.52
‎460
‎sna1968
‎9.12%
‎15.16%
‎1.09
‎461
‎Tsietsi Manone
‎9.12%
‎23.40%
‎1.10
‎462
‎Vjih
‎9.09%
‎8.87%
‎1.17
‎463
‎serek
‎9.08%
‎9.36%
‎1.23
‎464
‎Acero
‎9.03%
‎23.92%
‎1.11
‎465
‎olovo
‎9.03%
‎14.37%
‎1.30
‎466
‎AW88
‎9.03%
‎9.89%
‎1.26
‎467
‎DenSyaopin
‎8.99%
‎24.49%
‎1.10
‎468
‎Succes
‎8.99%
‎3.12%
‎2.61
‎469
‎PRV
‎8.95%
‎5.47%
‎1.17
‎470
‎JonJonC
‎8.88%
‎5.40%
‎1.62
‎471
‎Erfan
‎8.84%
‎12.79%
‎1.13
‎472
‎rowin
‎8.83%
‎17.42%
‎1.08
‎473
‎andei39
‎8.80%
‎21.04%
‎1.14
‎474
‎Komar
‎8.75%
‎4.46%
‎1.73
‎475
‎Andrey 1983
‎8.74%
‎13.58%
‎1.22
‎476
‎zzzzz
‎8.74%
‎4.44%
‎1.59
‎477
‎neon
‎8.69%
‎32.57%
‎1.11
‎478
‎papaklass
‎8.68%
‎7.15%
‎1.19
‎479
‎Nikn
‎8.68%
‎5.50%
‎1.30
‎480
‎Ronaldforrest
‎8.64%
‎57.69%
‎1.08
‎481
‎baaby
‎8.58%
‎32.31%
‎1.11
‎482
‎Fred
‎8.52%
‎10.89%
‎1.21
‎483
‎Robven
‎8.49%
‎4.49%
‎2.38
‎484
‎Gidr
‎8.47%
‎15.18%
‎1.12
‎485
‎bets
‎8.45%
‎2.48%
‎2.51
‎486
‎UD
‎8.43%
‎8.30%
‎1.24
‎487
‎100KMaxMax
‎8.42%
‎8.57%
‎1.38
‎488
‎Sniper863
‎8.41%
‎8.03%
‎1.47
‎489
‎mzb
‎8.40%
‎6.21%
‎1.64
‎490
‎Helen41
‎8.37%
‎4.50%
‎1.33
‎491
‎arwolf
‎8.32%
‎57.48%
‎1.06
‎492
‎lizard
‎8.29%
‎21.42%
‎1.08
‎493
‎Mikola
‎8.27%
‎27.85%
‎1.11
‎494
‎Sully_Surgut_86
‎8.26%
‎0.98%
‎3.58
‎495
‎fortes
‎8.25%
‎10.12%
‎1.14
‎496
‎buran-75
‎8.21%
‎6.47%
‎1.29
‎497
‎Stone
‎8.21%
‎4.88%
‎1.26
‎498
‎valeryo
‎8.21%
‎6.87%
‎1.27
‎499
‎sonababu
‎8.18%
‎40.49%
‎1.08
‎500
‎fazail62
‎8.16%
‎12.90%
‎1.24
‎501
‎Flexxx
‎8.12%
‎10.47%
‎1.34
‎502
‎karim
‎8.12%
‎6.10%
‎1.31
‎503
‎KS78
‎8.11%
‎25.60%
‎1.07
‎504
‎KILL HUNTER
‎7.97%
‎18.95%
‎1.14
‎505
‎Andoff
‎7.96%
‎19.12%
‎1.13
‎506
‎Vechnii
‎7.92%
‎17.59%
‎1.12
‎507
‎gka07
‎7.91%
‎13.68%
‎1.15
‎508
‎Palych
‎7.87%
‎11.61%
‎1.18
‎509
‎Belajar
‎7.87%
‎5.81%
‎2.05
‎510
‎x666x
‎7.86%
‎3.85%
‎1.57
‎511
‎nesta
‎7.86%
‎19.15%
‎1.08
‎512
‎serjoga50005
‎7.81%
‎16.00%
‎1.15
‎513
‎Aleks
‎7.80%
‎17.76%
‎1.12
‎514
‎Robertik789
‎7.79%
‎11.92%
‎1.21
‎515
‎vv1987
‎7.79%
‎13.33%
‎1.12
‎516
‎surf
‎7.77%
‎15.87%
‎1.19
‎517
‎bigrez
‎7.75%
‎1.17%
‎1.90
‎518
‎FX2019
‎7.74%
‎53.45%
‎1.07
‎519
‎Maxxx
‎7.73%
‎7.10%
‎1.23
‎520
‎Aleksey31
‎7.68%
‎2.00%
‎1.47
‎521
‎Dzhon09
‎7.64%
‎20.38%
‎1.10
‎522
‎Saigon
‎7.64%
‎21.68%
‎1.08
‎523
‎traze_demo
‎7.64%
‎15.18%
‎1.13
‎524
‎DEKAN
‎7.63%
‎22.51%
‎1.05
‎525
‎SCORPION
‎7.60%
‎19.63%
‎1.08
‎526
‎APCHERON
‎7.59%
‎10.00%
‎1.19
‎527
‎ivan1979
‎7.58%
‎32.18%
‎1.08
‎528
‎AleksSamara
‎7.52%
‎10.49%
‎1.25
‎529
‎Capis
‎7.51%
‎3.16%
‎2.13
‎530
‎Dimex1
‎7.48%
‎9.64%
‎1.18
‎531
‎IGOR_1980
‎7.46%
‎34.33%
‎1.07
‎532
‎MXAT
‎7.45%
‎16.61%
‎1.14
‎533
‎ribaksude
‎7.45%
‎33.34%
‎1.08
‎534
‎CHICHA82
‎7.44%
‎7.65%
‎1.40
‎535
‎Pavel111
‎7.44%
‎9.29%
‎1.15
‎536
‎ruslan2911
‎7.42%
‎16.83%
‎1.16
‎537
‎Prima
‎7.38%
‎8.64%
‎1.16
‎538
‎Alex950
‎7.33%
‎3.70%
‎1.94
‎539
‎Callisto
‎7.33%
‎6.61%
‎1.37
‎540
‎kukul3
‎7.28%
‎2.87%
‎2.54
‎541
‎Tyzzemec
‎7.27%
‎0.36%
‎8.46
‎542
‎Vilimir21
‎7.27%
‎15.20%
‎1.09
‎543
‎Maximus
‎7.20%
‎12.00%
‎1.23
‎544
‎Maksik
‎7.17%
‎6.81%
‎1.15
‎545
‎PERSPECTIVE TRADE
‎7.17%
‎1.49%
‎1.59
‎546
‎zoel
‎7.17%
‎2.51%
‎1.65
‎547
‎Sun Kaktus
‎7.16%
‎16.30%
‎1.13
‎548
‎Beetle25
‎7.15%
‎3.24%
‎2.27
‎549
‎hunter
‎7.14%
‎19.00%
‎1.18
‎550
‎gvb
‎7.14%
‎11.89%
‎1.24
‎551
‎axwell
‎7.09%
‎37.54%
‎1.07
‎552
‎Sergwolf
‎7.06%
‎40.47%
‎1.09
‎553
‎Goldman
‎7.06%
‎3.88%
‎1.30
‎554
‎svetljaxok
‎7.01%
‎35.87%
‎1.09
‎555
‎R311
‎7.00%
‎7.67%
‎1.08
‎556
‎Victor585
‎7.00%
‎8.49%
‎1.09
‎557
‎Alex
‎6.98%
‎7.71%
‎1.23
‎558
‎Veaberji
‎6.96%
‎2.61%
‎2.97
‎559
‎999YYY999
‎6.93%
‎15.44%
‎1.08
‎560
‎MelBRos
‎6.91%
‎3.67%
‎1.20
‎561
‎Helgirald
‎6.84%
‎17.76%
‎1.11
‎562
‎kalambeckiy
‎6.82%
‎4.34%
‎1.44
‎563
‎Arekenzi
‎6.82%
‎0.10%
‎29.06
‎564
‎Natasla
‎6.81%
‎3.43%
‎1.71
‎565
‎a19vr
‎6.80%
‎15.07%
‎1.07
‎566
‎Def Leppard
‎6.77%
‎6.92%
‎1.36
‎567
‎Rerum
‎6.76%
‎1.74%
‎1.51
‎568
‎victoria
‎6.74%
‎2.37%
‎1.38
‎569
‎Fx Bek
‎6.74%
‎3.06%
‎1.38
‎570
‎bizpartner
‎6.74%
‎8.85%
‎1.14
‎571
‎wallwalker
‎6.73%
‎8.09%
‎1.56
‎572
‎Kamal1465
‎6.70%
‎0.09%
‎38.23
‎573
‎Buffet
‎6.69%
‎1.17%
‎2.54
‎574
‎Sam006
‎6.69%
‎1.82%
‎3.22
‎575
‎Gad
‎6.62%
‎37.84%
‎1.06
‎576
‎Inno
‎6.62%
‎12.14%
‎1.12
‎577
‎SHS
‎6.55%
‎5.58%
‎1.37
‎578
‎golden rose
‎6.55%
‎31.16%
‎1.08
‎579
‎Vanger
‎6.55%
‎22.71%
‎1.11
‎580
‎AsilbekF
‎6.54%
‎38.24%
‎1.07
‎581
‎script
‎6.52%
‎4.40%
‎1.19
‎582
‎good boy
‎6.50%
‎6.56%
‎1.17
‎583
‎Erkot
‎6.50%
‎1.54%
‎2.50
‎584
‎Davood52
‎6.48%
‎7.12%
‎1.24
‎585
‎Chumka
‎6.46%
‎33.79%
‎1.07
‎586
‎Aivengo
‎6.43%
‎1.78%
‎2.06
‎587
‎serg
‎6.40%
‎23.25%
‎1.08
‎588
‎Alexgap
‎6.39%
‎3.90%
‎1.34
‎589
‎RedRunner
‎6.39%
‎13.57%
‎1.20
‎590
‎aleksandr10
‎6.39%
‎39.31%
‎1.06
‎591
‎valeron74
‎6.34%
‎39.89%
‎1.06
‎592
‎VVV
‎6.34%
‎0.26%
‎25.50
‎593
‎TommyZizaH
‎6.32%
‎10.25%
‎1.12
‎594
‎Medicine
‎6.30%
‎1.45%
‎5.34
‎595
‎Anto95
‎6.28%
‎5.91%
‎1.34
‎596
‎iPop_iGnorance
‎6.28%
‎1.02%
‎2.11
‎597
‎Roben V
‎6.26%
‎0.79%
‎1.57
‎598
‎NordX
‎6.23%
‎9.88%
‎1.14
‎599
‎LVA_LAV
‎6.19%
‎6.23%
‎1.19
‎600
‎BoulFX
‎6.18%
‎4.52%
‎1.35
‎601
‎kolap777
‎6.18%
‎20.71%
‎1.08
‎602
‎jesus
‎6.16%
‎5.40%
‎1.15
‎603
‎Gammi
‎6.16%
‎17.35%
‎1.12
‎604
‎Ken
‎6.15%
‎5.01%
‎1.30
‎605
‎ali_boyka
‎6.15%
‎6.41%
‎1.57
‎606
‎m.omidvar
‎6.09%
‎9.19%
‎1.19
‎607
‎Fidel
‎6.06%
‎21.12%
‎1.12
‎608
‎basilio
‎6.05%
‎16.31%
‎1.12
‎609
‎pooriya
‎6.02%
‎4.79%
‎1.17
‎610
‎Mike Rada
‎6.01%
‎9.82%
‎1.21
‎611
‎MDC
‎6.01%
‎5.34%
‎1.84
‎612
‎MadRuff
‎5.97%
‎28.70%
‎1.07
‎613
‎Techdok
‎5.96%
‎2.20%
‎1.45
‎614
‎anden
‎5.95%
‎6.30%
‎1.27
‎615
‎Shaman
‎5.93%
‎12.92%
‎1.14
‎616
‎nac