واقعیت مجازی

صندوق جوایز

$ 8,760 در سال

هدف – نشان دادن بیشترین بازده
و کمترین افت در حساب‌های آموزشی

رقابت مجازی برای جوایز واقعی

شرکت کنندگان مسابقه می‌توانند بدون هیچ ریسکی، جایزه نقدی دریافت کنند. چون مسابقه واقعیت مجازی برای حساب‌های آموزشی برگزار می‌شود. تنها چیزی که برای پیروزی لازم است – نشان دادن بهترین نتیجه معاملات است!

 • $ 2 190

  صندوق جایزه دوره 45

 • 50 000 alp

  جوایز مکمل

 • 30

  تعداد مقام‌های جایزه دار

 • 4 225

  شرکت کنندگان دوره 1

1 دوره 13/01/2020 - 21/03/2020
دوره به پایان رسیده استثبت نام بسته است
2 دوره 06/04/2020 - 20/06/2020
ثبت نام

نتایج دوره 1 hint

اطلاعات جمع آوری شده در 22/03/2020 00:04. هر یک ساعت یکبار بروز می‌شود.

مقام

search icon

درآمد

(امتیازات)

افت

(امتیازات)

عامل سود

(امتیازات)

مجموع امتیازات

‎1
‎PAS
‎151.59%
(44)
‎4.85%
(47)
‎13.59
(49)
140
500
USD
‎2
‎elena
‎120.13%
(29)
‎0.37%
(50)
‎238.79
(50)
129
400
USD
‎3
‎Zemlak
‎142.49%
(39)
‎12.45%
(36)
‎3.92
(42)
117
350
USD
‎4
‎Vilatpan
‎210.21%
(48)
‎17.71%
(24)
‎4.07
(43)
115
250
USD
‎5
‎CoolYnaR
‎118.14%
(28)
‎10.59%
(43)
‎3.40
(40)
111
200
USD
‎6
‎Han 28
‎107.37%
(16)
‎9.00%
(46)
‎5.40
(46)
108
150
USD
‎7
‎Tonmaster
‎102.55%
(10)
‎3.77%
(48)
‎8.35
(47)
105
100
USD
‎8
‎nuser
‎106.66%
(15)
‎9.82%
(45)
‎4.40
(44)
104
90
USD
‎9
‎rumjashka
‎99.63%
(5)
‎2.08%
(49)
‎12.10
(48)
102
80
USD
‎10
‎vasy1978
‎114.84%
(24)
‎13.50%
(31)
‎4.57
(45)
100
70
USD
‎11
‎Motebang Diaho
‎165.48%
(46)
‎21.51%
(14)
‎3.35
(39)
99
10000
ALP
‎12
‎Short
‎121.77%
(31)
‎13.75%
(30)
‎3.30
(38)
99
7000
ALP
‎13
‎Kleveryalta
‎116.63%
(27)
‎12.74%
(33)
‎2.98
(36)
96
5000
ALP
‎14
‎sal
‎115.53%
(26)
‎11.43%
(39)
‎2.50
(30)
95
3000
ALP
‎15
‎Domovoy
‎111.54%
(22)
‎10.74%
(42)
‎2.48
(29)
93
2500
ALP
‎16
‎Vaaar
‎144.79%
(43)
‎11.22%
(40)
‎1.96
(9)
92
2000
ALP
‎17
‎Tanar
‎136.21%
(37)
‎18.82%
(22)
‎2.52
(31)
90
2000
ALP
‎18
‎Nadya2102
‎221.34%
(49)
‎32.97%
(4)
‎2.71
(34)
87
2000
ALP
‎19
‎Bankir
‎105.76%
(14)
‎12.93%
(32)
‎3.66
(41)
87
2000
ALP
‎20
‎NBVK
‎172.91%
(47)
‎21.87%
(12)
‎2.38
(26)
85
2000
ALP
‎21
‎Sunj
‎107.60%
(17)
‎10.02%
(44)
‎2.33
(24)
85
1500
ALP
‎22
‎Touzan
‎144.50%
(42)
‎18.28%
(23)
‎2.25
(19)
84
1500
ALP
‎23
‎ArtisanV
‎125.94%
(34)
‎21.29%
(15)
‎2.73
(35)
84
1500
ALP
‎24
‎Hasbit
‎124.50%
(33)
‎14.32%
(28)
‎2.32
(23)
84
1500
ALP
‎25
‎Kcool
‎108.18%
(18)
‎12.74%
(34)
‎2.56
(32)
84
1500
ALP
‎26
‎Sanjar
‎124.34%
(32)
‎11.93%
(37)
‎1.97
(10)
79
1000
ALP
‎27
‎FxForce
‎143.34%
(41)
‎23.16%
(9)
‎2.39
(27)
77
1000
ALP
‎28
‎x
‎103.19%
(11)
‎10.82%
(41)
‎2.34
(25)
77
1000
ALP
‎29
‎Matrex
‎121.72%
(30)
‎22.17%
(11)
‎2.63
(33)
74
1000
ALP
‎30
‎rasol598
‎157.19%
(45)
‎23.94%
(8)
‎2.13
(17)
70
1000
ALP
‎31
‎hungcoi
‎260.36%
(50)
‎33.94%
(3)
‎2.06
(14)
67
‎-
‎32
‎LAV2020
‎101.89%
(8)
‎11.85%
(38)
‎2.28
(21)
67
‎-
‎33
‎Lenka
‎108.49%
(19)
‎20.59%
(19)
‎2.39
(28)
66
‎-
‎34
‎I73
‎103.89%
(13)
‎21.09%
(16)
‎3.27
(37)
66
‎-
‎35
‎dojaleks
‎131.30%
(36)
‎19.41%
(21)
‎1.90
(6)
63
‎-
‎36
‎Baltoro
‎101.63%
(7)
‎12.64%
(35)
‎2.26
(20)
62
‎-
‎37
‎nizove
‎112.40%
(23)
‎17.28%
(26)
‎2.00
(12)
61
‎-
‎38
‎Alexey Pashanov
‎141.52%
(38)
‎26.60%
(6)
‎2.05
(13)
57
‎-
‎39
‎dronik
‎111.03%
(21)
‎21.79%
(13)
‎2.16
(18)
52
‎-
‎40
‎bahus
‎96.60%
(2)
‎15.37%
(27)
‎2.28
(22)
51
‎-
‎41
‎andrei39
‎115.19%
(25)
‎20.86%
(17)
‎1.90
(7)
49
‎-
‎42
‎veni
‎101.11%
(6)
‎13.95%
(29)
‎1.98
(11)
46
‎-
‎43
‎Mechta
‎142.95%
(40)
‎34.51%
(2)
‎1.69
(3)
45
‎-
‎44
‎RT-70
‎127.80%
(35)
‎28.08%
(5)
‎1.70
(5)
45
‎-
‎45
‎DJ
‎98.33%
(4)
‎20.46%
(20)
‎2.12
(16)
40
‎-
‎46
‎Dronov
‎97.93%
(3)
‎17.35%
(25)
‎1.91
(8)
36
‎-
‎47
‎Helen85
‎96.34%
(1)
‎20.81%
(18)
‎2.10
(15)
34
‎-
‎48
‎gnezdo
‎110.41%
(20)
‎24.25%
(7)
‎1.68
(2)
29
‎-
‎49
‎Trymenfx
‎103.21%
(12)
‎22.53%
(10)
‎1.69
(4)
26
‎-
‎50
‎Mistel
‎102.40%
(9)
‎39.71%
(1)
‎1.48
(1)
11
‎-

مقام

search icon

درآمد

افت

عامل سود

‎1
‎hungcoi
‎260.36%
‎33.94%
‎2.06
‎2
‎Nadya2102
‎221.34%
‎32.97%
‎2.71
‎3
‎Vilatpan
‎210.21%
‎17.71%
‎4.07
‎4
‎NBVK
‎172.91%
‎21.87%
‎2.38
‎5
‎Motebang Diaho
‎165.48%
‎21.51%
‎3.35
‎6
‎rasol598
‎157.19%
‎23.94%
‎2.13
‎7
‎PAS
‎151.59%
‎4.85%
‎13.59
‎8
‎Vaaar
‎144.79%
‎11.22%
‎1.96
‎9
‎Touzan
‎144.50%
‎18.28%
‎2.25
‎10
‎FxForce
‎143.34%
‎23.16%
‎2.39
‎11
‎Mechta
‎142.95%
‎34.51%
‎1.69
‎12
‎Zemlak
‎142.49%
‎12.45%
‎3.92
‎13
‎Alexey Pashanov
‎141.52%
‎26.60%
‎2.05
‎14
‎Tanar
‎136.21%
‎18.82%
‎2.52
‎15
‎dojaleks
‎131.30%
‎19.41%
‎1.90
‎16
‎RT-70
‎127.80%
‎28.08%
‎1.70
‎17
‎ArtisanV
‎125.94%
‎21.29%
‎2.73
‎18
‎Hasbit
‎124.50%
‎14.32%
‎2.32
‎19
‎Sanjar
‎124.34%
‎11.93%
‎1.97
‎20
‎Short
‎121.77%
‎13.75%
‎3.30
‎21
‎Matrex
‎121.72%
‎22.17%
‎2.63
‎22
‎elena
‎120.13%
‎0.37%
‎238.79
‎23
‎CoolYnaR
‎118.14%
‎10.59%
‎3.40
‎24
‎Kleveryalta
‎116.63%
‎12.74%
‎2.98
‎25
‎sal
‎115.53%
‎11.43%
‎2.50
‎26
‎andrei39
‎115.19%
‎20.86%
‎1.90
‎27
‎vasy1978
‎114.84%
‎13.50%
‎4.57
‎28
‎nizove
‎112.40%
‎17.28%
‎2.00
‎29
‎Domovoy
‎111.54%
‎10.74%
‎2.48
‎30
‎dronik
‎111.03%
‎21.79%
‎2.16
‎31
‎gnezdo
‎110.41%
‎24.25%
‎1.68
‎32
‎Lenka
‎108.49%
‎20.59%
‎2.39
‎33
‎Kcool
‎108.18%
‎12.74%
‎2.56
‎34
‎Sunj
‎107.60%
‎10.02%
‎2.33
‎35
‎Han 28
‎107.37%
‎9.00%
‎5.40
‎36
‎nuser
‎106.66%
‎9.82%
‎4.40
‎37
‎Bankir
‎105.76%
‎12.93%
‎3.66
‎38
‎I73
‎103.89%
‎21.09%
‎3.27
‎39
‎Trymenfx
‎103.21%
‎22.53%
‎1.69
‎40
‎x
‎103.19%
‎10.82%
‎2.34
‎41
‎Tonmaster
‎102.55%
‎3.77%
‎8.35
‎42
‎Mistel
‎102.40%
‎39.71%
‎1.48
‎43
‎LAV2020
‎101.89%
‎11.85%
‎2.28
‎44
‎Baltoro
‎101.63%
‎12.64%
‎2.26
‎45
‎veni
‎101.11%
‎13.95%
‎1.98
‎46
‎rumjashka
‎99.63%
‎2.08%
‎12.10
‎47
‎DJ
‎98.33%
‎20.46%
‎2.12
‎48
‎Dronov
‎97.93%
‎17.35%
‎1.91
‎49
‎bahus
‎96.60%
‎15.37%
‎2.28
‎50
‎Helen85
‎96.34%
‎20.81%
‎2.10
‎51
‎Rom_kA
‎94.41%
‎9.16%
‎2.96
‎52
‎T116
‎94.23%
‎11.50%
‎2.78
‎53
‎kalmuk
‎93.03%
‎19.15%
‎1.83
‎54
‎Warior999
‎92.96%
‎7.72%
‎4.03
‎55
‎Aznaur
‎92.65%
‎26.01%
‎2.13
‎56
‎DmitriyO
‎92.50%
‎12.76%
‎2.36
‎57
‎miniatory
‎92.38%
‎12.48%
‎1.57
‎58
‎Mehrdad
‎92.02%
‎9.62%
‎2.96
‎59
‎itmgk
‎91.55%
‎20.64%
‎2.28
‎60
‎noshirvan1357
‎91.08%
‎6.92%
‎2.22
‎61
‎E087EE05
‎90.81%
‎12.79%
‎2.48
‎62
‎ribaksude
‎90.38%
‎22.36%
‎3.76
‎63
‎shulman68
‎89.80%
‎23.46%
‎2.99
‎64
‎Serge66
‎89.73%
‎10.15%
‎2.15
‎65
‎lada sedan
‎89.00%
‎11.15%
‎3.35
‎66
‎Monarx
‎88.96%
‎11.12%
‎2.75
‎67
‎Sergun
‎88.92%
‎9.60%
‎1.96
‎68
‎sliding
‎88.69%
‎11.38%
‎2.32
‎69
‎alexr70
‎88.64%
‎10.01%
‎2.28
‎70
‎Lex7676
‎87.60%
‎9.87%
‎2.74
‎71
‎agouvic
‎86.77%
‎19.93%
‎1.93
‎72
‎Alexey20
‎86.18%
‎18.11%
‎2.88
‎73
‎zevs
‎85.74%
‎11.28%
‎1.97
‎74
‎vahidreza
‎85.71%
‎4.97%
‎3.34
‎75
‎RSEcoin
‎85.03%
‎20.85%
‎2.46
‎76
‎CYMILA
‎84.21%
‎17.93%
‎2.13
‎77
‎DenSyaopin
‎83.32%
‎19.07%
‎1.43
‎78
‎owl
‎83.32%
‎23.24%
‎1.93
‎79
‎Anhngo
‎82.13%
‎37.47%
‎1.48
‎80
‎xawie
‎81.88%
‎18.77%
‎1.63
‎81
‎Mehdi Ghasemi
‎81.87%
‎4.93%
‎3.74
‎82
‎Fast and Furious AO
‎80.82%
‎21.91%
‎1.82
‎83
‎435_Igor
‎79.96%
‎28.58%
‎1.46
‎84
‎Mayor
‎79.26%
‎35.26%
‎1.55
‎85
‎tackser
‎78.71%
‎31.68%
‎1.74
‎86
‎erihkon
‎78.39%
‎6.85%
‎2.96
‎87
‎Spek
‎78.31%
‎36.17%
‎1.27
‎88
‎Gard
‎77.95%
‎8.66%
‎1.59
‎89
‎A.Z-Ab-Al
‎77.55%
‎19.54%
‎1.85
‎90
‎Slonist
‎77.26%
‎23.70%
‎1.93
‎91
‎Lena
‎77.13%
‎8.85%
‎2.21
‎92
‎Chainik
‎76.99%
‎32.84%
‎2.10
‎93
‎Clock
‎76.61%
‎27.47%
‎2.26
‎94
‎no.13
‎76.51%
‎19.56%
‎1.96
‎95
‎Mr.Bin
‎76.18%
‎19.70%
‎2.18
‎96
‎Evgenius
‎76.11%
‎3.49%
‎4.75
‎97
‎azbbv
‎76.03%
‎8.26%
‎2.34
‎98
‎Djoker
‎75.22%
‎19.45%
‎2.21
‎99
‎Hamza
‎74.48%
‎23.35%
‎1.46
‎100
‎TIM
‎74.37%
‎11.32%
‎1.88
‎101
‎Sahar.Sal
‎74.12%
‎7.30%
‎2.82
‎102
‎nti47
‎73.92%
‎25.56%
‎1.91
‎103
‎Xushvakt
‎73.16%
‎13.98%
‎1.48
‎104
‎havr
‎72.59%
‎26.91%
‎1.48
‎105
‎ZhiN
‎71.80%
‎24.59%
‎1.40
‎106
‎Re4500
‎71.33%
‎22.84%
‎2.22
‎107
‎Godkew
‎71.14%
‎8.06%
‎2.41
‎108
‎zhirgal
‎70.42%
‎20.63%
‎2.08
‎109
‎moghazawy
‎69.88%
‎39.77%
‎1.34
‎110
‎G.ee
‎69.39%
‎29.42%
‎1.74
‎111
‎MONAH
‎69.25%
‎8.50%
‎2.61
‎112
‎DS
‎69.10%
‎8.92%
‎1.95
‎113
‎den87
‎68.86%
‎39.07%
‎1.26
‎114
‎Penner
‎67.92%
‎8.79%
‎2.16
‎115
‎sovoc
‎67.65%
‎29.43%
‎1.50
‎116
‎margo2506
‎67.54%
‎10.39%
‎2.09
‎117
‎Yurec
‎67.17%
‎12.82%
‎1.75
‎118
‎DJITrader
‎67.06%
‎14.54%
‎1.89
‎119
‎viking006
‎66.61%
‎8.23%
‎3.41
‎120
‎Altair
‎66.46%
‎18.87%
‎1.65
‎121
‎reza_khaffan
‎66.37%
‎48.57%
‎1.46
‎122
‎kaa
‎65.87%
‎20.78%
‎1.60
‎123
‎vadimby
‎65.70%
‎17.10%
‎1.93
‎124
‎king_mohammad
‎64.52%
‎9.22%
‎1.84
‎125
‎fari
‎64.42%
‎45.62%
‎1.32
‎126
‎NovaProspect
‎62.89%
‎15.61%
‎1.51
‎127
‎Mozart
‎62.77%
‎28.86%
‎1.50
‎128
‎Uncle
‎62.66%
‎39.77%
‎1.39
‎129
‎Isamir
‎62.50%
‎17.31%
‎2.06
‎130
‎Neo
‎62.45%
‎18.88%
‎1.56
‎131
‎Sadrad
‎62.26%
‎10.39%
‎1.57
‎132
‎Den25man
‎61.81%
‎20.35%
‎1.89
‎133
‎KTO TAM
‎61.70%
‎31.48%
‎1.28
‎134
‎lima
‎61.41%
‎6.08%
‎4.11
‎135
‎Boroda
‎61.09%
‎21.84%
‎1.86
‎136
‎Alexxxaaa
‎60.98%
‎51.31%
‎1.40
‎137
‎treenminator
‎60.78%
‎10.26%
‎1.69
‎138
‎KOSMOS
‎60.72%
‎3.75%
‎1.96
‎139
‎tQasem
‎59.97%
‎5.28%
‎2.38
‎140
‎Wasdew
‎59.69%
‎13.94%
‎1.77
‎141
‎Vityara
‎59.44%
‎10.75%
‎2.48
‎142
‎Bogatov
‎59.17%
‎32.40%
‎1.37
‎143
‎forexrulezno
‎58.63%
‎41.04%
‎1.44
‎144
‎Sanjit
‎58.45%
‎26.51%
‎1.35
‎145
‎kukul3
‎57.97%
‎13.74%
‎2.30
‎146
‎ruslan2911
‎57.78%
‎17.44%
‎1.66
‎147
‎Gattaca
‎57.77%
‎17.10%
‎2.03
‎148
‎reddiamond7753191
‎57.60%
‎5.57%
‎5.77
‎149
‎no war
‎57.39%
‎11.22%
‎3.85
‎150
‎sborisog
‎56.87%
‎29.15%
‎1.48
‎151
‎alex261
‎56.87%
‎30.81%
‎1.46
‎152
‎zimm
‎56.82%
‎11.03%
‎1.56
‎153
‎zeroplusminus
‎56.60%
‎4.43%
‎3.16
‎154
‎Maestrych
‎56.55%
‎32.10%
‎1.56
‎155
‎shakila abedi
‎56.42%
‎20.82%
‎1.47
‎156
‎Piggi
‎56.41%
‎24.61%
‎1.70
‎157
‎Rommm
‎55.86%
‎4.85%
‎2.84
‎158
‎Kirill71
‎55.62%
‎13.65%
‎1.93
‎159
‎BRO1991
‎53.93%
‎24.64%
‎1.90
‎160
‎Fenix
‎53.85%
‎16.78%
‎1.45
‎161
‎Opizari
‎53.25%
‎4.34%
‎2.22
‎162
‎MINGO68
‎53.16%
‎54.22%
‎1.56
‎163
‎tvv
‎53.12%
‎5.51%
‎4.87
‎164
‎Yurik
‎52.98%
‎14.57%
‎1.96
‎165
‎Boatsman
‎52.75%
‎17.27%
‎2.27
‎166
‎Vetal35
‎52.59%
‎14.21%
‎1.50
‎167
‎slade
‎52.52%
‎10.19%
‎2.11
‎168
‎lowt
‎52.33%
‎35.76%
‎1.76
‎169
‎Misanthrope
‎52.11%
‎15.12%
‎1.88
‎170
‎Netto
‎51.62%
‎10.66%
‎2.42
‎171
‎reza111
‎51.62%
‎25.04%
‎1.95
‎172
‎mino233
‎51.49%
‎5.04%
‎6.80
‎173
‎partha
‎51.44%
‎14.53%
‎1.98
‎174
‎Sergei 78
‎51.38%
‎19.48%
‎1.81
‎175
‎Achy017
‎50.72%
‎9.60%
‎1.80
‎176
‎sonia
‎50.42%
‎17.15%
‎1.61
‎177
‎a19vr
‎50.40%
‎33.55%
‎1.32
‎178
‎Dan Almaty
‎50.30%
‎2.55%
‎5.74
‎179
‎MEGHDAD
‎49.71%
‎3.51%
‎4.28
‎180
‎dron
‎49.67%
‎17.80%
‎1.84
‎181
‎Balian
‎49.47%
‎16.75%
‎1.74
‎182
‎user
‎49.38%
‎17.93%
‎1.42
‎183
‎Petr
‎48.92%
‎21.65%
‎1.55
‎184
‎Oolong
‎47.73%
‎21.04%
‎1.36
‎185
‎xxx
‎47.40%
‎15.26%
‎1.85
‎186
‎vladimervldkuzmin
‎47.25%
‎36.79%
‎1.39
‎187
‎Rustik79
‎46.07%
‎26.40%
‎1.65
‎188
‎vladimiracc74
‎46.05%
‎58.20%
‎1.41
‎189
‎Shamil Sulaibanov
‎45.40%
‎30.26%
‎1.67
‎190
‎MASOUM
‎45.40%
‎28.59%
‎1.37
‎191
‎VavilonE3
‎45.34%
‎20.49%
‎1.85
‎192
‎surok
‎45.03%
‎17.12%
‎1.80
‎193
‎BATMANT
‎45.00%
‎12.68%
‎1.50
‎194
‎ambitman
‎45.00%
‎28.84%
‎1.50
‎195
‎ALcapital
‎44.71%
‎31.83%
‎1.53
‎196
‎parampampamm
‎44.67%
‎10.46%
‎1.64
‎197
‎kms73
‎44.49%
‎26.25%
‎1.36
‎198
‎Kiryll
‎44.37%
‎6.19%
‎2.26
‎199
‎isaenko
‎44.24%
‎6.38%
‎2.99
‎200
‎BOSSBOSSBOSS
‎44.13%
‎20.44%
‎2.07
‎201
‎Silver
‎44.09%
‎28.23%
‎1.40
‎202
‎INGooZ
‎43.75%
‎18.17%
‎1.51
‎203
‎Sandro59
‎43.65%
‎3.70%
‎1.90
‎204
‎VOHEN
‎43.47%
‎5.50%
‎1.72
‎205
‎HONDA
‎43.47%
‎9.04%
‎2.54
‎206
‎vittorio1
‎43.16%
‎12.23%
‎1.77
‎207
‎real
‎42.72%
‎13.84%
‎2.77
‎208
‎GNNold
‎42.67%
‎21.68%
‎1.59
‎209
‎Dongoners
‎42.64%
‎21.39%
‎1.62
‎210
‎sadaco
‎42.46%
‎6.08%
‎2.83
‎211
‎rekrut15
‎42.45%
‎19.46%
‎1.29
‎212
‎Bell
‎42.40%
‎21.30%
‎1.48
‎213
‎Big_Boss
‎42.34%
‎47.82%
‎1.36
‎214
‎deniskorst
‎42.00%
‎2.38%
‎7.19
‎215
‎habebe. F
‎41.85%
‎25.57%
‎1.59
‎216
‎Vest
‎41.58%
‎30.24%
‎1.29
‎217
‎Said. K
‎41.48%
‎22.37%
‎1.42
‎218
‎Lower
‎41.39%
‎8.63%
‎1.99
‎219
‎Eucrator
‎41.03%
‎7.91%
‎2.14
‎220
‎SmiRom
‎40.74%
‎12.56%
‎2.91
‎221
‎Rodoslav
‎40.31%
‎6.80%
‎2.43
‎222
‎Clear
‎40.30%
‎32.80%
‎1.61
‎223
‎hkipper
‎40.28%
‎32.63%
‎1.27
‎224
‎udzakigh
‎39.72%
‎6.30%
‎1.65
‎225
‎KOHKYPC
‎39.71%
‎32.99%
‎1.43
‎226
‎jahdre
‎39.66%
‎22.31%
‎1.26
‎227
‎Other
‎39.65%
‎63.54%
‎1.24
‎228
‎YUSUPOV
‎39.45%
‎34.84%
‎1.35
‎229
‎maestro
‎39.27%
‎40.61%
‎1.34
‎230
‎bekk
‎39.04%
‎13.56%
‎1.59
‎231
‎Hlabi
‎38.74%
‎18.03%
‎1.90
‎232
‎monax
‎38.55%
‎16.02%
‎1.71
‎233
‎FRANKLIN
‎38.29%
‎34.24%
‎1.18
‎234
‎Tapfuma
‎38.12%
‎9.53%
‎1.87
‎235
‎horse7776
‎38.05%
‎17.81%
‎1.34
‎236
‎taibe. F
‎37.91%
‎13.42%
‎1.50
‎237
‎Safon
‎37.90%
‎8.28%
‎1.85
‎238
‎serjoga50005
‎37.88%
‎32.28%
‎1.43
‎239
‎fifa
‎37.77%
‎37.03%
‎1.46
‎240
‎Martin
‎37.36%
‎42.60%
‎1.39
‎241
‎Intruder
‎36.69%
‎3.01%
‎7.48
‎242
‎Behzaddj
‎36.47%
‎0.00%
‎0.00
‎243
‎TURKMEN
‎36.08%
‎26.96%
‎1.28
‎244
‎Teo Pompilus
‎35.80%
‎1.73%
‎7.53
‎245
‎UDA4NIK
‎35.62%
‎49.56%
‎1.36
‎246
‎valera0212
‎35.61%
‎19.87%
‎1.89
‎247
‎Halmet
‎35.57%
‎7.30%
‎2.11
‎248
‎suruci
‎34.67%
‎8.22%
‎2.20
‎249
‎pyos10
‎34.63%
‎27.26%
‎1.42
‎250
‎vladostanin1997
‎34.54%
‎27.59%
‎1.62
‎251
‎hearts
‎34.50%
‎14.02%
‎2.28
‎252
‎piusato1
‎34.44%
‎21.04%
‎1.32
‎253
‎Gray20
‎34.17%
‎23.58%
‎1.40
‎254
‎DORIAN
‎33.85%
‎30.83%
‎1.40
‎255
‎Alexashka
‎33.76%
‎41.12%
‎1.60
‎256
‎Vikont
‎33.70%
‎29.96%
‎1.33
‎257
‎Marry
‎33.45%
‎5.51%
‎2.46
‎258
‎corneliu1
‎33.32%
‎13.18%
‎1.68
‎259
‎kia79
‎33.16%
‎21.70%
‎1.30
‎260
‎OZ
‎33.03%
‎54.37%
‎1.33
‎261
‎turboman
‎33.02%
‎47.49%
‎1.44
‎262
‎Lexus_1979
‎32.67%
‎17.39%
‎1.48
‎263
‎bebeto
‎32.50%
‎9.44%
‎2.32
‎264
‎Roza
‎32.37%
‎21.11%
‎1.26
‎265
‎Ksandr
‎32.35%
‎2.12%
‎5.46
‎266
‎Cak
‎32.23%
‎3.99%
‎4.91
‎267
‎Skreb
‎32.18%
‎59.38%
‎1.25
‎268
‎CherryViktor
‎32.16%
‎4.39%
‎5.00
‎269
‎kot2020
‎32.05%
‎6.87%
‎2.24
‎270
‎ROR
‎32.02%
‎23.52%
‎1.22
‎271
‎1982oleg
‎31.83%
‎52.79%
‎1.30
‎272
‎SosokNabuh
‎31.75%
‎14.46%
‎1.46
‎273
‎gps2069
‎31.71%
‎36.08%
‎1.64
‎274
‎Graph
‎31.28%
‎36.51%
‎1.63
‎275
‎Ser056
‎31.17%
‎3.01%
‎6.91
‎276
‎pulyadura
‎31.12%
‎60.07%
‎1.24
‎277
‎pomazok
‎30.75%
‎48.53%
‎1.32
‎278
‎iaxsi
‎30.69%
‎44.22%
‎1.28
‎279
‎VVIK
‎30.55%
‎8.28%
‎1.69
‎280
‎GaRi
‎30.42%
‎12.78%
‎1.96
‎281
‎Fazyl
‎30.30%
‎15.04%
‎1.22
‎282
‎Sunny064
‎30.29%
‎17.73%
‎1.20
‎283
‎MeYSaM
‎30.29%
‎3.40%
‎6.46
‎284
‎RusAv
‎30.16%
‎25.07%
‎1.68
‎285
‎Straikel
‎29.96%
‎10.77%
‎1.41
‎286
‎WIN
‎29.61%
‎17.73%
‎1.16
‎287
‎oleg33rus1
‎29.55%
‎12.22%
‎1.58
‎288
‎Zimax
‎29.45%
‎50.90%
‎1.35
‎289
‎Vitia
‎29.44%
‎9.97%
‎1.71
‎290
‎ussd
‎29.32%
‎26.75%
‎1.35
‎291
‎Neverhood
‎29.27%
‎28.65%
‎1.31
‎292
‎vladven125
‎29.07%
‎37.76%
‎1.28
‎293
‎DM
‎28.88%
‎28.26%
‎1.27
‎294
‎Rik
‎28.31%
‎11.43%
‎1.43
‎295
‎anyfrii
‎27.78%
‎14.49%
‎1.25
‎296
‎nike
‎27.69%
‎10.99%
‎1.95
‎297
‎Smartpit
‎27.69%
‎20.83%
‎1.42
‎298
‎Wolex
‎27.62%
‎3.11%
‎4.62
‎299
‎Dorfine
‎27.59%
‎38.39%
‎1.21
‎300
‎MY
‎27.57%
‎48.30%
‎1.29
‎301
‎esaul
‎27.19%
‎40.47%
‎1.37
‎302
‎Dmitriy26
‎27.11%
‎23.08%
‎1.56
‎303
‎ksen
‎27.09%
‎17.84%
‎1.33
‎304
‎shifachka
‎27.03%
‎9.09%
‎1.55
‎305
‎king1
‎27.03%
‎10.61%
‎1.90
‎306
‎Batya22
‎26.97%
‎17.16%
‎1.61
‎307
‎medvedev
‎26.95%
‎26.56%
‎1.45
‎308
‎DeOn
‎26.83%
‎18.59%
‎1.38
‎309
‎f0rex_trader
‎26.73%
‎17.00%
‎1.63
‎310
‎XIII
‎26.41%
‎64.61%
‎1.16
‎311
‎you are dumber
‎26.25%
‎34.28%
‎1.17
‎312
‎BhimSharmaIndia
‎26.19%
‎20.82%
‎1.51
‎313
‎Talium
‎26.11%
‎28.20%
‎1.32
‎314
‎Farhodboy
‎26.02%
‎23.51%
‎1.30
‎315
‎fani
‎25.80%
‎8.31%
‎1.49
‎316
‎dani
‎25.80%
‎20.13%
‎1.74
‎317
‎SLAVA VDV
‎25.63%
‎23.57%
‎1.18
‎318
‎Maximus296
‎25.59%
‎17.74%
‎1.21
‎319
‎mohsen mardafkan
‎25.51%
‎20.30%
‎1.24
‎320
‎boooom
‎25.41%
‎24.96%
‎1.42
‎321
‎muravei
‎25.12%
‎38.07%
‎1.31
‎322
‎cterh1972
‎24.94%
‎5.60%
‎2.08
‎323
‎OSCAR777
‎24.93%
‎3.97%
‎4.53
‎324
‎WWK
‎24.85%
‎18.42%
‎1.24
‎325
‎Saler
‎24.73%
‎5.72%
‎2.16
‎326
‎Mircea
‎24.71%
‎38.28%
‎1.17
‎327
‎saateraftan
‎24.57%
‎14.49%
‎1.30
‎328
‎voskresveat
‎24.18%
‎8.76%
‎1.58
‎329
‎SOBMEN
‎24.14%
‎61.37%
‎1.15
‎330
‎Sharjeel
‎24.13%
‎18.74%
‎1.23
‎331
‎Thebackbencher
‎23.69%
‎2.53%
‎4.20
‎332
‎LAK SAHIB
‎23.67%
‎4.56%
‎1.79
‎333
‎Barin1
‎23.59%
‎45.20%
‎1.30
‎334
‎EpicWinner
‎23.53%
‎20.43%
‎1.32
‎335
‎AminEsmaeilzade
‎23.44%
‎2.10%
‎3.37
‎336
‎Mr.Rollon
‎23.43%
‎15.16%
‎2.07
‎337
‎mahdi84
‎23.41%
‎9.33%
‎1.74
‎338
‎Toriodor
‎23.38%
‎18.51%
‎1.42
‎339
‎Barguzin
‎23.24%
‎25.99%
‎1.25
‎340
‎TARZAN
‎22.89%
‎26.50%
‎1.50
‎341
‎Sergey Alekseevi4
‎22.70%
‎21.16%
‎1.18
‎342
‎Javed
‎22.67%
‎9.86%
‎1.82
‎343
‎Elder
‎22.59%
‎26.21%
‎1.60
‎344
‎beagle
‎22.54%
‎34.15%
‎1.14
‎345
‎ASS
‎22.49%
‎12.64%
‎1.22
‎346
‎Mightyjcon
‎22.48%
‎10.24%
‎1.55
‎347
‎serg88
‎22.39%
‎25.63%
‎1.25
‎348
‎Svet
‎22.37%
‎3.29%
‎2.07
‎349
‎Makaka
‎22.35%
‎32.87%
‎1.26
‎350
‎v1
‎22.33%
‎38.76%
‎1.44
‎351
‎Sehr
‎22.32%
‎11.87%
‎1.23
‎352
‎limko
‎22.29%
‎26.72%
‎1.18
‎353
‎DIMA 1983
‎22.05%
‎16.15%
‎2.01
‎354
‎Konect
‎21.95%
‎3.10%
‎2.87
‎355
‎Nikolay Abramovskiy
‎21.90%
‎27.68%
‎1.29
‎356
‎Amir Esfandiar
‎21.87%
‎31.84%
‎1.28
‎357
‎market
‎21.87%
‎29.90%
‎1.21
‎358
‎Shoma
‎21.79%
‎18.19%
‎1.67
‎359
‎Gans24rus
‎21.72%
‎29.24%
‎1.19
‎360
‎Rysiek
‎21.67%
‎36.27%
‎1.16
‎361
‎Roma
‎21.63%
‎16.92%
‎1.93
‎362
‎ital
‎21.55%
‎17.21%
‎1.21
‎363
‎PRV
‎21.14%
‎33.89%
‎1.19
‎364
‎aneg87
‎21.14%
‎11.08%
‎1.62
‎365
‎sobolino
‎21.12%
‎19.92%
‎1.34
‎366
‎tigon
‎21.01%
‎37.31%
‎1.42
‎367
‎Politruk
‎21.00%
‎3.76%
‎1.69
‎368
‎Playhard
‎20.92%
‎7.20%
‎1.94
‎369
‎lion
‎20.91%
‎41.78%
‎1.25
‎370
‎PCHELKA
‎20.86%
‎7.02%
‎1.66
‎371
‎mourad
‎20.78%
‎10.37%
‎1.80
‎372
‎Dickp5
‎20.76%
‎13.92%
‎1.22
‎373
‎Seda
‎20.70%
‎30.97%
‎1.20
‎374
‎Georg80
‎20.55%
‎1.06%
‎1.81
‎375
‎Bendgamin Franklin
‎20.43%
‎25.06%
‎1.30
‎376
‎don gato
‎20.42%
‎30.39%
‎1.16
‎377
‎erik44
‎20.41%
‎22.59%
‎1.41
‎378
‎chpnik
‎20.38%
‎7.22%
‎1.50
‎379
‎Tapochek
‎20.20%
‎7.07%
‎1.91
‎380
‎Alexey
‎20.08%
‎12.08%
‎1.35
‎381
‎djmax1552
‎20.07%
‎19.12%
‎1.38
‎382
‎Amjad
‎20.05%
‎27.41%
‎1.18
‎383
‎arkombulat
‎20.03%
‎8.51%
‎1.33
‎384
‎Porta
‎19.98%
‎6.80%
‎1.59
‎385
‎Salam
‎19.83%
‎27.45%
‎1.18
‎386
‎alex731
‎19.69%
‎13.49%
‎1.28
‎387
‎Zaratrau
‎19.64%
‎24.70%
‎1.10
‎388
‎MAH1987
‎19.58%
‎47.08%
‎1.21
‎389
‎tuanvu
‎19.57%
‎2.72%
‎1.40
‎390
‎Denn-79
‎19.50%
‎13.47%
‎2.07
‎391
‎NTFS
‎19.45%
‎14.97%
‎1.28
‎392
‎fortes
‎19.22%
‎26.87%
‎1.16
‎393
‎olegs
‎19.18%
‎42.46%
‎1.14
‎394
‎Gemini_2033
‎19.02%
‎24.59%
‎1.26
‎395
‎aleshka79
‎19.01%
‎28.54%
‎1.23
‎396
‎Trader2020
‎19.00%
‎1.98%
‎1.48
‎397
‎qiwik2
‎18.99%
‎35.59%
‎1.20
‎398
‎snf77
‎18.94%
‎11.26%
‎1.77
‎399
‎ewg24
‎18.92%
‎3.17%
‎2.89
‎400
‎movlad
‎18.90%
‎46.94%
‎1.20
‎401
‎Maksimus
‎18.65%
‎11.93%
‎1.84
‎402
‎hop69
‎18.62%
‎5.57%
‎1.36
‎403
‎Laser
‎18.62%
‎18.18%
‎1.61
‎404
‎Ali Hidden
‎18.62%
‎4.05%
‎2.62
‎405
‎Ristretto
‎18.58%
‎56.92%
‎1.14
‎406
‎vvk72
‎18.57%
‎10.60%
‎1.69
‎407
‎mamali_ir
‎18.48%
‎4.67%
‎1.40
‎408
‎Dina85
‎18.48%
‎26.16%
‎1.41
‎409
‎Shonkar
‎18.26%
‎12.30%
‎1.33
‎410
‎Momentum
‎17.97%
‎2.09%
‎1.87
‎411
‎Sergeant
‎17.81%
‎5.17%
‎2.06
‎412
‎UbZareg
‎17.66%
‎8.71%
‎1.56
‎413
‎And
‎17.60%
‎61.37%
‎1.17
‎414
‎Afkir
‎17.24%
‎8.62%
‎2.56
‎415
‎khalij fars
‎17.05%
‎17.09%
‎1.37
‎416
‎Andre
‎17.05%
‎4.76%
‎1.74
‎417
‎Boanarotti
‎17.03%
‎3.79%
‎2.84
‎418
‎vinfor01
‎16.98%
‎12.14%
‎1.47
‎419
‎nur
‎16.97%
‎17.52%
‎1.23
‎420
‎Mexred
‎16.82%
‎11.40%
‎1.52
‎421
‎Saman Rafiei
‎16.78%
‎9.33%
‎1.41
‎422
‎sprinter777
‎16.77%
‎37.61%
‎1.17
‎423
‎Infinite spite
‎16.71%
‎19.19%
‎1.74
‎424
‎Buratino
‎16.65%
‎6.68%
‎1.78
‎425
‎gorod
‎16.63%
‎31.52%
‎1.15
‎426
‎GarriTopor
‎16.58%
‎26.11%
‎1.27
‎427
‎Umid
‎16.50%
‎19.99%
‎1.61
‎428
‎Olegarh
‎16.50%
‎7.31%
‎1.44
‎429
‎topor_27
‎16.39%
‎46.11%
‎1.11
‎430
‎student
‎16.35%
‎19.49%
‎1.09
‎431
‎Angor
‎16.35%
‎14.19%
‎1.28
‎432
‎alex_gtkmvtitr
‎16.28%
‎0.65%
‎5.87
‎433
‎SFChartist
‎16.24%
‎32.32%
‎1.18
‎434
‎6Parviz
‎16.23%
‎4.14%
‎4.61
‎435
‎Ankul
‎16.16%
‎11.03%
‎1.40
‎436
‎Usinsk
‎16.07%
‎47.97%
‎1.19
‎437
‎Maket89
‎16.01%
‎24.73%
‎1.10
‎438
‎barbod
‎15.93%
‎3.38%
‎2.10
‎439
‎mortal1984
‎15.83%
‎61.94%
‎1.14
‎440
‎Nikolski
‎15.81%
‎21.88%
‎1.25
‎441
‎monah13
‎15.77%
‎7.46%
‎1.36
‎442
‎SERGEY100ROZHEV
‎15.74%
‎3.11%
‎1.42
‎443
‎Tankograd74
‎15.63%
‎26.62%
‎1.27
‎444
‎jon68
‎15.60%
‎15.22%
‎1.49
‎445
‎Sergey Kud
‎15.59%
‎4.44%
‎2.50
‎446
‎Javid
‎15.52%
‎3.77%
‎3.92
‎447
‎M_AKH_13
‎15.44%
‎2.40%
‎1.77
‎448
‎avan24
‎15.42%
‎47.15%
‎1.12
‎449
‎Uasya
‎15.37%
‎21.43%
‎1.13
‎450
‎cross
‎15.27%
‎2.30%
‎3.84
‎451
‎libahs
‎15.19%
‎4.20%
‎2.32
‎452
‎Sanych
‎15.16%
‎14.02%
‎1.37
‎453
‎yri
‎15.13%
‎25.72%
‎1.47
‎454
‎Kuznez
‎15.13%
‎11.08%
‎1.20
‎455
‎algen
‎15.02%
‎8.77%
‎1.51
‎456
‎grilek1990
‎15.00%
‎2.91%
‎2.90
‎457
‎DrHubbas
‎14.98%
‎14.85%
‎1.20
‎458
‎denver
‎14.93%
‎11.70%
‎1.33
‎459
‎Matrix4ever
‎14.86%
‎27.75%
‎1.39
‎460
‎Miha585
‎14.84%
‎0.26%
‎53.09
‎461
‎eSil
‎14.81%
‎17.28%
‎1.15
‎462
‎KerLaeda
‎14.79%
‎42.62%
‎1.12
‎463
‎Oz1
‎14.57%
‎15.51%
‎1.27
‎464
‎Aleh7999
‎14.53%
‎7.25%
‎1.26
‎465
‎Wealth777
‎14.48%
‎2.47%
‎2.72
‎466
‎RichmanVu
‎14.42%
‎13.32%
‎1.50
‎467
‎lucktrade
‎14.36%
‎23.00%
‎1.39
‎468
‎Aligator
‎14.32%
‎26.55%
‎1.22
‎469
‎sborshik
‎14.32%
‎7.61%
‎1.38
‎470
‎yri4142
‎14.23%
‎9.30%
‎1.21
‎471
‎tarek
‎14.22%
‎6.65%
‎1.39
‎472
‎Alexomsk
‎14.14%
‎51.92%
‎1.17
‎473
‎qompaqtor
‎14.07%
‎2.42%
‎2.97
‎474
‎vetalkap
‎14.06%
‎6.99%
‎1.94
‎475
‎Grust
‎14.06%
‎4.28%
‎1.99
‎476
‎saf61
‎14.04%
‎6.05%
‎1.31
‎477
‎MAX777
‎14.01%
‎6.69%
‎1.52
‎478
‎Dalarm
‎13.99%
‎17.11%
‎1.43
‎479
‎Mishanja
‎13.92%
‎41.00%
‎1.09
‎480
‎leorodeo
‎13.89%
‎10.65%
‎1.20
‎481
‎DmNiK
‎13.84%
‎27.71%
‎1.07
‎482
‎oksgrxx9
‎13.80%
‎37.95%
‎1.12
‎483
‎OlegF
‎13.75%
‎34.43%
‎1.16
‎484
‎dorsa
‎13.73%
‎12.02%
‎1.38
‎485
‎Kuzya
‎13.72%
‎24.33%
‎1.24
‎486
‎VIVA8
‎13.57%
‎0.74%
‎9.94
‎487
‎vladbeng
‎13.52%
‎16.48%
‎1.31
‎488
‎CHUMA
‎13.45%
‎31.74%
‎1.26
‎489
‎Irina-ki
‎13.45%
‎13.27%
‎1.09
‎490
‎Ahsar
‎13.41%
‎11.40%
‎1.32
‎491
‎Cobra
‎13.39%
‎23.43%
‎1.29
‎492
‎Alex100
‎13.26%
‎29.52%
‎1.38
‎493
‎camec
‎13.25%
‎2.34%
‎3.05
‎494
‎gvb
‎13.23%
‎27.81%
‎1.16
‎495
‎Komicdef
‎13.19%
‎6.98%
‎1.35
‎496
‎JohnDow
‎13.18%
‎27.61%
‎1.30
‎497
‎Hossein Nadalyan
‎13.18%
‎38.63%
‎1.16
‎498
‎d02022020
‎13.14%
‎2.31%
‎2.50
‎499
‎Terramania
‎13.12%
‎13.42%
‎1.23
‎500
‎m.omidvar
‎12.95%
‎15.56%
‎1.21
‎501
‎Abuazob
‎12.93%
‎2.33%
‎2.28
‎502
‎serboss
‎12.91%
‎7.84%
‎1.90
‎503
‎Baha
‎12.87%
‎17.90%
‎1.27
‎504
‎igormax2
‎12.83%
‎17.77%
‎1.19
‎505
‎MAGISTR
‎12.76%
‎52.42%
‎1.12
‎506
‎VVSlava
‎12.73%
‎23.66%
‎1.19
‎507
‎sever
‎12.70%
‎14.86%
‎1.10
‎508
‎FeodorMD
‎12.69%
‎14.07%
‎1.38
‎509
‎Naemnik008
‎12.65%
‎31.36%
‎1.23
‎510
‎Walminem
‎12.45%
‎11.53%
‎1.20
‎511
‎skif1964
‎12.44%
‎15.02%
‎1.09
‎512
‎juanilloooo
‎12.40%
‎12.16%
‎1.25
‎513
‎Davoud
‎12.38%
‎17.02%
‎1.52
‎514
‎MITKA
‎12.31%
‎12.21%
‎1.22
‎515
‎jek
‎12.29%
‎22.87%
‎1.14
‎516
‎DenisMany
‎12.29%
‎1.02%
‎3.05
‎517
‎Grexds
‎12.25%
‎8.98%
‎1.41
‎518
‎NikitaShadow
‎12.18%
‎3.84%
‎1.80
‎519
‎Bagdik
‎12.12%
‎11.88%
‎1.36
‎520
‎snp
‎12.04%
‎24.96%
‎1.14
‎521
‎FXhassan
‎12.04%
‎14.82%
‎1.13
‎522
‎loser
‎12.01%
‎15.48%
‎1.10
‎523
‎Luc
‎12.00%
‎12.31%
‎1.15
‎524
‎Agentweb
‎11.96%
‎19.01%
‎1.19
‎525
‎JKFREN
‎11.88%
‎26.81%
‎1.17
‎526
‎GregVT
‎11.84%
‎7.61%
‎1.94
‎527
‎Lord omid
‎11.81%
‎59.81%
‎1.12
‎528
‎Novoross DarkForex
‎11.74%
‎27.34%
‎1.22
‎529
‎Evgentt
‎11.70%
‎34.25%
‎1.27
‎530
‎aleks--aleks
‎11.68%
‎27.40%
‎1.09
‎531
‎FX.UrbanGroup
‎11.49%
‎1.65%
‎2.39
‎532
‎osridk
‎11.46%
‎26.87%
‎1.15
‎533
‎BIL
‎11.45%
‎19.88%
‎1.25
‎534
‎gladiator
‎11.41%
‎2.74%
‎2.10
‎535
‎amirhk
‎11.33%
‎6.16%
‎1.89
‎536
‎smiroy
‎11.29%
‎10.66%
‎1.16
‎537
‎Maxipolo
‎11.28%
‎9.86%
‎1.27
‎538
‎Bzik
‎11.20%
‎12.32%
‎1.32
‎539
‎Test
‎11.03%
‎7.70%
‎1.88
‎540
‎Pell
‎11.03%
‎34.17%
‎1.19
‎541
‎Citrus
‎11.02%
‎10.92%
‎1.45
‎542
‎ALEKSEI
‎11.01%
‎3.44%
‎2.94
‎543
‎alena274
‎10.98%
‎13.67%
‎1.23
‎544
‎Tammiyo
‎10.92%
‎36.85%
‎1.06
‎545
‎Small_traider
‎10.90%
‎5.33%
‎1.87
‎546
‎KOTOW
‎10.83%
‎26.14%
‎1.27
‎547
‎kiruxa
‎10.78%
‎7.08%
‎1.35
‎548
‎Rjk007
‎10.66%
‎8.81%
‎1.42
‎549
‎moneymaker
‎10.61%
‎15.93%
‎1.25
‎550
‎fess
‎10.54%
‎28.09%
‎1.11
‎551
‎6zsotka
‎10.53%
‎20.75%
‎1.19
‎552
‎AM
‎10.51%
‎17.57%
‎1.21
‎553
‎kobob
‎10.48%
‎36.38%
‎1.09
‎554
‎Nekto
‎10.37%
‎0.00%
‎0.00
‎555
‎Sas K
‎10.35%
‎7.44%
‎1.64
‎556
‎serg21
‎10.33%
‎13.11%
‎1.27
‎557
‎maximrogov
‎10.28%
‎21.17%
‎1.19
‎558
‎Giovany87
‎10.26%
‎0.00%
‎0.00
‎559
‎Persian
‎10.19%
‎62.13%
‎1.04
‎560
‎ahmadsawaedi
‎10.19%
‎15.19%
‎1.47
‎561
‎Kyky
‎10.18%
‎6.62%
‎1.92
‎562
‎Modulino
‎10.15%
‎19.01%
‎1.18
‎563
‎gvi47
‎10.13%
‎9.88%
‎1.22
‎564
‎Vano
‎9.97%
‎5.15%
‎1.90
‎565
‎Cheburash
‎9.96%
‎7.64%
‎1.34
‎566
‎Tygoi
‎9.91%
‎31.58%
‎1.07
‎567
‎Kolins
‎9.90%
‎8.18%
‎1.70
‎568
‎nazar777
‎9.89%
‎24.87%
‎1.26
‎569
‎MoneyGoMyHome
‎9.86%
‎38.37%
‎1.07
‎570
‎onpeliv
‎9.74%
‎32.31%
‎1.05
‎571
‎pooriya
‎9.67%
‎15.83%
‎1.24
‎572
‎Fxbaku
‎9.62%
‎16.37%
‎1.26
‎573
‎Antares
‎9.60%
‎12.72%
‎1.27
‎574
‎Killer114
‎9.57%
‎24.24%
‎1.15
‎575
‎rap1975
‎9.56%
‎8.39%
‎1.39
‎576
‎Svetlana
‎9.48%
‎2.22%
‎1.19
‎577
‎lukztu
‎9.46%
‎11.33%
‎1.21
‎578
‎Sukhbir indian
‎9.40%
‎54.16%
‎1.05
‎579
‎kilpcam
‎9.35%
‎15.70%
‎1.17
‎580
‎kovsk
‎9.34%
‎25.86%
‎1.14
‎581
‎K.E.F.
‎9.33%
‎30.48%
‎1.07
‎582
‎barham
‎9.24%
‎1.12%
‎3.02
‎583
‎mmzebar
‎9.24%
‎12.67%
‎1.07
‎584
‎money_max
‎9.22%
‎5.11%
‎1.55
‎585
‎ZEIN
‎9.19%
‎16.50%
‎1.16
‎586
‎K2020
‎9.17%
‎27.95%
‎1.17
‎587
‎Vorik
‎9.16%
‎24.66%
‎1.23
‎588
‎SMOKINOT
‎9.13%
‎34.53%
‎1.09
‎589
‎neksis
‎9.09%
‎7.71%
‎1.32
‎590
‎fatema
‎9.09%
‎4.62%
‎1.41
‎591
‎alemur
‎9.06%
‎26.81%
‎1.23
‎592
‎Vodyanoi
‎9.04%
‎64.78%
‎1.04
‎593
‎Lenar
‎9.03%
‎13.78%
‎1.29
‎594
‎Vektor
‎8.99%
‎10.08%
‎1.74
‎595
‎Yubbergen
‎8.97%
‎3.16%
‎1.91
‎596
‎wald50
‎8.95%
‎4.92%
‎2.16
‎597
‎Pavlenkov
‎8.94%
‎1.89%
‎2.68
‎598
‎sssval
‎8.87%
‎34.64%
‎1.14
‎599
‎Full down
‎8.86%
‎18.98%
‎1.16
‎600
‎Ivan .....tyz
‎8.83%
‎5.50%
‎1.41
‎601
‎4xxxx
‎8.81%
‎7.74%
‎1.25
‎602
‎S.SH
‎8.76%
‎4.49%
‎1.91
‎603
‎Verapol
‎8.74%
‎45.71%
‎1.13
‎604
‎Sasha
‎8.69%
‎17.85%
‎1.24
‎605
‎zapata
‎8.69%
‎19.28%
‎1.23
‎606
‎zoje
‎8.66%
‎19.31%
‎1.23
‎607
‎els
‎8.66%
‎0.13%
‎68.10
‎608
‎APCHERON
‎8.66%
‎54.77%
‎1.08
‎609
‎LAMDAK
‎8.58%
‎42.51%
‎1.13
‎610
‎GledTrader
‎8.58%
‎45.83%
‎1.11
‎611
‎Ivgr8888
‎8.54%
‎7.91%
‎1.47
‎612
‎alistrong
‎8.50%
‎1.22%
‎2.50
‎613
‎DENN
‎8.45%