مسابقه Trader Wars

صندوق جایزه

$ 27 600 در سال

هدف: به یکی از بهترین تیم‌ها بپیوندید و برنده رقابت شوید.

Trader Wars - رقابت تیم‌ها

تیم خود را انتخاب کنید، عضو 16 معامله‌گر برتر شوید و تمام شرکت کنندگان را در رقابت حذفی را شکست دهید

  • $ 2 300

    صندوق جایزه دوره 19

  • 22 300 alp

    جوایز مکمل

  • 32

    تعداد مقام‌های جایزه دار

count bulls 130
VS
count bears 193
19 دوره ۰۳/۰۶/۲۰۱۹ - ۲۲/۰۶/۲۰۱۹
دوره به پایان رسیده است
ثبت نام بسته است
20 دوره ۰۱/۰۷/۲۰۱۹ - ۲۰/۰۷/۲۰۱۹
ثبت نام
پایان ۱۵/۰۶/۲۰۱۹

ثبت نام در تیم. تیمی که می‌خواهید که عضو آن شوید را انتخاب کنید.

نتایج مرحله 2

۱۷/۰۶/۲۰۱۹ - ۲۲/۰۶/۲۰۱۹

رقابت دو تیم. به فینال برسید و برتری خود را ثابت کنید.

هر یک ساعت یکبار بروز می‌شود
فینال
فینال
McGreg
166.17%
1000 $
1
LadyGo
-20.11%
500 $
2
Dekan
32.13%
250 $
3
fat
-5.15%
coin alp
2500 ALP
نیمه نهایی
نیمه نهایی
fat
39.91%
2
McGreg
73.53%
2
Dekan
-3.32%
LadyGo
30.86%
3
1/4
1/4
fat
93.65%
1
Beard
-97.27%
coin alp
1000 ALP
2
McGreg
-7.64%
3
BigAss
-92.99%
coin alp
1000 ALP
Dekan
482.68%
Pentuer
350.92%
coin alp
1000 ALP
Bonivur
-14%
coin alp
1000 ALP
LadyGo
-2.4%
1/8
1/8
fat
42.23%
1
a19tw
19.05%
coin alp
700 ALP
2
Densor
82.37%
coin alp
700 ALP
Beard
85.44%
3
io
-49.71%
coin alp
700 ALP
McGreg
100.13%
Bonapart
-20.63%
coin alp
700 ALP
BigAss
63.86%
Dekan
24.19%
Mihail Konovalov
8.37%
coin alp
700 ALP
HomaK
5.2%
coin alp
700 ALP
Pentuer
176.26%
viktorhan
56.03%
coin alp
700 ALP
Bonivur
69.71%
SunKaktus
60.89%
coin alp
700 ALP
LadyGo
103.21%
1/16
1/16
fat
24.04%
1
Pro-ZR
5.93%
coin alp
500 ALP
2
a19tw
10.19%
3
nnn777
-7.79%
coin alp
500 ALP
nikmet
34.1%
coin alp
500 ALP
Densor
112.91%
gods
12.07%
coin alp
500 ALP
Beard
27.4%
RA
-12.52%
coin alp
500 ALP
io
22.83%
MrGreen
-1.08%
coin alp
500 ALP
McGreg
29.34%
KibOrg
24.44%
coin alp
500 ALP
Bonapart
50.39%
pavvvlik
-19.85%
coin alp
500 ALP
BigAss
26.22%
Faston
-5.6%
coin alp
500 ALP
Dekan
30.57%
Mihail Konovalov
28.39%
vadik
0%
edyardo
-30.25%
coin alp
500 ALP
HomaK
101.33%
Mihail_Korn
-45.03%
coin alp
500 ALP
Pentuer
101.48%
viktorhan
21%
Mihail57
-87.3%
coin alp
500 ALP
Bonivur
63.78%
Hohol55
-16.43%
coin alp
500 ALP
SunKaktus
102.08%
Socrates
102.06%
coin alp
500 ALP
Val
-29.42%
coin alp
500 ALP
LadyGo
84.23%