مسابقه Trader Wars

صندوق جایزه

$ 27,600 در سال

هدف: به یکی از بهترین تیم‌ها بپیوندید و برنده رقابت شوید.

Trader Wars - رقابت تیم‌ها

تیم خود را انتخاب کنید، عضو 16 معامله‌گر برتر شوید و تمام شرکت کنندگان را در رقابت حذفی را شکست دهید

  • $ 2,300

    صندوق جایزه دوره 21

  • 22,300 alp

    جوایز مکمل

  • 32

    تعداد مقام‌های جایزه دار

count bulls 167
VS
count bears 213
21 دوره 29/07/2019 - 17/08/2019
دوره به پایان رسیده است
ثبت نام بسته است
22 دوره 26/08/2019 - 14/09/2019
ثبت نام
پایان 10/08/2019

ثبت نام در تیم. تیمی که می‌خواهید که عضو آن شوید را انتخاب کنید.

نتایج مرحله 2

12/08/2019 - 17/08/2019

رقابت دو تیم. به فینال برسید و برتری خود را ثابت کنید.

هر یک ساعت یکبار بروز می‌شود
فینال
فینال
DenLi
54.88%
1000 $
1
Karabas
5.11%
500 $
2
Student
17.11%
250 $
3
Mishi
-94.68%
coin alp
2500 ALP
نیمه نهایی
نیمه نهایی
DenLi
85.84%
1
Mishi
-93%
2
Karabas
92.9%
3
Student
44.55%
1/4
1/4
KONDOR2013
48.56%
coin alp
1000 ALP
2
DenLi
64.37%
2
vino
-39.93%
coin alp
1000 ALP
Mishi
36.65%
3
Karabas
10.11%
Minister Ben
-38.25%
coin alp
1000 ALP
Student
0.9%
yuri20
-77.2%
coin alp
1000 ALP
1/8
1/8
KONDOR2013
2.62%
1
Bolt
-5.78%
coin alp
700 ALP
2
Islam
-90.23%
coin alp
700 ALP
DenLi
29.78%
3
mental
-95.65%
coin alp
700 ALP
vino
79.47%
Mishi
144.4%
eloiza
12.07%
coin alp
700 ALP
Mauschen
-3.59%
coin alp
700 ALP
Karabas
29.14%
Minister Ben
78.51%
anastas
46.33%
coin alp
700 ALP
Student
99.21%
Medvedya
-99.42%
coin alp
700 ALP
Legion
-8.78%
coin alp
700 ALP
yuri20
4.67%
1/16
1/16
KibOrg
3.92%
coin alp
500 ALP
2
KONDOR2013
22%
2
Bolt
36.67%
3
ermaK
33.31%
coin alp
500 ALP
Islam
0.15%
Sibirian
-48.5%
coin alp
500 ALP
DenLi
25.19%
3ae6ucbMHE
-11.94%
coin alp
500 ALP
mental
11.52%
SHATUN
-23.1%
coin alp
500 ALP
vino
64.6%
Slava
-91.8%
coin alp
500 ALP
Raheel
0%
Mishi
0.14%
Timurius_first
0%
eloiza
-90.06%
Faston
-83.02%
coin alp
500 ALP
Mauschen
13.32%
ART
-28.57%
coin alp
500 ALP
Karabas
30.44%
Minister Ben
3.47%
Sciler
-15.58%
coin alp
500 ALP
Yarik
-50.89%
coin alp
500 ALP
anastas
25.27%
Student
40.09%
UzairShah
-89.63%
coin alp
500 ALP
Medvedya
42.76%
fuckandduck
0%
Legion
23.97%
Winner
0%
yuri20
12.14%
hodok
-91.8%
coin alp
500 ALP