مسابقه Trader Wars

صندوق جایزه

$ 27,600 در سال

هدف: به یکی از بهترین تیم‌ها بپیوندید و برنده رقابت شوید.

Trader Wars - رقابت تیم‌ها

تیم خود را انتخاب کنید، عضو 16 معامله‌گر برتر شوید و تمام شرکت کنندگان را در رقابت حذفی را شکست دهید

  • $ 2 300

    صندوق جایزه دوره 30

  • 22 300 alp

    جوایز مکمل

  • 32

    تعداد مقام‌های جایزه دار

count bulls 208
VS
count bears 344
30 دوره 04/05/2020 - 23/05/2020
دوره به پایان رسیده استثبت نام بسته است
31 دوره 01/06/2020 - 20/06/2020
ثبت نام
پایان 16/05/2020

ثبت نام در تیم. تیمی که می‌خواهید که عضو آن شوید را انتخاب کنید.

نتایج مرحله 2

18/05/2020 - 23/05/2020

رقابت دو تیم. به فینال برسید و برتری خود را ثابت کنید.

اطلاعات جمع آوری شده در 24/05/2020 00:50. هر یک ساعت یکبار بروز می‌شود.
فینال
فینال
stas
165.32%
1000 $
1
Mag
0%
500 $
2
Scorpion
50.77%
250 $
3
Barinov
-33.24%
coin alp
2500 ALP
نیمه نهایی
نیمه نهایی
stas
152.45%
1
Scorpion
9.72%
2
Barinov
102.28%
Mag
139.37%
3
1/4
1/4
stas
-0.45%
1
POMA
-0.66%
coin alp
1000 ALP
2
Scorpion
63.96%
3
Shket
57.48%
coin alp
1000 ALP
Barinov
23.14%
Vahabov
10.53%
coin alp
1000 ALP
Sharjeel
101.83%
coin alp
1000 ALP
Mag
127.54%
1/8
1/8
Zagora
-6.62%
coin alp
700 ALP
2
stas
84.36%
1
Fart
-5.51%
coin alp
700 ALP
POMA
9.45%
3
KibOrg
-33%
coin alp
700 ALP
Scorpion
-0.35%
ViktorFx
4.92%
coin alp
700 ALP
Shket
34.3%
Barinov
27.19%
Rubik
-2.81%
coin alp
700 ALP
Vahabov
8.28%
ASS
-90.63%
coin alp
700 ALP
Rangewall
-96.9%
coin alp
700 ALP
Sharjeel
52.47%
Mag
62.99%
samoriad
62.75%
coin alp
700 ALP
1/16
1/16
SergeyM32
-24.73%
coin alp
500 ALP
2
Zagora
0.27%
1
Maximuz
-80.62%
coin alp
500 ALP
stas
-3.5%
3
bunder
9.69%
coin alp
500 ALP
Fart
27.22%
WIND
-2.65%
coin alp
500 ALP
POMA
31.44%
KibOrg
16.43%
GMG-11
0%
MY
-99.84%
coin alp
500 ALP
Scorpion
0.05%
VKOFF
-78.73%
coin alp
500 ALP
ViktorFx
9.46%
sal
-88.15%
coin alp
500 ALP
Shket
36.12%
Barinov
53.23%
Zzz
42.23%
coin alp
500 ALP
Rubik
62.2%
vedma
25.72%
coin alp
500 ALP
zb
20.8%
coin alp
500 ALP
Vahabov
46.82%
ASS
78.75%
DJEK
-93.33%
coin alp
500 ALP
Rangewall
14.56%
vasilii
0.94%
coin alp
500 ALP
Sharjeel
96.82%
ostr
-87.6%
coin alp
500 ALP
Mag
5.73%
Komisar
-85.83%
coin alp
500 ALP
samoriad
41.34%
RA
40.56%
coin alp
500 ALP

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.