مسابقه Trader Wars

صندوق جایزه

$ 27,600 در سال

هدف: به یکی از بهترین تیم‌ها بپیوندید و برنده رقابت شوید.

Trader Wars - رقابت تیم‌ها

تیم خود را انتخاب کنید، عضو 16 معامله‌گر برتر شوید و تمام شرکت کنندگان را در رقابت حذفی را شکست دهید

  • $ 4 050

    صندوق جایزه دوره 28

  • 22 300 alp

    جوایز مکمل

  • 32

    تعداد مقام‌های جایزه دار

count bulls 184
VS
count bears 263
28 دوره 09/03/2020 - 28/03/2020
دوره به پایان رسیده است
ثبت نام بسته است
29 دوره 06/04/2020 - 25/04/2020
ثبت نام
پایان 21/03/2020

ثبت نام در تیم. تیمی که می‌خواهید که عضو آن شوید را انتخاب کنید.

نتایج مرحله 2

23/03/2020 - 28/03/2020

رقابت دو تیم. به فینال برسید و برتری خود را ثابت کنید.

اطلاعات جمع آوری شده در 29/03/2020 00:50. هر یک ساعت یکبار بروز می‌شود.
فینال
فینال
Kalivan
100%
1300 $
1
Art525
-86.16%
700 $
2
LadyGo
49.89%
500 $
3
Labonin
-20.6%
coin alp
2500 ALP
نیمه نهایی
نیمه نهایی
LadyGo
-87.75%
2
Kalivan
203.94%
1
Art525
46.37%
3
Labonin
-20.37%
1/4
1/4
LadyGo
-0.71%
1
GMG-11
-25.97%
coin alp
1000 ALP
2
Kalivan
101.57%
3
qazx
6.89%
coin alp
1000 ALP
igo
-90.73%
coin alp
1000 ALP
Art525
62.23%
Labonin
28.31%
dens
-69.97%
coin alp
1000 ALP
1/8
1/8
oxylus
-82.9%
coin alp
700 ALP
2
LadyGo
36.81%
1
GMG-11
0.18%
3
HomaK
-26.08%
coin alp
700 ALP
Kalivan
39.15%
wave
-20.54%
coin alp
700 ALP
BlackHeart
-7.1%
coin alp
700 ALP
qazx
-2.4%
chernovbob
-0.39%
coin alp
700 ALP
igo
6.45%
Sponge Bob
156.69%
coin alp
700 ALP
Art525
168.46%
Labonin
34.86%
Espresso
0%
exactw-
99.82%
coin alp
700 ALP
dens
107.27%
1/16
1/16
PPS
-99.25%
coin alp
500 ALP
2
oxylus
-46.1%
1
LadyGo
40%
3
Vet
-91.15%
coin alp
500 ALP
stasiyan_trade
-48.01%
coin alp
500 ALP
GMG-11
-11.15%
SergeyM32
-53.59%
coin alp
500 ALP
HomaK
69.17%
Zedas
-28.62%
coin alp
500 ALP
Kalivan
41.37%
wave
-22.15%
Kurt
-43.34%
coin alp
500 ALP
BlackHeart
-51.69%
_RUS_AntonimYs
0%
tipo_soros
-51.7%
coin alp
500 ALP
qazx
4.02%
chernovbob
0.08%
ostr
-7.18%
coin alp
500 ALP
Pentuer
-99.91%
coin alp
500 ALP
igo
16.88%
Kontra
-87.4%
coin alp
500 ALP
Sponge Bob
-45.02%
Romashka
-87.16%
coin alp
500 ALP
Art525
88.46%
Labonin
-0.53%
ofiy
0%
Espresso
-10.8%
alexPlav
-48.09%
coin alp
500 ALP
burjui
-4.56%
coin alp
500 ALP
exactw-
32.92%
Sahir
-95.71%
coin alp
500 ALP
dens
84.93%

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.