مسابقه Trader Wars

صندوق جایزه

$ 27,600 در سال

هدف: به یکی از بهترین تیم‌ها بپیوندید و برنده رقابت شوید.

Trader Wars - رقابت تیم‌ها

تیم خود را انتخاب کنید، عضو 16 معامله‌گر برتر شوید و تمام شرکت کنندگان را در رقابت حذفی را شکست دهید

  • $ 4 050

    صندوق جایزه دوره 25

  • 22 300 alp

    جوایز مکمل

  • 32

    تعداد مقام‌های جایزه دار

count bulls 165
VS
count bears 205
25 دوره 18/11/2019 - 07/12/2019
دوره به پایان رسیده است
ثبت نام بسته است
26 دوره 16/12/2019 - 28/12/2019
ثبت نام
پایان 30/11/2019

ثبت نام در تیم. تیمی که می‌خواهید که عضو آن شوید را انتخاب کنید.

نتایج مرحله 2

02/12/2019 - 07/12/2019

رقابت دو تیم. به فینال برسید و برتری خود را ثابت کنید.

اطلاعات جمع آوری شده در 08/12/2019 00:50، وقت EET. هر یک ساعت یکبار بروز می‌شود.
فینال
فینال
demidenko
7.35%
1300 $
2
AlBull
-94.79%
700 $
2
DenLi
11.29%
500 $
3
Ellis
9.74%
coin alp
2500 ALP
نیمه نهایی
نیمه نهایی
AlBull
18.43%
1
Ellis
-27.86%
2
demidenko
16.89%
3
DenLi
-14.47%
1/4
1/4
konon-varvar
-2.93%
coin alp
1000 ALP
2
AlBull
9.43%
2
Ellis
183.88%
3
Joker
86.61%
coin alp
1000 ALP
demidenko
0.67%
Dmitry83
-0.11%
coin alp
1000 ALP
Water
100%
coin alp
1000 ALP
DenLi
100.6%
1/8
1/8
samoriad
94.72%
coin alp
700 ALP
2
konon-varvar
146%
2
AlBull
15.5%
3
Kovalski
-5%
coin alp
700 ALP
KibOrg
61.34%
coin alp
700 ALP
Ellis
61.54%
Joker
16.21%
li
0.56%
coin alp
700 ALP
demidenko
4.38%
pavvvlik
-23.17%
coin alp
700 ALP
Dmitry83
5.02%
ting
0%
bugaev
-89.66%
coin alp
700 ALP
Water
84.62%
DenLi
71.2%
Feeranym
68.29%
coin alp
700 ALP
1/16
1/16
samoriad
6.8%
1
KubikNoobik
0.1%
coin alp
500 ALP
2
konon-varvar
25%
3
vedma
10.16%
coin alp
500 ALP
stasiyan_trade
-12.15%
coin alp
500 ALP
AlBull
62.5%
Sharjeel
-26.1%
coin alp
500 ALP
Kovalski
98.84%
KibOrg
6.71%
stas
-45.53%
coin alp
500 ALP
Ellis
126.48%
bred
126%
coin alp
500 ALP
Joker
17.62%
Koloss
-92.83%
coin alp
500 ALP
li
-0.76%
Babai
-63.33%
coin alp
500 ALP
demidenko
8.16%
kai
-59.46%
coin alp
500 ALP
Larisa
-44.31%
coin alp
500 ALP
pavvvlik
41.66%
Dmitry83
5.47%
Karabas
-22.63%
coin alp
500 ALP
ting
-4.72%
MoneyProducer
-79.9%
coin alp
500 ALP
bugaev
21.27%
wyan
16%
coin alp
500 ALP
Vahabov
-33.82%
coin alp
500 ALP
Water
106.15%
DenLi
157.22%
varka
150.25%
coin alp
500 ALP
Feeranym
-12.66%
eRmakon
-72.01%
coin alp
500 ALP

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.