آلپاری 19 ساله شد!

حساب‌ PAMM چگونه کار می‌کند

حساب‌ PAMM - یک سرویس سرمایه گذاری جدید است، که اجازه می‌دهد سرمایه گذاران بدون انجام معاملات مستقل درآمد داشته باشند، و مدیران - با مدیریت بودجه آنها درآمد بیشتری داشته باشند.

اصول کار حساب‌‌های PAMM

می‌خواهید در حساب PAMM سرمایه گذاری کنید و یا مدیر این نوع حساب‌ها شوید؟ همین الان ثبت نام کنید.

ثبت نام

ترتیب کار حساب PAMM

300 $

مدیر حساب PAMM افتتاح کرده و شرایط سرمایه گذاری در این (حساب PAMM) را تعیین کرده و با موجودی شخصی خود شروع به معامله می‌کند.

ایجاد حساب PAMM
100 $
60 $
40 $

مدیر با استفاده از وجوه شخصی خود و بودجه سرمایه گذاری شده، معامله انجام می دهد و هرچه معاملات او موفق‌تر باشند - رتبه او در رتبه بندی بالاتر خواهد بود.

200 %

اگر نتیجه معامله مثبت باشد. موجودی حساب PAMM افزایش خواهد یافت و سود به صورت خودکار بین مدیر و سرمایه گذاران به نسبت سرمایه گذاری اولیه آنها تقسیم خواهد شد

در این مثال سود معامله 200% است،
و موجودی حساب PAMM تا 500 1 $ افزایش می یابد.

سرمایه و سود

600 $ + 300 $

60 %

20 %

12 %

8 %

500 1 $

سرمایه و سود

100 $ + 200 $

60 $ + 120 $

80 $ + 40 $

سرمایه گذار بخشی از سود خود به عنوان کارمزد برای انجام معامله موفق به مدیر پرداخت می‌کند. این بخش در پیشنهاد سرمایه گذاری توسط مدیر تعیین شده است و به میزان سپرده سرمایه گذاری شده نیز بستگی دارد.

در این مثال کارمزد مدیر 20% از سود سرمایه گذار می‌باشد.

سود مدیر با در نظر گرفتن کارمزد دریافت شده از طرف سرمایه گذاران

980 $

کارمزد مدیر

+ 40 $

+ 24 $

+ 16 $

سود سرمایه گذار بدون کارمزد مدیر

260 $
100 $ + (20 % - 200 $)

156 $
60 $ + (20 % - 120 $)

104 $
40 $ + (20 % - 80 $)

برنامه همکاری با سرویس‌های PAMM شرکت آلپاری

مدیر می‌تواند به صورت شخصی حساب خود را توسعه دهد و یا برای توسعه شریک استخدام کند. شریک در بازار فارکس معامله نمی‌کند و در مدیریت حساب نیز فعالیتی نخواهد کرد. وظیفه او به نوع همکاری بستگی دارد. او یا در جذب سرمایه گذار و یا در توسعه حساب PAMM فعالیت می کند.

تمام مشتریان آلپاری می‌توانند پس از ثبت نام شریک مدیر شوند. شریک می‌تواند با مدیر در ارتباط باشد و در مورد درصد پرداختی با آنها توافق نمایند.

شریک شدن

توجه!

  • درآمد گذشته در حساب‌های PAMM تضمینی برای کسب درآمد در آینده نمی باشد!
  • آلپاری سرویس حساب‌های PAMM را هم به مدیران و هم به مشتریان ارائه می‌دهد و خود هیچ فعالیتی در این زمینه ندارد.
  • آلپاری در مدیریت سپرده‌های مشتریان که در حساب‌های PAMM سرمایه گذاری شده است فعالیتی انجام نمی‌دهد.
بازگشت به بالای صفحه