آلپاری 19 ساله شد!

بررسی حساب‌های PAMM

07 ژوئن 2018

بررسی حساب‌های PAMM

نانسی اکمافونا

بهترین حساب‌های PAMM در ماه می 2018

در ماه می 2108 حجم سرمایه گذاری در سرویس PAMM به بیش از 13.5 میلیون دلار رسید و تعداد حساب‌های عمومی جدید باز شده در این ماه 096 1 بود. کدام حساب برای سرمایه گذاران خود سودی برابر با 98.81% کسب کرد؟ کدام مدیر بیش از 000 1 حساب سرمایه گذاری جدید به جذب کرد؟ کدام معامله‌گر بیش از 000 750 USD تحت مدیریت خود دارد؟ در این موارد و موارد مهم دیگر در مورد سرویس PAMM در مقاله برترین حساب‌های PAMM می ماه 2018.
15 می 2018

بررسی حساب‌های PAMM

نانسی اکمافونا

بهترین حساب‌های PAMM در ماه آوریل 2018

در ماه آوریل حجم سرمایه گذاری در سرویسPAMM به بیش از 14 میلیون دلار رسید و تعداد حساب‌های عمومی جدید به 1069 رسید. کدام حساب PAMM با نشان دادن 71.47 % رتبه اول را بین تمام حساب‌ها کسب کرد؟ کدام مدیر بیشترین تعداد سرمایه گذار را جذب کرد؟ سرمایه گذاران به کدام مدیر بیش 380,000 سرمایه اعتماد کرده اند؟ در این مورد این نکات و نکات مهم دیگر در مورد حساب های PAMM در مقاله محبوبترین و موثرترین حساب‌های PAMM در ماه آوریل 2018.
09 آوریل 2018

بررسی حساب‌های PAMM

نانسی اکمافونا

با پرسودترین حساب‌های PAMM در ماه مارس آشنا شوید!

در ماه مارس در سرویس PAMM بیش از 1431, حساب سرمایه گذاری افتتاح شده‌ است. مبلغ کل سرمایه گذاری 18.5 میلیون دلار شد. بازده کدام حساب PAMM بیش از 83.25% شد؟ کدام مدیر بیش از 0001, حساب سرمایه گذاری جذب کرده است؟ بازده کدام حساب PAMM بیش از 000,80% شده است؟ در این مورد این نکات و نکات مهم دیگر در مورد حساب های PAMM در مقاله محبوبترین و موثرترین حساب‌های PAMM در ماه فوریه 2018.

دوره زمانی را انتخاب کنید:

بازگشت به بالای صفحه