آلپاری 19 ساله شد!

حسابرسی سرویس حساب‌ PAMM

به عنوان بناینگذار سرویس حساب‌های PAMM، ما علاقمندیم کیفیت خدمات ما همیشه در بالاترین سطح باشد. به همین منظور سرویس حساب‌های PAMM به طور منظم تصدیق می‌شود.

بازرسی‌

شرکت Tilly Russaudit

حسابرسی سرویس حساب های PAMM توسط شرکت Baker Tilly Russaudit انجام می‌شود. این شرکت بخشی از بزرگترین شرکت‌های شبکه‌ای بین المللی حسابرسی به نام Baker Tilly International می باشد. این شرکت در زمینه مشاوره مدیریت و مشاوره بازار 20 سال تجربه کار دارد. شرکت Baker Tilly Russaudit عضو 5 شرکت برتر حسابرسی IPO و عضو 10 شرکت برتر مشاوره سرمایه گذاری در روسیه می باشد.

نتیایج بررسی‌های تطابق

حسابرسی‌های انجام شده، نشان داند که تمامی مدیران حساب‌های PAMM، که هنگام انجام حسابرسی‌ها در لیست رتبه بندی حساب های PAMM بودند، هنگام ثبت نام مجموعه کامل اسناد و مطابق با الزامات شرکت در اختیار آن گذاشته بودند. شاخص‌های کلیدی حساب‌های PAMM در لیست رتبه بندی با شاخص‌های سیستم های داخلی شرکت آلپاری مطابقت دارند.

شما می توانید نتایج کامل حسابرسی‌ها و بازرسی‌ها را در صفحه گزارشات رسمی مشاهده نمائید.

چرا حسابرسی لازم است؟

بررسی تطابق می تواند تقلب های احتمالی در استفاده از حساب‌های PAMM و یا هر گونه فعالیت جعلی چه از طرف مدیران و چه از طرف سرمایه گذاران را آشکار سازد. علاوه بر این تمام اعداد و محاسبات سایت تجزیه و تحلیل شده و به کاربران این سرویس اجازه می دهد کاملاً به این سرویس اعتماد داشته باشند.

اطلاعاتی که طی بازرسی تجزیه و تحلیل می شود

  • اطلاعات ارائه شده توسط مدیران حساب‌های PAMM از لیست رتبه بندی.
    تمام اسناد ارائه شده توسط مدیران و همچنین تصدیق اطلاعات در این مدارک مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
  • تصحیح شاخص‌های کلیدی سرویس حساب های PAMM نشان داده شده در سایت.
    شاخص‌هایی مانند بازده، میزان سرمایه گذاری و تعداد سرمایه گذاران بررسی می‌شوند.

شما می توانید از لیست رتبه بندی حساب‌های PAMM مدیر مد نظر خود را انتخاب کرده و از دقت و صحت اطلاعات ارائه شده اطمینان خاطر داشته باشید.

علاوه بر این واریز و برداشت وجه در حساب‌های سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران که در ترکیب حساب‌های PAMM هستند نیز بررسی می شود.

لیست 10 حساب برتر

از لحاظ بازده

MTSavg

- свободная касса.

12.18 %

طی یک هفته

441.03 %

طی تمام مدت فعالیت

29,172 USD

در مدیریت

American Dream 1

Консервативный счет

10.19 %

طی یک هفته

463.82 %

طی تمام مدت فعالیت

35,004 USD

در مدیریت

Russian Style 1

Консервативный счет

8.37 %

طی یک هفته

370.70 %

طی تمام مدت فعالیت

1,583,264 RUR

در مدیریت

6.33 %

طی یک هفته

1,047.07 %

طی تمام مدت فعالیت

19,854 USD

در مدیریت

Sunnich M v2

MTS. pro.ecn

5.57 %

طی یک هفته

418.26 %

طی تمام مدت فعالیت

34,651 USD

در مدیریت

VelociRaptor

Инвестируй в нац.валюту

4.97 %

طی یک هفته

1,022.46 %

طی تمام مدت فعالیت

3,725,859 RUR

در مدیریت

3.68 %

طی یک هفته

180.82 %

طی تمام مدت فعالیت

5,065 USD

در مدیریت

3.18 %

طی یک هفته

311.93 %

طی تمام مدت فعالیت

101,390 USD

در مدیریت

2.68 %

طی یک هفته

152.08 %

طی تمام مدت فعالیت

3,222 USD

در مدیریت

Hohla

Several Systems EUR

2.59 %

طی یک هفته

3,470.65 %

طی تمام مدت فعالیت

50,892 EUR

در مدیریت

از لحاظ محبوبیت

Lucky Pound

Breakout trading

2192

سرمایه‌گذاران

2,651.52 %

طی تمام مدت فعالیت

486,701 USD

در مدیریت

Moriarti

support lines

1933

سرمایه‌گذاران

63,902.24 %

طی تمام مدت فعالیت

768,551 USD

در مدیریت

Sovenok

Low Risk

1512

سرمایه‌گذاران

468.22 %

طی تمام مدت فعالیت

389,361 USD

در مدیریت

1357

سرمایه‌گذاران

1,097.92 %

طی تمام مدت فعالیت

67,958 USD

در مدیریت

A0-HEDGE

Low Risk MM

1165

سرمایه‌گذاران

1,948.61 %

طی تمام مدت فعالیت

303,285 USD

در مدیریت

Expensivebuyer

MTS.Low risk

1123

سرمایه‌گذاران

1,650.30 %

طی تمام مدت فعالیت

818,854 USD

در مدیریت

PEKOPDCMEH

Variety RUB

976

سرمایه‌گذاران

10,246.49 %

طی تمام مدت فعالیت

2,710,546 RUR

در مدیریت

Night Owl

Medium risk

927

سرمایه‌گذاران

2,333.60 %

طی تمام مدت فعالیت

228,792 USD

در مدیریت

908

سرمایه‌گذاران

603.17 %

طی تمام مدت فعالیت

485,820 USD

در مدیریت

793

سرمایه‌گذاران

41,889.57 %

طی تمام مدت فعالیت

130,011 USD

در مدیریت

از سرمایه خود بیشترین استفاده را کنید

ما مراقب ایمنی آنها خواهیم بود.

سرمایه گذاری در حساب‌های PAMM
بازگشت به بالای صفحه