آلپاری 19 ساله شد!

حسابرسی سرویس حساب‌ PAMM

به عنوان بناینگذار سرویس حساب‌های PAMM، ما علاقمندیم کیفیت خدمات ما همیشه در بالاترین سطح باشد. به همین منظور سرویس حساب‌های PAMM به طور منظم تصدیق می‌شود.

بازرسی‌

شرکت Tilly Russaudit

حسابرسی سرویس حساب های PAMM توسط شرکت Baker Tilly Russaudit انجام می‌شود. این شرکت بخشی از بزرگترین شرکت‌های شبکه‌ای بین المللی حسابرسی به نام Baker Tilly International می باشد. این شرکت در زمینه مشاوره مدیریت و مشاوره بازار 20 سال تجربه کار دارد. شرکت Baker Tilly Russaudit عضو 5 شرکت برتر حسابرسی IPO و عضو 10 شرکت برتر مشاوره سرمایه گذاری در روسیه می باشد.

نتیایج بررسی‌های تطابق

حسابرسی‌های انجام شده، نشان داند که تمامی مدیران حساب‌های PAMM، که هنگام انجام حسابرسی‌ها در لیست رتبه بندی حساب های PAMM بودند، هنگام ثبت نام مجموعه کامل اسناد و مطابق با الزامات شرکت در اختیار آن گذاشته بودند. شاخص‌های کلیدی حساب‌های PAMM در لیست رتبه بندی با شاخص‌های سیستم های داخلی شرکت آلپاری مطابقت دارند.

شما می توانید نتایج کامل حسابرسی‌ها و بازرسی‌ها را در صفحه گزارشات رسمی مشاهده نمائید.

چرا حسابرسی لازم است؟

بررسی تطابق می تواند تقلب های احتمالی در استفاده از حساب‌های PAMM و یا هر گونه فعالیت جعلی چه از طرف مدیران و چه از طرف سرمایه گذاران را آشکار سازد. علاوه بر این تمام اعداد و محاسبات سایت تجزیه و تحلیل شده و به کاربران این سرویس اجازه می دهد کاملاً به این سرویس اعتماد داشته باشند.

اطلاعاتی که طی بازرسی تجزیه و تحلیل می شود

  • اطلاعات ارائه شده توسط مدیران حساب‌های PAMM از لیست رتبه بندی.
    تمام اسناد ارائه شده توسط مدیران و همچنین تصدیق اطلاعات در این مدارک مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
  • تصحیح شاخص‌های کلیدی سرویس حساب های PAMM نشان داده شده در سایت.
    شاخص‌هایی مانند بازده، میزان سرمایه گذاری و تعداد سرمایه گذاران بررسی می‌شوند.

شما می توانید از لیست رتبه بندی حساب‌های PAMM مدیر مد نظر خود را انتخاب کرده و از دقت و صحت اطلاعات ارائه شده اطمینان خاطر داشته باشید.

علاوه بر این واریز و برداشت وجه در حساب‌های سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران که در ترکیب حساب‌های PAMM هستند نیز بررسی می شود.

لیست 10 حساب برتر

از لحاظ بازده

EURUSD H1

Robot-4 Risk-3

14.12 %

طی یک هفته

899.23 %

طی تمام مدت فعالیت

17,339 USD

در مدیریت

12.81 %

طی یک هفته

660.45 %

طی تمام مدت فعالیت

41,736 USD

در مدیریت

11.41 %

طی یک هفته

30,781.67 %

طی تمام مدت فعالیت

125,838 USD

در مدیریت

8.56 %

طی یک هفته

444.60 %

طی تمام مدت فعالیت

13,720 USD

در مدیریت

Romero

WBO Strategy

7.07 %

طی یک هفته

716.78 %

طی تمام مدت فعالیت

83,552 USD

در مدیریت

ProfitFabric

Trend following strategy

6.35 %

طی یک هفته

173.12 %

طی تمام مدت فعالیت

1,040 USD

در مدیریت

MovingUP

Взвешенная работа

6.19 %

طی یک هفته

488.62 %

طی تمام مدت فعالیت

63,626 USD

در مدیریت

Nemedy

MultiCurrency

5.35 %

طی یک هفته

380.05 %

طی تمام مدت فعالیت

177,944 USD

در مدیریت

Sphere

Lucky Pound x2

5.04 %

طی یک هفته

1,457.74 %

طی تمام مدت فعالیت

331,447 USD

در مدیریت

4.36 %

طی یک هفته

198.35 %

طی تمام مدت فعالیت

21,737 USD

در مدیریت

از لحاظ محبوبیت

Lucky Pound

Breakout trading

3422

سرمایه‌گذاران

2,816.25 %

طی تمام مدت فعالیت

911,306 USD

در مدیریت

Cobalt

кобальт

2278

سرمایه‌گذاران

1,370.64 %

طی تمام مدت فعالیت

424,168 USD

در مدیریت

Veselka 1

copy.. everyday..

2052

سرمایه‌گذاران

573.69 %

طی تمام مدت فعالیت

298,278 USD

در مدیریت

1892

سرمایه‌گذاران

1,581.35 %

طی تمام مدت فعالیت

139,765 USD

در مدیریت

Zapad

low risk

1468

سرمایه‌گذاران

3,195.46 %

طی تمام مدت فعالیت

130,102 USD

در مدیریت

1341

سرمایه‌گذاران

70,740.45 %

طی تمام مدت فعالیت

311,688 USD

در مدیریت

1293

سرمایه‌گذاران

1,056.86 %

طی تمام مدت فعالیت

164,779 USD

در مدیریت

Moriarti

support lines

1257

سرمایه‌گذاران

38,733.20 %

طی تمام مدت فعالیت

266,092 USD

در مدیریت

PEKOPDCMEH

Variety RUB

1255

سرمایه‌گذاران

10,595.93 %

طی تمام مدت فعالیت

6,240,956 RUR

در مدیریت

A0-HEDGE

Long-Term Diversification

1253

سرمایه‌گذاران

1,481.28 %

طی تمام مدت فعالیت

326,986 USD

در مدیریت

از سرمایه خود بیشترین استفاده را کنید

ما مراقب ایمنی آنها خواهیم بود.

سرمایه گذاری در حساب‌های PAMM
بازگشت به بالای صفحه