آلپاری 19 ساله شد!

حسابرسی سرویس حساب‌ PAMM

به عنوان بناینگذار سرویس حساب‌های PAMM، ما علاقمندیم کیفیت خدمات ما همیشه در بالاترین سطح باشد. به همین منظور سرویس حساب‌های PAMM به طور منظم تصدیق می‌شود.

بازرسی‌

شرکت Tilly Russaudit

حسابرسی سرویس حساب های PAMM توسط شرکت Baker Tilly Russaudit انجام می‌شود. این شرکت بخشی از بزرگترین شرکت‌های شبکه‌ای بین المللی حسابرسی به نام Baker Tilly International می باشد. این شرکت در زمینه مشاوره مدیریت و مشاوره بازار 20 سال تجربه کار دارد. شرکت Baker Tilly Russaudit عضو 5 شرکت برتر حسابرسی IPO و عضو 10 شرکت برتر مشاوره سرمایه گذاری در روسیه می باشد.

نتیایج بررسی‌های تطابق

حسابرسی‌های انجام شده، نشان داند که تمامی مدیران حساب‌های PAMM، که هنگام انجام حسابرسی‌ها در لیست رتبه بندی حساب های PAMM بودند، هنگام ثبت نام مجموعه کامل اسناد و مطابق با الزامات شرکت در اختیار آن گذاشته بودند. شاخص‌های کلیدی حساب‌های PAMM در لیست رتبه بندی با شاخص‌های سیستم های داخلی شرکت آلپاری مطابقت دارند.

شما می توانید نتایج کامل حسابرسی‌ها و بازرسی‌ها را در صفحه گزارشات رسمی مشاهده نمائید.

چرا حسابرسی لازم است؟

بررسی تطابق می تواند تقلب های احتمالی در استفاده از حساب‌های PAMM و یا هر گونه فعالیت جعلی چه از طرف مدیران و چه از طرف سرمایه گذاران را آشکار سازد. علاوه بر این تمام اعداد و محاسبات سایت تجزیه و تحلیل شده و به کاربران این سرویس اجازه می دهد کاملاً به این سرویس اعتماد داشته باشند.

اطلاعاتی که طی بازرسی تجزیه و تحلیل می شود

  • اطلاعات ارائه شده توسط مدیران حساب‌های PAMM از لیست رتبه بندی.
    تمام اسناد ارائه شده توسط مدیران و همچنین تصدیق اطلاعات در این مدارک مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
  • تصحیح شاخص‌های کلیدی سرویس حساب های PAMM نشان داده شده در سایت.
    شاخص‌هایی مانند بازده، میزان سرمایه گذاری و تعداد سرمایه گذاران بررسی می‌شوند.

شما می توانید از لیست رتبه بندی حساب‌های PAMM مدیر مد نظر خود را انتخاب کرده و از دقت و صحت اطلاعات ارائه شده اطمینان خاطر داشته باشید.

علاوه بر این واریز و برداشت وجه در حساب‌های سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران که در ترکیب حساب‌های PAMM هستند نیز بررسی می شود.

لیست 10 حساب برتر

از لحاظ بازده

Night Owl

Medium risk

12.94 %

طی یک هفته

1,631.49 %

طی تمام مدت فعالیت

65,805 USD

در مدیریت

Apiga

Madness

12.14 %

طی یک هفته

54.37 %

طی تمام مدت فعالیت

463 USD

در مدیریت

10.34 %

طی یک هفته

120.69 %

طی تمام مدت فعالیت

870 USD

در مدیریت

7.84 %

طی یک هفته

244.55 %

طی تمام مدت فعالیت

30,063 USD

در مدیریت

FOX.

Старание и терпение.

7.56 %

طی یک هفته

3,799.95 %

طی تمام مدت فعالیت

323,382 USD

در مدیریت

Mik777

1111

7.30 %

طی یک هفته

1,134.00 %

طی تمام مدت فعالیت

22,511 USD

در مدیریت

Second way

Impulse

7.12 %

طی یک هفته

267.70 %

طی تمام مدت فعالیت

86,101 USD

در مدیریت

6.62 %

طی یک هفته

259.93 %

طی تمام مدت فعالیت

637 USD

در مدیریت

Solaris500

стабильный

6.61 %

طی یک هفته

188.46 %

طی تمام مدت فعالیت

4,770 USD

در مدیریت

Sovenok

Low Risk

6.59 %

طی یک هفته

347.90 %

طی تمام مدت فعالیت

83,242 USD

در مدیریت

از لحاظ محبوبیت

Lucky Pound

Breakout trading

2788

سرمایه‌گذاران

2,671.09 %

طی تمام مدت فعالیت

668,621 USD

در مدیریت

Moriarti

support lines

1940

سرمایه‌گذاران

58,336.19 %

طی تمام مدت فعالیت

707,074 USD

در مدیریت

A0-HEDGE

Long-Term Diversification

1567

سرمایه‌گذاران

1,957.39 %

طی تمام مدت فعالیت

462,839 USD

در مدیریت

1459

سرمایه‌گذاران

1,131.76 %

طی تمام مدت فعالیت

76,250 USD

در مدیریت

1428

سرمایه‌گذاران

1,192.79 %

طی تمام مدت فعالیت

229,944 USD

در مدیریت

PEKOPDCMEH

Variety RUB

1029

سرمایه‌گذاران

9,893.71 %

طی تمام مدت فعالیت

4,502,424 RUR

در مدیریت

MovingUP

Взвешенная работа

1001

سرمایه‌گذاران

606.27 %

طی تمام مدت فعالیت

237,923 USD

در مدیریت

TARB-1

Доп. счёт TARB2

973

سرمایه‌گذاران

1,097.92 %

طی تمام مدت فعالیت

272,750 USD

در مدیریت

905

سرمایه‌گذاران

39,926.39 %

طی تمام مدت فعالیت

151,293 USD

در مدیریت

892

سرمایه‌گذاران

1,082.65 %

طی تمام مدت فعالیت

372,992 USD

در مدیریت

از سرمایه خود بیشترین استفاده را کنید

ما مراقب ایمنی آنها خواهیم بود.

سرمایه گذاری در حساب‌های PAMM
بازگشت به بالای صفحه