حساب PAMM

449007

TradingFx

18,5%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  64,25 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  464,25 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  300 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  2 ماه 12 روز

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.