حساب PAMM

Modica

Плечо 1 к 100

۹۶٫3%
حساب PAMM حذف شده است
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -13,042 RUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  0 RUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  20,000 RUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۱۷ روز

برترین حساب‌های PAMM از رتبه بندی

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.