حساب PAMM

ALHIMIK 3

ORDO AB CHAO

98.2%
حساب PAMM حذف شده است
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -295 GLD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  0 GLD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  300 GLD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۱۳ روز

برترین حساب‌های PAMM از رتبه بندی
از لحاظ بازده
از لحاظ محبوبیت

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.