حساب PAMM

Prizrak

USD

11.6%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  59 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  558 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  525 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۳ ماه
 • در رتبه بندی
  847

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.