حساب PAMM

Quasar USD

5.6%
hint
سرمایه گذاری غیرممکن است.
حساب PAMM پیشنهاد همکاری عمومی ندارد. مدیر به دلایلی آماده دریافت سرمایه گذاری نیست.
 • نتیجه معاملات
  hint
  16 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  297 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  300 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۳ ماه
 • در رتبه بندی
  1,462

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.