حساب PAMM

Terra Capital 9

Terra-Trend 3.1

۲۰٫7%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  95 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  1,933 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  300 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۳ ماه
 • در رتبه بندی
  1,079

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.