حساب PAMM

Loewe LINE

EUR

۲٫6%
hint
سرمایه گذاری غیرممکن است.
حساب PAMM پیشنهاد همکاری عمومی ندارد. مدیر به دلایلی آماده دریافت سرمایه گذاری نیست.
 • نتیجه معاملات
  hint
  13 EUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  513 EUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  500 EUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۴ ماه
 • در رتبه بندی
  1,203

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.