حساب PAMM

FFGoldenFish

45.3%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  843 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  1,461 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  500 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۳ ماه
 • در رتبه بندی
  1,494

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.