حساب PAMM

RobFx

multi-currency robot

99.9%
حساب PAMM حذف شده است
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -265 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  0 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  300 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۲ ماه

برترین حساب‌های PAMM از رتبه بندی

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.