حساب PAMM

Midgard

8.9%
حساب PAMM حذف شده است
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  59 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  0 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  500 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۲ ماه

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.