حساب PAMM

Way from 3K to 1M

99.3%
حساب PAMM حذف شده است
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -3,750 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  0 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  3,000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۳ ماه

برترین حساب‌های PAMM از رتبه بندی

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.