حساب PAMM

ACCUMM

average direction

114.8%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  1,683 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  2,359 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  500 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۵ ماه
 • در رتبه بندی
  1,461

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.