حساب PAMM

AII13

99.9%
حساب PAMM حذف شده است
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -257 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  0 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  313 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۳ ماه

برترین حساب‌های PAMM از رتبه بندی

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.