حساب PAMM

Jet 2019.09

86,1%
حساب PAMM حذف شده است
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -71,23 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  0 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  500 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  6 ماه 13 روز

برترین حساب‌های PAMM از رتبه بندی

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.