حساب PAMM

RuslanV

93.6%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  15,946 RUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  30,212 RUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  20,000 RUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۵ ماه
 • در رتبه بندی
  488

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.