حساب PAMM

Vienna 1050

44.9%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  414 EUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  1,310 EUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  500 EUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۶ ماه
 • در رتبه بندی
  907

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.