حساب PAMM

Vienna 1050

۴۹٫3%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  454 EUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  1,350 EUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  500 EUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۵ ماه
 • در رتبه بندی
  738

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.