حساب PAMM

Breakout plus

32.4%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  114 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  479 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  300 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۶ ماه
 • در رتبه بندی
  759

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.