حساب PAMM

Corrected strategy

۱۸۱٫1%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  87,013 RUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  262,826 RUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  50,000 RUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۷ ماه
 • در رتبه بندی
  439

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.