حساب PAMM

Jump Over the Creek

VSA Trading

۸۵٫8%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  259 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  566 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  302 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۷ ماه
 • در رتبه بندی
  762

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.