حساب PAMM

TimProfitRUB

۱۷٫3%
حساب PAMM حذف شده است
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -18,437 RUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  0 RUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  100,000 RUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۹ ماه

برترین حساب‌های PAMM از رتبه بندی

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.