حساب PAMM

Aperi oculos x4 RUR

Asmodeux Aggressive

1.3%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  8,707 RUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  229,971 RUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  18,000 RUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۹ ماه
 • در رتبه بندی
  1,602

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.