حساب PAMM

Exchangespy_usd

15.1%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  719 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  5,451 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  1,000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۹ ماه
 • در رتبه بندی
  698

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.