حساب PAMM

MegaSphere_004

Sphere x2

41.6%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -13,827 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  42,439 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  500 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۹ ماه
 • در رتبه بندی
  3,331

برترین حساب‌های PAMM از رتبه بندی
از لحاظ بازده
از لحاظ محبوبیت

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.