حساب PAMM

FINTRADER7

FINTRADER7_ECN

۶۵٫5%
hint
سرمایه گذاری غیرممکن است.
حساب PAMM پیشنهاد همکاری عمومی ندارد. مدیر به دلایلی آماده دریافت سرمایه گذاری نیست.
 • نتیجه معاملات
  hint
  -32,252 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  907 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  300 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  یک سال

برترین حساب‌های PAMM از رتبه بندی

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.