حساب PAMM

Coworking Trade

No Grid. No Martingale.

644.1%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  17,432 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  79,904 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  3,000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  یک سال
 • در رتبه بندی
  38

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.