حساب PAMM

Fedrunov

71.2%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  16,976 RUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  64,050 RUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  18,000 RUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  یک سال
 • در رتبه بندی
  779

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.