حساب PAMM

Victory_Slow_02

59.0%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -570 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  673 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  300 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۷ ماه
 • در رتبه بندی
  3,251

برترین حساب‌های PAMM از رتبه بندی

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.