حساب PAMM

OPTIMUM_USD

17.3%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -2,186 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  711 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  300 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  یک سال
 • در رتبه بندی
  1,561

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.