حساب PAMM

Sunnich NR v.3-2 RUR

RecoveryMode

79.6%
حساب PAMM حذف شده است
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -74,726 RUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  0 RUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  18,000 RUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  یک سال

برترین حساب‌های PAMM از رتبه بندی

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.