حساب PAMM

Fintechnology 14

Управляющий ФТ Смола Ю.А.

110.5%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  216,460 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  962,564 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  14,000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  یک سال
 • در رتبه بندی
  158

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.