حساب PAMM

Sunnich NR v.2-1

SuperRisk.14 x 3-75pp

17.0%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -72,481 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  16,143 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  3,000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۲ سال
 • در رتبه بندی
  359

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.