حساب PAMM

S_777

۰٫6%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -1,351 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  2,428 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  3,003 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۲ سال
 • در رتبه بندی
  387

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.