حساب PAMM

Sunnich GR9-1

HightRisk.12-30pp

200,5%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  464,02 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  458,69 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  422 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  1 سال‌ 10 ماه
 • در رتبه بندی
  1 164

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.