حساب PAMM

Sunnich GR9-1

HightRisk.12-30pp

268.8%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  628 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  1,149 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  422 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۲ سال
 • در رتبه بندی
  542

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.