حساب PAMM

BARBARA2011

96,8%
حساب PAMM حذف شده است
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -60 012,12 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  0 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  3 000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  1 سال‌ 9 ماه

برترین حساب‌های PAMM از رتبه بندی

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.