حساب PAMM

BARBARA2011

7,616.0%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  28,479 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  65,176 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  3,000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  1 год 7 мес
 • در رتبه بندی
  64

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.