حساب PAMM

BARBARA2011

7,174.8%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  24,829 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  55,478 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  3,000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  1 año 7 mes
 • در رتبه بندی
  63

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.