حساب PAMM

SNK

9.1%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -171 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  1,979 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  340 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۲ سال
 • در رتبه بندی
  1,073

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.