حساب PAMM

Dream 3.2

391,9%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -7 434 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  14 501,05 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  3 000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  2 سال‌ 2 ماه
 • در رتبه بندی
  716

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.